Kontinuální monitorování glykémie a možnosti jeho využití v pediatrii


Continual Monitoring of the Blood Sugar Level and its Possible Application in Paediatrics

Continuous Glucose Monitoring 5ystem (CGM5) yields dynamit data on glycaemic profiles, utilising the Glose relation of the interstitial fluid Gucose level to glycaemia. Using CGM5 authors made 42 three-day assessments in 26 children (14 boys and 12 girls, mean age 11.0 ± 4.3 years, range 0.5 -17 years). Twenty four children were treated for type 1 diabetes mellitus, one boy presented with endogenous hypoglycaemia and one girl with MODY (Maturity Onset Diabetes of the Young) Type 1. Authors analysed 116 measured days.5ufficient validity of assessment was achieved in 52 (45%) of the days. The correlation coefficient between calibrations by personal glucometers and CGM5 values was 0.83.A total of 14 hypoglycaemic episodes (7 nocturnal and 7 in daytime) were detected in six children. The majority of the nocturnal hypoglycaemias passed unrecognised (6/7). Daytime hypoglycaemias tended to be shorter than the nocturnal episodes (101 ± 108 min. vs. 33 ± 30 min., p > 0.05).Conclusion: CGM5 helps patients and physicians to determine patterns of hypoglycaemia and postprandial hyperglycaemia that may have been undetected.

Key words:
Continuous Glucose Monitoring 5ystem (CGM5), type 1 diabetes mellitus, children, hypoglycaemia


Autoři: Z. Šumník;  J. Vavřinec;  S. Koloušková;  O. Cinek;  R. Šitová;  M. Šnajderová
Působiště autorů: II. dětská klinika 2. lékařské fakulty UK, FN v Motole, Praha, přednosta doc. MUDr. J. Vavřinec, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2002; (1): 3-17.
Kategorie: Články

Souhrn

Kontinuální monitor glykémie (CGM5 - Continuous Glucose Monitoring 5ystem, MiniMed Inc.) představuje v současné době jediný komerčně dostupný systém schopný sledovat glykemické profily v celé jejich dynamice. V rámci pilotní studie autoři pomocí tohoto monitoru analyzovali 42 třídenních záznamů u 26 dětí (14 chlapců, l2 dívek, průměrný věk 11,0 ± 4,3 roků, rozmezí 0,5 -171et). Dvacet čtyři z nich bylo léčeno pro diabetes mellitus 1. typu, jeden chlapec byl vyšetřen pro endogenní hypoglykémie, jedna dívka pro hyperglykémie při diabetu typu MODY 1 (Maturity Onset Diabetes of the Youngs). Celkem autoři získali glykemické profily ze 116 dní.Dostatečná validita měření byla dosažena u 45 % analyzovaných dní. Korelační koeficient mezi kalibračními hodnotami a hodnotami získanými pomceí senzoru činil 0,83. Ve skupině diabetických dětí bylo pomceí CGM5 zachyceno 14 hypoglykemických epizod (7 denních a 7 nočních) u 6 dětí. Šesti nočních hypoglykémií si děti nebyly vědomy. Délka nočních hypoglykémií převyšuje délku hypoglykémií denních (101 ± 108 min vs. 33 ± 30 min, p > 0,05).Závěr: Studie prokazuje potenciál nové slibné metody vhodné zejména pro detekci nepoznaných hypoglykémií a postprandiálních hyperglykémií.

Klíčová slova:
kontinuální monitor glykémie (CGM5), diabetes mellitus 1. typu, děti, hypoglykémie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2002 Číslo 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Multidisciplinární zkušenosti u pacientů s diabetem
nový kurz
Autoři: Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)

Halitóza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se