Farmakoekonomika liečby bronchiálnej astmy detskej populácie Košického regiónu


Pharmacoeconomics of Paediatric Asthmatic Patients in the Košice Region

The increased incidence and Prevalence of asthma bronchiale is associated with social and economic Problems. Financial expenses increase every year. This is the reason for the interest of society in therapeutic management, which should be most effective.Objective: The authors analyzed therapeutic trendy in the management of bronchial asthma in selected out-Patient departments in the Košice region (Eastern 5lovakia) from the point of Pharmacoeconomic aspects. Materiál and methods: The statistical evaluation was based on data obtained from health records of a Pediatric Patients with the diagnosis of asthma bronchiale. Thirteen out-patient departments of allergology from the Košice region were included in the observation in year 2000. A total number of 291 Paediatric patients (196 mates - 66,67 %, 97 females - 33,33 % ), aged 1 to 17 years (average age 9.86 years) were included in the study.Results: The total expenses per day for alt Paediatric asthmatic patients represent 15 417 5kk (52.98 5kk/day/Patient). Cromoglycates (CR, 54.64%) were administered to most Patients followed by combined Preparation of R-mimetics (R-M) with CR (Ditec, 37.80%), inhaled corticosteroids (IC, 37.11%), shon-acting R-M (22.68%), long-acting R-M (16.15%), combined Preparations R-M with anticholinergics (ACTH) Berodual, Combivent (1.31%), long-acting theophyllins (T, 9.97%), antileucotrienes (ALT, 6.53%), oral R-M (5.15%), shon-acting T (2.41), ATCH (0.34%), respectively. Additive therapy included antihistaminics (AH, 73.88%), specific immunotherapy (56.70%), immunomodulatory therapy (52.92%), topical antihistaminics (35.40%, nasal and eyes drops), expectorants and antitussics (15.46%), respectively. As to financial expenses CR (23.31%) held the first Place followed by combined preparation R-M with CR-Ditec (12.09%), long-acting R-M (10.46%) and ALT (7.12%), shon-acting R-M (1.46%) and ACTH (0.04%). In the group of auxiliary drugs dominate systemic AH (17.41%). Conclusion: Our analysis shows that the therapeutic trend in the Košice region esere up to date and are comparable with those of international and 5lovak guidelines of asthma management. Antiinflammatory therapy was dominated by a therapeutic approach, especially represented by CR and IC. The optimal selection of antiasthmatic drugs must be kept in mind by physicians, because we can see some reserves in the selection of drugs (generic drugs), the cost of medication, therapeutic efficacy and patient's compliance.

Key words:
asthma bronchiale, antiasthmatic drugs, pharmacoeconomy


Autoři: F. Gazdík;  A. Hrmová 1;  K. Gazdíková
Působiště autorů: Ústav preventívnej a klinickej medicíny, Bratislava Fakultná nemocnica s poliklinikou, Košice
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2002; (3): 110-118.
Kategorie: Články

Souhrn

Prevalencia, morbidita aj mortalita bronchiálnej astmy na celom svete narastá, za Posledných dvadsat rokov sa Prevalencia zdvojnásobila. Vzostup incidencie a Prevalencie astmy Prináša so sebou aj socioekonomické problémy. 5túpajú náklady na liečbu, stúpa školská absencia u detí. Pacienti v detskej vekovej skupme (ktorí tvoria Polovicu všetkých Pacientov s bronchiálnou astmou) spotrebujú polovicu celkových nákladov na liečbu, Pričom viičšina týchto nákladov je spotrebovaná na hospitalizáciu.Cief: Ciefom Predloženej práce bolo analyzovat terapeutické trendy v liečbe bronchiálnej astmy detí vo vybraných alergologických ambulanciách Košického regiónu hlavne z farmakoekonomického hfadiska. Materiál a metódy: Podkladom Pre štatistické spracovanie boli zdravotně karty detských pacientov s hlavnou diagnózou „bronchiálna astma", ktoré sa takto stali Primárnym zdrojom dát. Pacienti boli registrovaní celkom v 13 alergologických ambulanciách Košického regiónu. Do súboru bolo zaradených 291 detských pacientov (194 chlapcov - 66,67 % a 97 dievčat - 33,33 % ) vo veku od 1 do 17 rokov vrátane (Priemerný vek 9,86 rokov). Výsledky: Celkové náklady, ktoré boli vynaložené na jeden deň na liečbu detských astmatikov, Predstavovali 15 417 slovenských korán (52,98 korán najeden deň na jedného pacienta). Najviac pacientov užívalo kromoglykáty (K, 54,64 %), nasledoval kombinovaný preparát betamimetika (R-M) s K Ditec (37,80 %), inhalačně kortikoidy (K5, 37,11 % pacientov), krátkoúčinkujúce R-M (22,68 %), dlhoúčinkujúce R-M (16,15 %), kombinované Preparáty R-M s anticholinergikom (ATCH, Berodual, Combivent - 10,31 %), dlhoúčinkujúce teofylíny (T, 9,97 %), antileukotriény (ALT, 6,53 % ), Perorálne R-M (5,15 % ), krátkoúčinkujúce T (2,41 % ),ATCH (iba 1 pacient - tzn. 0,34 %). V doPlnkovej liečbe Prevažovali antihistaminiká (AH, 73,88 % pacientov), alergénová imunoterapia (56,70 %), imunomodulačná liečba (52,92 %), lokálna liečba - nosové a očné kvapky (35,40 %), expektoranciá a antitusiká (15,46 %). Z hfadiska nákladov na liečbu na Prvom mieste boli opiit K (23,31 %), nasledoval kombinovaný preparát R-M s K-Ditec (12,09 % ), dlhoúčinkujúce R-M (10,46 % ) a ALT (7,12 % ). Ostatně skupiny liekov tvorili v nákladoch od 0,04 % (ACTH) do 1,46 % (krátkoúčinkujúce R-M). V doPlnkovej liečbe v nákladoch opiit dominovali AH (17,41 % celkových nákladov).Záver: Záverom možno konštatovat, že celkové terapeutické trendy v súbore boli v súlade s celosvetovými trendmi aj s odporučeniami medzinárodných ako aj slovenských smerníc pre liečbu astmy. V jednotlivých Bekových skupinách sú však z farmakoekonomického hfadiska rezervy, najmu čo sa týka správnej indikácie aplikačnej formy a jednotlivého generického Prípravku, s ohfadom nielen na jeho účinok, comPliance pacienta, ale aj na jeho cenu.

Klíčová slova:
bronchiálna astma, antiastmatiká, farmakoekonomika

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2002 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se