Konjunktivitidy novorozenců, kojenců a batolat


Conjunctivitis of Neonates, Infants and Toddlers

The submitted paper summarizes from the aspect of the child ophthalmologist and neonatologist in collabora-tion with a microbiologist and virologist the clinical problem of conjunctivitis in neonates, infants and toddlers asregards incidence, forms, the etiological agent and its detection and therapeutic principles. Although life threate-ning conditions are not involved, conjunctivitis is one of the most frequent ophthalmological diseases. Thetherapeutic procedure follows several principles. In neonates it is important in the first place to rule out the possibletransmission of a Chlamydial infection, infrequently HSV infection and rarely gonococcal infection from motherto the neonate. In the majority of contaminations from the environment in the infection staphylococci, streptococci,E. coli and other Gram negative bacteria participate. In the differential diagnosis it is important to rule outobstruction of the lacrimal pathways in infants as the most frequent cause of conjunctival irritation in this agegroup. In addition to a fundamental evaluation of the clinical picture the diagnosis should be based also on isolationof the infectious agent. This creates prerequisites for properly selected local and systemic treatment. The optimalform of antibacterial substances for this age group are eye drops. Infections not responding or poorly respondingto treatment or relapses of conjunctivitis should always be referred to an experienced ophthalmologist. This appliesin particular to indications for local corticosteroid application.

Key words:
conjunctivitis, neonatal ophthalmia, HSV, Chlamydia trachomatis, obstruction of the lacrimalpathways, antibiotics


Autoři: J. Krásný;  E. Bendová 1;  D. Hrubá 2;  K. Roubalová 2;  A. Suchánková 2;  P. Zoban 3
Působiště autorů: Oční klinika 3. LF UK, FN Královské Vinohrady, Praha, přednosta prof. MUDr. P. Kuchynka, CSc. Ústav lékařské mikrobiologie 3. LF UK, FN Královské Vinohrady, Praha, 1přednosta doc. MUDr. M. Bednář, CSc. Státní zdravotní ústav, Praha, 2ředitel doc. MUDr. J.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 1999; (7): 374-382.
Kategorie: Články

Souhrn

Sdělení z pohledu dětského oftalmologa a pediatra-neonatologa společně s mikrobiologem, virologem sumari-zuje klinickou problematiku zánětů spojivek u novorozenců, kojenců a batolat, a to z hlediska výskytu, forem,vyvolávajícího etiologického agens a jeho průkazu a terapeutických zásad. Přesto, že se nejedná o život ohrožujícístavy, patří záněty spojivek k nejčastějším očním onemocněním. Léčebný postup se řídí několika zásadami.U novorozenců se především musí vyloučit možnost přenesené chlamydiové infekce, vzácně HSV infekce a raritněgonokokové infekce od matky na novorozence. Většinou kontaminací či z okolí se na zánětu spojivek podílístafylokoky, streptokoky, E. coli a další gramnegativní bakterie. V diferenciální diagnóze se musí vyloučit neprů-chodnost slzných cest u kojenců jako nejčastější příčina konjunktiválního dráždění u této věkové kategorie. Kromězásadního posouzení klinického obrazu by se měla diagnóza onemocnění opírat o izolaci infekčního agens. Tovytváří předpoklad pro správně zvolenou lokální či celkovou léčbu. Optimální aplikační formou antibakteriálníchlátek pro tuto věkovou kategorii jsou oční kapky. Formy nereagující nebo špatně odpovídající na léčbu neborecidivy konjunktivitidy vždy patří do rukou zkušeného oftalmologa, což především platí při indikaci lokálníaplikace kortikosteroidů.

Klíčová slova:
konjunktivitida, novorozenecká oftalmie, HSV, Chlamydia trachomatis, neprůchodnost slznýchcest, antibiotika

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


1999 Číslo 7

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se