Tularémie - jedna z méně obvyklých příčin uzlinového syndromua plicního postižení v dětském věku


Tularaemia - one of the Less Common Causes of Nodular Syndrome and Pulmonary Affectionin Childhood

The glandular form of tularaemia is a rare cause of nodular syndrome in childhood. Recently the disease isencountered increasingly in adults but also in children. In recent years we treated at the Clinic a single patient in1995, in autumn 1998 there were already four patients within 3 months. Unilateral lymphadenitis was in threeinstances cervical, twice axillary. In all patients the enlarged nodes were extirpated but the histological examinationdid not reveal an unequivocal diagnosis. Only evidence of a raised agglutinin titre against tularaemia was decisive.Concurrent antibiotic treatment led in all children to cure. Contraction of the infection by injury or a tick wasfound only in three instances, in two children penetration of the infection through intact skin is assumed. Thenodular form of tularaemia must be taken into account in the differential diagnosis in addition to tuberculosis,avian mycobacteriosis and other uncommon conditions.Even less common in tularaemia is affection of the lungs. It was observed during the same period in three boysaged 12 - 16 years. The pulmonary finding is characterized by tumourous hilar adenopathy and thus it is importantto rule out in particular tuberculosis or a tumour. The course is protracted, lasting several weeks to months, anddoxycycline and azithromycin proved the best therapy. The diagnosis is confirmed by serological evidence ofagglutinins. In the acute stage their titre may attain high levels. The disease is usually contracted by inhalation.

Key words:
tularaemia, nodular syndrome, pulmonary affection, hilar adenopathy, paediatrics


Autoři: K. Křepela;  J. Pohl;  A. Augustinová;  J. Novák 1
Působiště autorů: Dětská klinika IPVZ, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha, přednosta doc. MUDr. I. Novák, CSc. Oddělení dětí a dorostu, nemocnice Litomyšl, 1primář MUDr. J. Novák
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 1999; (9): 463-469.
Kategorie: Články

Souhrn

Glandulární forma tularémie je vzácnou příčinou uzlinového syndromu v dětském věku. V poslední době setoto onemocnění vyskytuje zvýšenou měrou u dospělých, ale také v dětském věku. V minulých letech jsme léčili naklinice jediného pacienta v roce 1995, na podzim 1998 to byli již 4 pacienti v rozmezí 3 měsíců. Jednostrannálymfadenitida byla třikrát krční, dvakrát axilární. U všech pacientů byla provedena exstirpace zvětšených uzlin,ale histologické vyšetření nerozhodlo definitivně diagnózu. Rozhodující byl až průkaz zvýšeného titru aglutininůproti tularémii. Současná léčba antibiotiky vedla u všech dětí ke zhojení onemocnění. Vstupní brána poraněnímnebo kousnutím klíštětem byla zjištěna jen ve třech případech, u dvou dětí nutno předpokládat průnik infekcenepoškozenou pokožkou. Uzlinovou formu tularémie je nutné brát v úvahu při diferenciální diagnostice vedletuberkulózy, aviární mykobakteriózy, případně dalších vzácnějších stavů.Ještě vzácnější je u tularémie postižení plic, které jsme mohli ve stejném období poz orovat u 3 chlapců ve věku12 až 16 let. Plicní nález je charakterizován tumorózní hilovou adenopatií, takže je nutné vyloučit hlavnětuberkulózu nebo tumor. Průběh je protrahovaný v trvání několika týdnů až měsíců a při léčbě se nejlépe osvědčildoxycyklin a azithromycin. Diagnózu potvrdí opět sérologický průkaz aglutininů, jejichž titr může v akutnímstadiu dosáhnout vysokých hodnot. Onemocnění vzniká většinou inhalační cestou.

Klíčová slova:
tularémie, uzlinový syndrom, plicní postižení, hilová adenopatie, pediatrie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


1999 Číslo 9

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se