Opakované hypoglykémie u dvouletého děvčátka při kombinované intoxikaci glibenklamidem, nitrendipinem a dalšími léky


Repeated Hypoglycaemia in a Two-year-old Girl with Combined Intoxication with Glibenclamide, Nitrendipine and Other Drugs

A two-year-old girl was admitted on account of impaired consciousness, hypoglycaemia and hypotension. In differential diagnostic considerations in view of the family-history a hereditary metabolic disorder was suspected but was not confirmed. On examination of hormones higher serum insulin and C-peptide levels esere found. Toxicological examination of the gastric contents and urine surprisingly revealed most probable ingestion of glibenclamide, an oral antidiabetic from the group of sulphonyl urea derivatives. The low blond sugar levil and the transient hyperinsulinism is according to the authors due to accidental intoxication with glibenclamide. The lati onset of serious hypoglycaemia is explained by the simultaneously ingested netrendipine, a calcium channel blocker which may partly antagonize the hypoglycaemic effect of glibenclamide.The authors draw attention to the fact that obscure hypoglycaemia in childhood may be caused by intoxication with oral antidiabetics and recommend at the sami time its treatment. The problem is that toxicological screening dnes not detect the presence of drugs from the sulphonyl urea group.

Key words:
sulphonyl urea derivatives, glibenclamide, netrendipine, hypoglycaemia, hyperinsulinism


Autoři: Smolka V.i;  Jezdinský J?;  Wiedermann J.i;  J. Zapletalová;  Hreitinger J.i;  K. Zedníková 3
Působiště autorů: ~Dětskáklinika, Fakultní nemocnice, Olomouc, přednosta doc. MUDr. V. Mihál, CSc. ZFarmakologický ústav, Lékařská fakulta UP, Olomouc, přednostka doc. RNDr. N. Škottová, CSc. 3Ústav soudního lékařství a medicínského práva, Lékařská fakulta UP, Olomouc, pře
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2002; (1): 14-16.
Kategorie: Články

Souhrn

Dvouleté děvčátko bylo přijato pro poruchu vědomí, hypoglykémie a hypotenzi. V diferenciální a diagnostické úvaze vzhledem k rodinné anamnéze byla zvažována dědičná metabolická porucha, která ale nebyla potvrzena. Při vyšetření hormonů byly zjištěny vyšší sérové hladiny inzulínu a C-peptidu. Toxikologické vyšetření žaludečního obsahu a moči překvapivě odhalilo přítomnost několika léků: nitrendipinu, prazosinu a diazepamu. Důsledné odebrání anamnézy ukázalo na velmi pravděpodobné požití glibenklamidu, perorálneho antidiabetika ze skupiny derivátů sulfonylmočoviny. Nízké hladiny krevního cukru s přítomným přechodným hyperinzulinismem spojují autoři právě s náhodnou intoxikací glibenklamidem. Pozdní nástup závažných hypoglykémií je vysvětlován účinkem současně požitého nitrendipinu, blokátoru kalciového kanálu, který může částečně antagonezovat hypoglykemizující účinek glibenklamidu.Autoři upozorňují, že nejasná hypoglykémie v dětském věku může být způsobena intoxikací perorálnemi antidiabetiky a nabízejí současné možnosti její léčby. Problémem zůstává screeningové toxikologické vyšetření, které neodhalí přítomnost léků ze skupiny derivátů sulfonylmočoviny.

Klíčová slova:
deriváty sulfonylmočoviny, glibenklamid, netrendipin, hypoglykémie, hyperinzulinesmus

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2002 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se