Současné možnosti scintigrafie skeletu v diagnostice fraktur páteře u dětí na základě korelace s MRI


Contemporary Possibilities of Scintigraphy of the Skeleton in the Diagnosis of Spinal Fractures in Children, Based on Correlation with MRI

The assessment of spinal fractures in children is not always easy. Radiograph does not give the clear answer whether there is a spine fracture. Three-phase bone Scintigraphy detects the spine injury, but does not distinguish between fracture and contusion of the spine. In order to differentiate the fracture from contusion authors compared findings of three-phase bone Scintigraphy with MRI (Magnetic Resonance Imaging). Three-phase bone Scintigraphy was performed in 47 children with suspicion of spinal fracture using gammacamera HELIX (Elscint) and 5PECT (5ingle Photon Emission Computed Tomography). MRI was performed with F5ET2, 5ET 1 a 5TIR images of the spine on the same day. The rado of radioaktivity between the pathological and the nearest sound vertebra (sagittal sections of 5PECT) makes it possible to distinguish fracture or contusion. Thus, the values of the rado _< 1.2, 1.2 - 1.3 and z 1.3 were considered to be contusions, unclear findings and fracture, respectively.94 fractures and 49 contusions were described using MRI, 69 fractures and 14 contusions were described using Scintigraphy, unclear findings were described in 11 vertebrae. Identical findings (positive and negative) using Scintigraphy and MRI were recorded in 20 children (42 %). Findings agreed in 30 children (85 %) with the diagnosis of fracture, there were identical findings of slightly findings different. On the basis of identical positive and negative cases of spinal trauma in 44 children (92 %) and spinal fracture in 39 children (83 %) authors can conclude, that Scintigraphy is useful in the diagnosis of spinal fracture. According to authors' experience MRI is a more sensitive method with more accurate evaluation of the extent of the trauma compared to Scintigraphy. The specificity of MRI in differentiation between the fracture and contusion is not always unequivocal. It is necessary to obtain more experience with these problems using both methods.

Key words:


Autoři: D. Chroustová 1;  E. Matoušková 2;  H. Štěňhová;  Lang . 0 1;  T. Michaljanič 2
Působiště autorů: Klinika nukleární medicíny FN Královské Vinohrady, Praha, přednosta MUDr. O. Lang Oddělení dětské chirurgie FN Královské Vinohrady, Praha, 2 primář MUDr. P. Kryl Radiodiagnostická klinika FN Královské Vinohrady, Praha, 3 přednosta doc. MUDr. J. Šprindrich
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2002; (9): 487-492.
Kategorie: Články

Souhrn

Diagnostika zlomenin páteře v dětském věku není vždy jednoduchá. Nativní rtg snímek nemusí přinést jasnou odpověď, zda se jedná o frakturu. Rutinně prováděná třífázová scintigrafie skeletu odhalí, zda došlo k poranění obratle, ale neodliší vždy kontuzi od fraktury. K usnadnění interpretace autoři porovnali třífázovou scintigrafii skeletu s nálezy na MRI (Magnetic Resonance Imaging). U 47 dětí se suspektní frakturou páteře byla provedena třífázová scintigrafie skeletu doplněná 5PECT vyšetřením (5ingle Photon Emission Computer Tomography) sledované oblasti páteře na gamakameře HELIX (Elscint). Tentýž den byla provedena MRI s použitím F5ET2, 5ET 1 a 5TIR obrazů páteře. K odlišení fraktury a kontuze na 5PECT obrazech autoři použili poměr radioaktivity mezi patologickým a nejbližším zdravým obratlovým tělem na sagitálních řezech. Při semikvantitativním stanovením hodnot vycházeli z nálezů fraktury na MRI (referenční metoda). Hodnoty poměru do 1,2 považovali za kontuzi, hodnoty mezi 1,2 - 1,3 nejsou jednoznačné, hodnoty nad 1,3 hodnotili jako frakturu.Na obrazech MRI bylo popsáno celkem 94 fraktur a 49 kontuzí, zatímco na scintigramech 59 fraktur a 14 kontuzí, u 11 obratlů byl nález nejednoznačný. Zcela shodné pozitivní a negativní nálezy scintigrafie a MRI byly popsány u 20 dětí (42 %). Při diagnostice fraktury se nálezy shodovaly u 30 dětí (85 %), jednalo se o nálezy zcela shodné nebo lišící se malým rozdílem v počtu fraktur (rozdfl je jeden obratel). Na základě shodných pozitivních a negativních nálezů poranění páteře u 44 dětí (92 %) a diagnózy fraktury u 39 dětí (83 %) se autoři domnívají, že scintigrafii skeletu v diagnostice fraktury páteře u dětí je možno použít. Podle zkušeností autorů je MRI senzitivnější metoda schopná přesněji posoudit rozsah traumatického postižení obratlových těl. Její specificita ve smyslu rozlišení fraktury a kontuze není vždy zcela jednoznačná. U obou technik je třeba v této problematice získat více zkušeností.

Klíčová slova:
kompresivní fraktury páteře, scintigrafie, jednofotonová emisní výpočetní tomografie, nukleární magnetická rezonance, dětský věk

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2002 Číslo 9

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se