MONITOR - aneb nemělo by vám uniknout že ...


Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., 52, 2016, No. 4, p. 217
Kategorie: MONITOR aneb nemělo by vám uniknout, že...

PATOLOGIE GIT

… byl popsán další typ smíšeného neuroendokrinního nádoru GIT: primární NEC a dlaždicobuněčný karcinom

Nebývá zvykem monitorovat kazuistické sdělení, ale v dubnovém čísle Histopathology skupina autorů z Bristolu ve Velké Británii přinesla popis zajímavého nádoru céka u 67letého pacienta. Jednalo se o kombinaci malobuněčného neuroendokrinního karcinomu (NEC G3) a dlaždicobuněčného nerohovějícího karcinomu. Přes cílené pátrání nenalezli autoři v nádoru jakákoli ložiska struktur adenokarcinomu (včetně popsaného negativního výsledku histochemického průkazu hlenu v nádoru). V předloženém sdělení popisují autoři detailně imunoprofil obou komponent nádoru: pozitivita CK 5/6 a fokální p63 u dlaždicové komponenty, při negativním barvení neuroendokrinních znaků a Cam5.2 a Ki-67 indexu pod 5 %; „inverzní“ imunoprofil u NEC (pozitivita CD56, synaptofyzinu a Cam5.2, negativita CK 5/6, fokální pozitivita p63, Ki-67 index více než 40 %). Obě komponenty nádoru byly negativní v průkazu chromograninu A, CEA a TTF-1; NEC dále vykazoval silnou jadernou pozitivitu CDX-2. Při genetické analýze vykazoval nádor bodovou mutaci KRAS genu v exonu 2: c.35G>A p.(Gly12Asp); analýza kodonů 600 a 601 genu BRAF nevykazovala přítomnost mutací.

Klinicky se jednalo o objemný (největší rozměr 60 mm), střevo obturující nádor, s metastázami v 17 z 22 vyšetřených lymfatických uzlin; část metastáz vykazovala morfologii čistého NEC, část pak smíšenou morfologii. Pacient zemřel při progresi nádoru 9 měsíců od operace.

Předložený nádor je raritní a ukazuje, že neuroendokrinní nádory nemusí být smíšeny pouze s adenomy/adenokarcinomy (MANEC), ale vzácně i s jinými histologickými vidy v nádorové populaci. Na základě zjištěné mutace genu KRAS uvažují autoři o možnosti vzniku takového nádoru z pluripotentní kmenové buňky, analogicky s běžnými adenokarcinomy v této oblasti. Určitou slabinu práce spatřuji v málo přesném odhadu proporcí obou nádorových komponent, kdy autoři uvádějí, že převažující komponentou nádoru byl NEC a záchyt dlaždicového karcinomu byl v nádoru „occasional“. Analogicky v MANEC má každá z komponent představovat alespoň 30 % buněčné populace nádoru.

Zdroj: Hassan U et al. Primary combined neuroendocrine carcinoma (small-cell type) and sqamous cell carcinoma of the colon. Histopathology 2016; 68: 755-766.

- T. Jirásek -


Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie

Číslo 4

2016 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×