Hodnocení biologického proporcionálního věku u dětí s nadváhou


Evaluation of the Biological Proportional Age in Overweight Children

Within the general evaluation of the validity of the index of body bund development (KEI) as a criterion of biological Proportional age the authors investigated the information it Provides for the diagnosis of the develoPmental trend in the subpopulation of obese and overweight Children. They confirmed that the information Provided by KEI on the type of the child's maturation is very valuable. The index of the body bund development diagnosed sensitively, consistent with the normal child PoPulation, all three developmental trends - accelerated, average and retarded development.

Key words:
biologcckl Proportional age, index of body bund development (KEI), overweight Children,


Autoři: P. Sedlák;  J. Riegerová
Působiště autorů: Katedra antropologie a genetiky člověka PřF UK, Praha, vedoucí doc. RNDr. I. Mazura, CSc. Katedra funkční antropologie a fyziologie FTK UP, Olomouc, vedoucí prof. RNDr. J. Riegerová, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2002; (4): 151-154.
Kategorie: Články

Souhrn

V rámci celkového hodnocení validity indexu vývoje stavby těla (KEI) jako kritéria biologického Proporcionálního věku sledovali autoři jeho výpovědní schopnost v diagnostice vývojového trendu v subpopulaci obézních dětí a dětí s nadváhou. Potvrdili, že výpovědní schopnost KEI o typu zrání dítěte je i v tomto případě vysoká. Index vývoje stavby těla citlivě diagnostikoval, ve shodě s normální dětskou populací, všechny tři vývojové trendy - akceleraci, průměrnost ve vývoji a vývojové opoždění.

Klíčová slova:
biologický proporcionální věk, index vývoje stavby těla (KEI), děti s nadváhou, obezita

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2002 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se