Socioekonomické rozdíly v porodní hmotnosti, délce gestace,novorozenecké a ponovorozenecké úmrtnosti. II. Česká republikapo roce


Socioeconomic Differences in Birth Weight, Gestational Age, Neonatal and Postneonatal Mor-tality. II. Czech Republic after 1989

Objective:
To investigate socioeconomic differences in mean birth weight, preterm birth, and neonatal andpostneonatal mortality in the Czech Republic after 1989.Material and methods: Routinely collected records on singleton live births in 1989 - 1991 (n = 380 633) and1994 - 1996 (n = 286 907) individually linked to death records. The effect of maternal education and marital statuson birth weight, preterm birth (< 37 weeks gestation), and neonatal (0 - 27 days) and postneonatal mortality (28 -365 days) was studied using multivariate linear and logistic regression. Results are adjusted for maternal age,parity, sex of the infant, and birth weight as appropriate.Results: The gap in mean birth weight of the infant between mothers with basic and university educationwidened from 120 g (95% CI 114 - 126) in 1989 - 1991 to 150 g (95% CI 143 - 158) in 1994 - 1996, adjusted formaternal age, parity, marital status and sex and gestational age of the infant. Socioeconomic differences in the riskof preterm birth and postneonatal mortality by maternal education also increased. Socioeconomic differences inneonatal mortality were minimal after adjustment for maternal age, parity, and birth weight, and remained stableover the study period. The proportion (as well as absolute numbers) of infants born to single and divorced mothersincreased between 1989 and 1996. The effect of mother’s marital status on mean birth weight and preterm birthswas relatively stable during the study period, however, the effect of maternal education on postneonatal mortalitybecame more marked.

Key words:


Autoři: I. Koupilová 1,2;  J. Holčík 1;  M. Bobák 3;  D. A. Leon 2
Působiště autorů: Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví LF MU, Brno 1European Centre on Health of Societies in Transition, London School of Hygiene and Tropical Medicine, London, UK 2International Centre for Health and Society, Dept. of Epidemiology and Publ 3
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 1999; (7): 385-390.
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl:
Vyhodnotit socioekonomické rozdíly v porodní hmotnosti, frekvenci předčasných porodů a novorozeneckéa ponovorozenecké úmrtnosti v České republice po roce 1989.Materiál a metody: Data o všech živě narozených z jednočetných těhotenství v České republice v letech 1989 -1991 (n = 380 633) a 1994 - 1996 (n = 286 907) byla spojena s daty o zemřelých do roku 1996. Vliv vzdělánía rodinného stavu matky na porodní hmotnost, frekvenci předčasných porodů (< 37 týdnů gestace) a úmrtív novorozeneckém (0. - 27. den) a ponovorozeneckém období (28. - 365. den) byl studován metodou mnohorozměr-né regresní analýzy (lineární regrese pro porodní hmotnost, logistická regrese pro předčasný porod a úmrtnost).Výsledky jsou adjustovány pro věk matky, paritu, pohlaví novorozence a další proměnné.Výsledky: Časové trendy se lišily podle sociálních skupin a rozdíl v průměrné porodní hmotnosti mezi dětmimatek se základním a vysokoškolským vzděláním ve sledovaném období pravidelně narůstal ze 120 g (95% CI 114- 126) v období 1989 - 1991 na 150 g (95% CI 143 - 158) v období 1994 - 1996; výsledky jsou adjustovány pro věkmatky, její rodinný stav, paritu a pohlaví a gestační věk dítěte. Současně vzrostly i rozdíly ve frekvenci předčasnýchporodů a riziku ponovorozeneckých úmrtí podle vzdělání matky. Socioekonomické rozdíly v novorozeneckéúmrtnosti byly minimální po adjustaci pro věk matky, paritu, pohlaví a porodní hmotnost dítěte a za sledovanéobdobí se nezvětšily. Mezi roky 1989 a 1996 významně vzrostl relativní podíl (i absolutní počet) dětí narozenýchsvobodným a rozvedeným matkám. Vztah mezi rodinným stavem matky a porodní hmotností i délkou gestace seza sledované období výrazně nezměnil a jeho síla spíše klesala; vliv rodinného stavu matky na ponovorozeneckouúmrtnost byl silnější v období 1994 - 1995.Závěr: V letech 1994 - 1996 jsme zaznamenali celkovou tendenci ke zlepšení ukazatelů zdraví novorozenců.Nejpříznivější vývoj byl pozorován ve skupinách s lepším sociálním postavením; rozdíly mezi sociálními skupinamise za sledované období podstatně zvětšily.

Klíčová slova:
porodní hmotnost, předčasný porod, novorozenecká úmrtnost, ponovorozenecká úmrtnost,socioekonomické faktory

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


1999 Číslo 7

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se