Hemofilové meningitidy u dětí do pěti let věku


Influenzal Meningitis in Children Under Five Years

Objectíve:
Promote based on an analysis of the clinical course and therapeutic results of bacterial meningitis caused by Haemophilus intluenzae type b in children Under 5 years during the prevaccination period the initiated blanket immunization against haemophil invasive infections.Material and methods: During the period between 1985 and 1999 at the Infectious Diseases Clinic of the Faculty Hospital Plzeň a total of 150 children aged 5 weeks to 5 years were admitted on account of bacterial meningitis. The etiology of the disease was verified by cultivation of the pathogen or its antigens by latex agglutination in 85.3 % cases. Haemophilus influenzae type b (Hib) participated in 44 % of the total number of bacterial meningitis. In the group of children where the causal agent was Hib the authors evaluated risk factors, the clinical course of the disease, diagnosis, treatment, complications and sequelae.Results: Cultivation provided evidence of the etiological agent (Hib) in cerebrospinal fluid in 95.5%, in 4.5% in the cerebrospinal fluid Hib antigens were detected ohly by the method of latex agglutination. In 68% a haemoculture was collected and the pathogen was detected in 49%. 5ince 1994 the formation of beta-lactamase by different strains of Hib was examined (27 children, 27 strains of Hib detected by cultivation) which was confirmed in 14.8%. Only 44% children were recommended for hospitalization by their paediatrician with the appropriate diagnosis. The mean hospitalization period was 20 days, the mean period of antibiotic therapy 11 days. During hospitalization the disease was most frequently complicated by impaired balance (59.1%) and nosocomial rotavirus gastroenteritis (33.3%). A subdural effusion was found in 6% of the patients. A rare complication was perforation of a duodenal ulcer in a two-year-old child during the third day of treatment of meningitis. No death was recorded. During the long-term follow-up of children (6 months to 6 years) permanent sequelae were recorded in 20% of sixty cases, incl. impaired hearing in 8.3% patients.Conclusion: The study confirmed the serious character of the disease and the relatively high percentage of permanent sequelae. Initiation of overall immunization of children against invasive haemophil infections is fully justified in the CR.

Key words:
Haemophilus intluenzae type b, diagnosis, therapy, complications, sequelae, immunization


Autoři: J. Táborská;  A. Koubová;  M. Valchová
Působiště autorů: Infekční klinika Fakultní nemocnice, Plzeň, přednostka MUDr. J. Táborská Ústav mikrobiologie LF UK, Plzeň, přednosta RNDr. K. Fajfrlík
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2002; (3): 91-100.
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl:
Na základě analýzy klinického průběhu a výsledků léčby bakteriálních meningitid vyvolaných Haemophilus influenzae typ b u dětí do 5 let věku v období před očkováním podpořit zahájenou celoplošnou vakcinaci proti hemofilovým invazivním infekcím.Soubor pacientů a metody: V období let 1985 -1999 bylo na Infekční klinice FN v Plzni pro bakteriální meningitidy hospitalizováno celkem 150 dětí ve věku 5 týdnů - 5 let. Etiologie onemocnění byla ověřena kultivačním průkazem patogenu nebo jeho antigenů latexovou aglutinací v 85,3 % případů. Haemophilus infuenzae typ b (Hib) se poddel 44 % na celkovém počtu onemocnění bakteriální meningitidou. V souboru dětí, kde vyvolávajícím agens byl Hib, byly hodnoceny rizikové faktory, klinický průběh onemocnění, diagnostika, léčba, komplikace a následky nemoci.Výsledky: Kultivací se zdařil průkaz etiologického agens (Hib) v likvoru v 95,5 % případů, ve 4,5 % byly v likvoru prokázány antigeny Hib pouze metodou latexové aglutinace. Celkem u 68 % nemocných byla odebrána hemokultura, z tohoto počtu byl patogen zachycen ve 49 % případů. Od roku 1994 byla vyšetřována produkce betalaktamázy jednotlivými kmeny Hib (27 dětí, 27 kultivačně prokázaných kmenů Hib), která byla ověřena ve 14,8 %. Pouze 44 % dětí bylo pediatrem doporučeno k hospitalizaci s odpovídající diagnózou. Průměrná doba hospitalizace byla 20 dnů, průměrná doba antibiotické terapie 11 dnů. Onemocnění se v průběhu hospitalizace komplikovalo nejčastěji poruchou rovnováhy (59,1 %) a nozokomiální rotavirovou gastroenteritidou (33,3 %). Rozvoj subdurální efuze byl zjištěn v 6 % případů. Raritní komplikací byla perforace duodenálního vředu u dvouletého dítěte v průběhu třetího dne léčby meningitidy. Nebylo zaznamenáno žádné úmrtí. Během dlouhodobého sledování dětí (6 měsíců - 6 let) byly trvalé následky z celkem 60 kontrolovaných pozorovány ve 20 % případů, z toho postižení sluchu u 8,3 % pacientů.Závěr: Studie ověřila závažnost onemocnění i poměrně vysoké procento trvalých následků. Zahájení celoplošné vakcinace dětí proti invazivním hemofilovým infekcím je i v ČR plně odůvodněno.

Klíčová slova:
Haemophilus intluenzae typ b, diagnostika, terapie, komplikace, následky, vakcinace

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2002 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se