Rekombinantní aktivovaný faktor VII v léčbě subdurálního hematomu u novorozence se získaným deficitem faktoru VII


Recombinant Activated Factor VII in the Treatment of Subdural Haematoma of a Neonate with Acquired Factor VII Deficiency

The authors present the tase-record of a normal matur neonate where clinical deterioration occurred 10 hours after delivery. Imaging revealed a massive subdural and subgaleal haematoma on the left with incipient tonus syndrome. Coagulation screening made during the llth hour after delivery revealed a significant isolated prolongation of the thrombin time. Urgent puncture of the haematoma was made and substitution treatment was started. With regard to the working diagnosis of congenital fVII deficiency after the initial administration of antihaemophil plasma and prothrombin complex concentrate the authors proceeded with substitution of recombinant activated fVII (Novo 5even, Novo Nordisk). Coagulation parameters became normal immediately after treatment was started, following its termination after 7 days the prothrombin time remained normal. The patient's clinical condition became gradually stabilized, no relapse of haemorrhage occurred. The condition is most probably a posttraumatic subdural haematoma of a neonate with a secondary coagulopathy affecting selectively the external pathway of haemostasis.

Key words:
neonate, haemorrhage, coagulopathy, factor VII


Autoři: K. Toušovská 1;  Z. Kokštein 1;  P. Bašek 1;  P. Rejtar 2;  J. Jakubec 3;  V. Pecka 3
Působiště autorů: Dětská klinika FN, Hradec Králové, přednostka doc. MUDr. E. Pařízková, CSc. Radiodiagnostická klinika FN, Hradec Králové, 2 přednosta doc. MUDr. P. Eliáš, CSc. Neurochirurgická klinika FN, Hradec Králové, 3 přednosta doc. MUDr. J. Náhlovský, CSc. Oddělení
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2002; (9): 519-522.
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři představují kazuistiku fyziologického donošeného novorozence, u kterého došlo ke klinickému zhoršení za 10 hodin po porodu. Zobrazovací vyšetření prokázala masivní subdurální a subgaleální hematom vlevo s počínajícím konusovým syndromem. Koagulační screening provedený v 11. hodině života prokázal významné izolované prodloužení protrombinového času. Byla provedena urgentní punkce hematomu spolu se zahájením substituční terapie. Vzhledem k pracovní diagnóze kongenitálního deficitu f.VII bylo po úvodním podání antihemofilní plazmy a koncentrátu protrombinového komplexu pokračováno v substituci rekombinantním aktivovaným f.VII (Novo 5even, Novo Nordisk). K normalizaci koagulačních parametrů došlo ihned po zahájení léčby, po jejím ukončení po 7 dnech zůstal protrombinový čas nadále v normě. Klinický stav pacienta se postupně stabilizoval, nedošlo k recidivě krvácení. Stav uzavírán jako nejpravděpodobněji posttraumatický subdurální hematom novorozence se sekundární koagulopatií postihující selektivně zevní cestu hemostázy.

Klíčová slova:
novorozenec, krvácení, koagulopatie, faktor VII

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2002 Číslo 9

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se