Vývoj obvodu břicha a gluteu do 20 let věku


Development of the Abdominal and Gluteal (Waist and Hip) Circumferences up to 20 Years of Age

Measurement of two basic nutritional and anthropological parameters - abdominal (waist) and gluteal (hip)circumferences during the growth period was implemented by the method of Martin (Martin-Saller 1957) andKnussmann (1988) [M 62(1); M 64(1)]. 49 623 Czech and Slovak probands of both sexes 1.5 to 20 years old wereexamined. The differences in mean values of abdominal and gluteal (waist and hip) circumferences between sexesand nationalities were evaluated by the two-sample t-test.Mean gluteal circumference values during the investigated period of ontogenesis are higher than the waistcircumference. The abdominal circumference is greater in boys and men than in girls and women the whole periodduring. The gluteal circumference is temporarily greater in girls in the period of prepuberty and puberty. Theintersexual differences and the differences between Czech and Slovak populations are statistically significant atleast at the level p = 0.05 in both parameters in the majority of age categories. In the time period up to 15 years ofage 60 to 90 % of the whole increase of both circumferences was reached.Percentile networks of both circumferences were constructed for males and females and Czech and Slovaknationalities.

Key words:
growth, abdominal circumference (waist), gluteal circumference (hip), Czech and Slovak popula-tions, 1.5 - 20 years, percentile networks


Autoři: K. Hajniš;  M. Kunešová
Působiště autorů: Katedra antropologie PřF UK, Praha, přednosta doc. RNDr. I. Mazura, CSc. Centrum pro diagnostiku a léčbu obezity, III. interní klinika 1. LF UK, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Marek, DrSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 1999; (1): 141-149.
Kategorie: Články

Souhrn

Antropometrickou technikou podle Martina (Martin-Saller, 1957) a Knussmanna (1988) byl proveden výzkumrůstu dvou základních nutričně antropologických znaků, obvodu břicha (pasu) a gluteu (boků) [M 62(1); M 64(1)].Bylo vyšetřeno 49 623 českých a slovenských probandů obou pohlaví ve věku od 1,5 do 20 let života. Rozdílyvypočítaných průměrných hodnot obou znaků mezi pohlavími a národnostmi byly hodnoceny pomocí dvouvýbě-rového t-testu.Ze zjištění výsledků je patrno, že gluteální obvod je po celou zkoumanou část ontogeneze v průměru větší nežobvod břicha. Obvod břicha je po celé zkoumané období větší u hochů a mužů než u dívek a žen. Gluteální obvodje v období prepuberty a puberty přechodně větší u dívek. Mezipohlavní rozdíly i odlišnosti české a slovensképopulace jsou u obou znaků ve většině věkových tříd statisticky významné alespoň na hladině p = 0,05. 60 - 90 %celkového prodloužení obou obvodů je podle průměrných hodnot ve zkoumaném období dosaženo do 15. rokuvěku.Na základě shromážděných dat byly zkonstruovány percentilové sítě obou obvodů, a to zvlášť pro oběnárodnosti i pohlaví.

Klíčová slova:
růst, obvod břicha (pasu), obvod gluteu (boků), česká a slovenská populace, věk 1,5 - 20 let,percentilové grafy

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


1999 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se