Akutní toxicita ifosfamidu v protinádorové chemoterapii u dětí


Acute Toxicity Induced by Iphosphamide in Anticancer Chemotherapy in Children

The prognosis of many paediatric malignancies has been improved since escalation of dose intensity. There is a higher acute toxicity due to chemotherapeutic treatment. The present study was performed to evaluate most common side - effects related to different doses of iphosphamide in various cytostatic regimens. Authors evaluate 177 courses in 34 patients: 54 courses according to protocol POG 9354 for Ewing sarcoma - iphosphamide (6 or 9 g/mz) combined with etoposide (500 mg/mz), 45 courses of regimen IVA (iphosphamide 6 or 9 g/mz, vincristine 1.5 mg/mz, actinomyzcin D 1.5 mg/mz) and 23 courses of regimen IVE (iphosphamide 9 g/mz, etoposide 450 mg/mz, vincristine 1.5 mg/m ) according to protocol MMT 953A and 953B for malignant mesenchymal tumours, 55 courses of regimen ICE (iphosphamide 9 g/mz, carboplatinum 800 mg/mz, etoposide 500 mg/mz) administered to patients with refractory or recurrent solid tumours. Authors evaluated acute haematological and nonhaematological toxicity according to WHO classification. They also recorded number of hospitalizations due to febrile neutropenia and delays between courses.Conclusion: The highest toxicit was induced by Chemotherapy ICE and courses of iphosphamide (12 g/mz) combined with etoposide 500 mg/m . The haematological toxicity grade IV was in both regimens (100% and 91 % respectively) number of hospitalizations due to febrile neutropenia (51 % and 29 % respectively). There was grade HI neurotoxicity during three courses and gastrointestinal toxicity grade HI during five courses of both these chemotherapeutic regimens. Reduction of cytostatky due to toxicity was necessary on eight courses. There was evidence of microscop~ic haematuria in eight courses of ICE regimens. Only one patient treated with the IVA regimen (IFO 6 g/m ) developed repeatedly macroscopic haematuria. The chemotherapeutic schedule with iphosphamide (6 or 9 g/mz) combined with vincristine, actinomycin D or etoposide esere tolerated well - predominantly acute haematological toxicity gr. II - HI and nonhaematological toxicity gr. I - II. With appropriate supportive care all these chemotherapeutic regimens have an acceptable toxicity.

Key words:
iphosphamide, children, acute toxicity, combination of cytostatics


Autoři: J. Válková;  J. Koutecký
Působiště autorů: Klinika dětské onkologie 2. LF UK, FN v Motole, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Koutecký, DrSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2002; (4): 161-165.
Kategorie: Články

Souhrn

Intenzifikace protinádorové terapie zlepšila prognózu mnoha onkologicky nemocných dětí. Takovou léčbu provází akutní toxicita. Ve své práci autoři upozorňují na nejčastější nežádoucí účinky spojené s aplikací odlišných dávek ifosfamidu (IFO) v kombinaci s různými cytostatiky. Většina pacientů je mezi jednotlivými cykly chemoterapie v domácí péči pediatrů, které autoři chtějí o možných akutních komplikacích informovat. U 34 pacientů autoři hodnotí celkově 177 cyklů chemoterapie. Posuzovali 54 cyklů kombinace ifosfamidu (9 nebo 12 g/mz) a etoposidu 500 mg/mz podle protokolu POG 9354 pro Ewingův sarkom, 45 cyklů chemoterapie IVA (ifosfamid 6 nebo 9 g/mz, vinkristin 1,5 mg/mz, aktinomycin D 1,5 mg/mz) a 23 cyklů chemoterapie IVE (ifosfamid 9 g/mz, etoposid 450 mg/mz, vinkristin 1,5 mg/mz) podle protokolu MMT 953A a 953B pro maligní mezenchymální nádory. Dále 55 cyklů kombinace ICE (ifosfamid 9 g/mz, karboplatina 800 mg/mz, etoposid 500 mg/mz), určené pro pacienty s recidivou primárního nádoru. Hodnotili akutní hematologickou i nehematologickou toxicitu podle WHO klasifikace. Sledovali počet febrilních neutropenaí a prodlevy mezi jednotlivými cykly.Závěr: Nejvíce nežádoucích účinků autoři zaznamenali u chemoterapie ICE a kombinace ifosfamidu (12 mg/mz) a etoposidu. U těchto dvou kombinací dosáhla hematologická toxicita stupně IV u všech cyklů (100 %, resp. 91 %), počet hospitalizací pro febrlie byl nutný 28krát (51 %), resp. lOkrát (29 %), třikrát se projevila neurotoxicita stupně IH a pětkrát gastrointestinální toxicita stupně IH (z toho lkrát venookluzivní choroba jater). Redukce cytostatik byla nutná u 8 cyklů. Při kombinaci ICE 8krát prokázali mikroskopickou hematurii a u jedné pacientky léčené kombinací IVA (IFO 6 g/mz) makroskopickou hematurii. Kombinace ifosfamidu (IFO 6 a 9 g/mz) s vinkristinem, aktinomycinem D a etoposidem byly tolerovány dobře. U většiny cyklů převažovala akutní hematologická toxicita stupňů II - III a nehematologická toxicita stupňů I - H. Všechny akutní komplikace indukované sledovanými léčebnými kombinacemi autoři zvládli odpovídající symptomatickou terapií.

Klíčová slova:
ifosfamid, děti, akutní toxicita, kombinace cytostatik

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2002 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se