MONITOR aneb nemělo by vám uniknout, že...


Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., 51, 2015, No. 1, p. 22
Kategorie: MONITOR aneb nemělo by vám uniknout, že...

PATOLOGIE CNS

... takmer všetky oligoastrocytómy je možné klasifikovať buď ako oligodendroglióm, alebo ako astrocytóm

Posledná WHO klasifikácia rozlišuje diagnostickú jednotku oligoastrocytóm (OA) ako infiltrujúci zmiešaný glióm II. alebo III. stupňa malignity. Exaktné diagnostické kritériá ale nie sú uvedené, vrátane minimálneho percentuálneho zastúpenia oligo- alebo astocytovej zložky tumoru. OA je definovaný len prítomnosťou oligodendrogliovej aj astrocytovej diferenciácie. Nie prekvapivým následkom je potom extrémna variabilita frekvencie diagnózy OA v rozličných centrách. Od začiatku existencie OA sa objavovali pochybnosti, či ide naozaj o zmiešaný tumor na genetickej či biologickej úrovni, alebo je len prejavom nemožnosti exaktne tieto tumory klasifikovať. Autori práce študovali 43 OA z hľadiska histomorfológie, imunohistochémie a in situ hybridizácie vo vzťahu k markerom: IDH1, TP53, ATRX a 1p/19q LOH. Väčšina astrocytómov nesie TP53 a ATRX mutáciu, typickým znakom oligodendrogliómov je 1p/19q LOH, oba typy tumorov majú spoločnú častú mutáciu IDH. Cytoplazmatická pozitivita IDH1, silná nukleárna pozitivita na P53, strata expresie ATRX a FISH dokázaná 1p/19q LOH sú pokladané za dôkaz neoplastickej povahy gliových buniek. Alelická strata 1p/19q je znakom oligodendrogliómov, zatiaľ čo akumulácia P53 a strata ATRX exprese je molekulárnym podkladom astrocytómov. V 30 prípadoch išlo o OA so alelickou stratou 1p/19q, ich astrocytárna zložka bola negat. na IDH1, P53, stratu ATRX a tiež 1p/19q LOH, tieto tumory boli teda oligodendrogliómy s reaktívnou astrocytovou gliózou (napodobujúcou astrocytóm). 11 tumorov malo v oboch zložkách pozorovateľnú P53 akumuláciu a stratu ATRX, pri negativite 1p/19qLOH, čiže išlo o astrocytómy. Jeden tumor mal v oboch zložkách kodeléciu 1p/19q, pri chýbaní P53 a ATRX, tento tumor bol interpretovaný ako oligodendroglióm. Zachytený bol jediný geneticky hybridný tumor (1p/19q LOH+, ATRX-, P53+), zároveň to bol ale jediný tumor zo súboru s predchádzajúcou iradiáciou, ktorá mohla byť príčinou P53 akumulácie. Z výsledkov práce vyplýva, že rutinné použitie imunohistochémie na IDH1, ATRX a P53 a FISH na 1p/19qLOH môže prakticky úplne eliminovať kategóriu oligoastrocytómu.

Z vlastnej praxe vieme, že diagnóza oligoastrocytómu je značne subjektívna. Po zavedení FISH diagnostiky na 1p/19q sme pozorovali pokles frekvencie tejto diagnózy (s tendenciou 1p/19qLOH pozitívne OA označovať skôr ako oligodendrogliómy). Zavedenie ATRX imunohistochémie do rutinnej diagnostickej praxe pravdepodobne trend postupného zániku oligoastrocytómu urýchli.

Zdroj:

Sahm F et al. Farewell to oligoastrocytoma: in situ molecular genetics favor classification as either oligodendroglioma or astrocytoma. Acta Neuropathol 2014; 128(4): 551-559.

– B. Rychlý –


Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie

Číslo 1

2015 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×