Prof. MUDr. Blahoslav Bednář, DrSc. – 100 let od narození


Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., 52, 2016, No. 4, p. 214
Kategorie: Osobní sdělení


Dne 18. 12. 2016 si připomeneme 100 let od narození jedné z nejvýznamnějších osobností oboru patologie 2. poloviny minulého století – prof. MUDr. Blahoslava Bednáře, DrSc. „V pohledu zpět malí mizejí a velcí se tyčí na obzoru jako v záři zapadajícího slunce“ – to jsou slova prof. Bednáře ve vzpomínce na profesora Heřmana Šikla. Pro většinu těch, kteří měli možnost prof. Bednáře blíže poznat nebo i pod jeho vedením pracovat, Bednářův odkaz nemizí. Podrobnější životopis prof. Bednáře byl nedávno publikován v knize věnované historii české patologie, proto jej není nutné opakovat. Základním vkladem byly zcela nepochybné vlastnosti vůdčí osobnosti. Jeho životní dráha byla založena na píli, ochotě věnovat oboru více než ostatní, schopnosti znalosti třídit, analyzovat a formulovat do publikací a předvídavosti trendů vývoje oboru. Prof. Bednář soustavně posiloval metodické zázemí ústavu vytvářením specializovaných laboratoří, histochemické, elektronové mikroskopie, imunohistologické, tkáňových kultur, molekulární patologie. Nemenší důraz byl kladen na specializaci jednotlivých lékařů v určité oblasti patologie a úzkou spolupráci s klinickými lékaři. Nezpochybnitelná osobnost prof. Bednáře, jeho odborné kvality, široké spektrum metod v ústavu zavedených a koncentrace specializovaných odborníků patřily k hlavním důvodům, proč za jeho 27letého působení jako přednosty byl Hlavův ústav „vlajkovou lodí“ české patologie. Tvůrčí atmosféra v ústavu, pracovní podmínky vytvořené prof. Bednářem i jeho osobní podpora byly příznivými podmínkami pro akademickou kariéru žáků a spolupracovníků, z nichž pět se stalo profesory a přednosty univerzitních ústavů. Samostatnou kapitolu odborného působení prof. Bednáře tvoří jeho publikační aktivity. Je autorem více než 500 časopiseckých prací širokého zaměření, od publikací výsledků výzkumné činnosti po tzv. „normativní studie“, které byly zdrojem praktických informací pro bioptickou diagnostiku. Není možné nezmínit ani rozhodující podíl prof. Bednáře na vydání celostátních učebnic a monografií patologické anatomie, které byly po dlouhá léta základními prameny vzdělání jak studentů medicíny, tak patologů. Prof. Bednář byl i zakladatelem odborného časopisu českých patologů a jeho dlouholetým vedoucím redaktorem. Posledním bodem, který nelze při vzpomínání na prof. Bednáře opomenout, je jeho úcta k tradicím, zejména Hlavova ústavu, se zdůrazněním role prof. Hlavy, zakladatele moderní české patologie a osobnosti, která hrála rozhodující roli ve vybudování ústavu a významného Hlavova pokračovatele, prof. Šikla. Nemělo by upadnout v zapomnění, že prof. Bednář byl nesporně jejich úspěšným pokračovatelem.

V. Mandys


Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie

Číslo 4

2016 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×