Primární a sekundární novorozenecká konjunktivitidaz pohledu infekce Chlamydia trachomatis a Chlamydia(Chlamydophila) pneumoniae


Primary and Secondary Form of Ophthalmia Neonatorum from the View of Chlamydia Trachomatisand Chlamydia (Chlamydophila) Pneumoniae Infections

The authors are specialized in direct captures of chlamydial newborn infections during screening examinationsin maternity hospital. They focus on symptoms of inflammatory conjunctival reaction and pathological discharge.They had inspected 671 newborns in the Maternity Hospital of Faculty Hospital Královské Vinohrady fromJanuary 2002 till May 2003. Conjunctival scrapings had been done in 29 cases. Chlamydial conjunctivitis wasidentified only in four cases by microbiological examination, Chlamydia trachomatis and Chlamydia pneumoniaetwo cases, respectively. There was a combination of infections of Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeaediagnosed in one patient.Newborns who were negative in chlamydial tests but with signs of ophthalmia neonatorumhad undergone microbiological tests for possibility of other bacterial etiology. Staphylococcus aureus and Escherichiacoli were proved in one case both as a cause of mucopurulent conjunctivitis. Only 0.9% of newbornsnecessitated antibiotic treatment because of positive microbiological finding and simultaneous clinical symptomof mucopurulent conjunctivitis. Newborns who were negative in microbiological tests were followed continuouslyfor persistent secondary conjunctival hyperemia withmucous discharge. Inborn lacrimal obstruction was the causeand this was confirmed at 4.6% of newborns from the followed group. Clarithromycin at the dose 15 mg/kg/perday orally was used in the treatment of chlamydial conjunctivitis for 7 to 10 days. Gonococcal conjunctivitis wastreated parenterally with ceftriaxon 50 mg/kg/per day 7 days. In two cases of bacterial conjunctivitis the authorsused ofloxacin for local treatment for 10 days.

Key words:
conjunctivitis, ophthalmia neonatorum, Chlamydia trachomatis, Chlamydia pneumoniae, obstructionof the lacrimal pathway, antibiotics


Autoři: J. Krásný 1;  J. Borovanská 1;  D. Hrubá 2;  R. Brunnerová 1;  J. Chvojková 1;  E. Bendová 3;  J. Karas 4
Působiště autorů: Oční klinika 3. LF UK, FN Královské Vinohrady, Praha1 přednosta prof. MUDr. P. Kuchynka, CSc. Státní zdravotní ústav, Praha2 ředitel MUDr. J. Volf, PhD. Ústav lékařské mikrobiologie 3. LF UK, FN Královské Vinohrady, Praha3 přednosta doc. MUDr. M. Bednář,
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2003; (10): 615-620.
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři se zaměřili při screeningovém očním vyšetření na přímý záchyt chlamydiové infekce u novorozenců.Soustředili se na příznaky zánětlivého dráždění spojivky a patologického výtoku z oční štěrbiny. Od ledna 2002 dokvětna 2003 bylo vyšetřeno 671 novorozenců v porodnici Gynekologicko-porodnické kliniky FN Královské Vinohrady.Stěry ze spojivky byly odebrány celkem u 29 novorozenců. Chlamydiová konjunktivitida byla diagnostikovánamikrobiologickým vyšetřením pouze u čtyř dětí, a to dvakrát Chlamydia trachomatis i Chlamydiapneumoniae. U jednoho novorozence se kombinovala infekce Chlamydia trachomatis s infekcí Neisseria gonorrhoeae.Novorozenci s příznaky novorozenecké konjunktivitidy s neprokázanou chlamydiovou infekcí byli mikrobiologickyvyšetřeni pro možnost i jiné bakteriální etiologie. Jednou byl prokázán Staphylococcus aureus a jednouEscherichia coli jako příčina mukopurulentní konjunktivitidy. Pouze 0,9 % novorozenců z vyšetřeného souboruvyžadovalo antibiotickou léčbu pro pozitivní nález patogenních bakterií ze stěrů a současný klinický obrazpřevážně mukopurulentní konjunktivitidy. Novorozenci s negativním bakteriologickým nálezem byli i nadálesledováni pro přetrvávající sekundární konjunktivální hyperémii s hlenovitým výtokem. Příčinou byla vrozenáneprůchodnost slzných cest, která byla potvrzena u 4,6 % novorozenců z celého souboru. V léčbě chlamydiovékonjunktivitidy byl vždy podán celkově Clarithromycin v dávce 15 mg/kg/den per os 7 až 10 dní. Gonokokovákonjunktivitida byla léčena parenterálně Ceftriaxonem v dávce 50 mg/kg/den 7 dní a u dvou bakteriálníchkonjunktivitid byl aplikován lokálně po dobu 10 dní Ofloxacin.

Klíčová slova:
konjunktivitida, novorozenecká oftalmie, Chlamydia trachomatis, Chlamydia pneumoniae, neprůchodnostslzných cest, antibiotika

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2003 Číslo 10

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se