Bronchodilatace po dávkovaném aerosolu Berodual u dětskýchastmatiků - vliv nástavce („spaceru“)


Bronchodilation after Metered Dose of „Berodual“ Aerosol in Asthmatic Children - Effect ofa Spacer

In a group of 56 asthmatic children and adolescents (age:
8 - 19 years, mean: 12.7 years, height: 129 - 181 cm,mean: 155.4 cm, in the symptom-free period) the degree of bronchodilation was studied following 2 puffs of„Berodual“ aerosol (Boehringer, Ingl., BRD) delivered from a pressurized metered dose inhaler (MDI) by bothmodes, with a spacer (Volumatic, Glaxo) and without spacer during 2 hours. Both modes of i nhalation in the samepatients were done by a physician within a time interval of 6 - 7 days. The evaluation of the effect was focused onthe peripheral airway obstruction. Bronchodilation was assessed from the changes of functional parametersmeasured from the maximum expiratory flow-volume curve (Spirometer ZAN100, FRG). Functional parametersbefore „Berodual“ inhalation by both modes revealed mainly the peripheral airway obstruction (MEF25 andMEF50 were reduced more than 2SD from the predicted value or were close to the lower limits). Followinginhalation of Berodual aerosol delivered from MDI with a spacer as well as without a spacer the degree ofbronchodilation was the same during 2 hours observation. All studied lung function par ameters became normaland the peripheral airway obstruction disappeared after both modes of delivery of „Berodual“ aerosol.In conclusion, the aerosol delivered by both modes from MDI either with a spacer or without a spacer to ourasthmatics contained a similar spectrum and amount of particles which penetrated into the peripheral airwaysand elicited the same degree of bronchodilation. Therefore, the bronchodilating effect of aerosol given from MDIwithout a spacer by a physician (nurse) or in cooperating children is comparable with that delivered from MDIwith a spacer.

Key words:
inhalation, asthmatic children, metered dose inhalers, spacer, bronchodilation, „Berodual“


Autoři: A. Zapletal 1;  J. Hak 2
Působiště autorů: II. dětská klinika 2. LF UK, FNsP v Motole, Praha, 1přednosta doc. MUDr. J. Vavřinec, CSc. II. dětská léčebna „Miramonte“, Lázně Luhačovice, a. s., 2gen. ředitel ing. J. Krůžela, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 1999; (9): 470-476.
Kategorie: Články

Souhrn

U skupiny 56 dětských a mladistvých astmatiků (věk:
8 - 19 let, průměr: 12,7 let, výška: 129 - 181 cm, průměr:155,4 cm, klidové období nemoci) byl sledován stupeň bronchodilatace po 2 vdeších dávkovaného aerosolupřípravku „Berodual“ (Boehringer, Ingl., SRN) z tlakového dávkovacího aerosolového inhalátoru (tDAI) s nástav-cem (Volumatic, Glaxo) a bez nástavce po dobu 2 hodin. Oba způsoby inhalace u stejných astmatiků bylyprovedeny lékařem. Druhý způsob inhalace po prvním způsobu byl v časovém rozmezí 6 - 7 dnů. Hodnocení účinkubylo zaměřeno především na obstrukci periferních dýchacích cest. Bronchodilatace byla posuzována na podkladězměn funkčních parametrů měřených z maximální výdechové křivky průtok-objem (Spirometer ZAN 100, SRN).Funkční parametry před inhalací „Berodualu“ oběma způsoby svědčily především pro obstrukci periferníchdýchacích cest (MEF25 a MEF50 byly sníženy o více než 2SD od normy nebo byly na dolní hranici normy). Poinhalaci aerosolu „Berodual“ z tDAI jak s nástavcem, tak bez nástavce došlo ke stejnému stupni bronchodilataceběhem sledovaných 2 hodin. Všechny sledované parametry funkce plic se normalizovaly a rovněž obstrukceperiferních dýchacích cest vymizela po obou způsobech podání aerosolu „Berodual“.Je možno uzavřít, že aerosol vytvořený oběma způsoby z tDAI jak s nástavcem, tak bez nástavce u našichastmatiků obsahoval obdobné spektrum a množství částic, které pronikly do periferních dýchacích cest a vyvolalystejný stupeň bronchodilatace. Bronchodilatační účinek aerosolu podaného z tDAI bez nástavce lékařem (sestrou)nebo u spolupracujících dětí je tak srovnatelný s tím po inhalaci aerosolu z tDAI s nástavcem.

Klíčová slova:
inhalace, dávkovaný aerosol, „Berodual“, tlakový dávkovací aerosolový inhalátor, nástavec,„spacer“

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


1999 Číslo 9

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Využití sitagliptinu a vildagliptinu a jejich kombinací s metforminem v léčbě DM 2. typu
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Vachek, MHA

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Léčba neuropatické bolesti – manuál, kdy léčit a kdy poslat ke specialistovi
Autoři: MUDr. Dana Halbichová

Depresivní porucha v gerontopsychiatrii
Autoři: doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se