Doc. MUDr. Boris Ondruš, CSc.
(12.2.1924 – 21.4.1995)


Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., 51, 2015, No. 1, p. 52
Kategorie: Zpráva

K nedožitým 90. narodeninám emeritného primára Ústavu patologickej anatómie LF UK a FN v Bratislave 12.2.2014 by sa dožil 90. rokov emeritný primár Ústavu patologickej anatómie LF UK a FN v Bratislave.

Doc. MUDr. Boris Ondruš, CSc., začal svoju profesionálnu dráhu v r. 1948 na vtedajšej prosektúre štátnej nemocnice v Bratislave ako sekundárny lekár. Po roku práce sa stal asistentom a neskôr odborným asistentom na LF UK. V roku 1956 úspešne absolvoval atestačnú skúšku v odbore. Od r. 1964 nastúpil do funkcie primára na Ústave patologickej anatómie FN, v ktorej pôsobil vyše 25 rokov. Bol krajským odborníkom a členom poradného zboru hlavného odborníka MZ. V r. 1979 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu a v r. 1992 habilitoval v odbore patologická anatómia a súdne lekárstvo.

Doc. MUDr. B. Ondruš, CSc., sa podieľal na tvorbe učebných textov pre poslucháčov lekárskych fakúlt, spolupracoval na vedeckých projektoch najmä s Urologickou klinikou LF UK a Ústavom experimentálnej onkológie SAV. Na konci svojej profesionálnej dráhy patril k najstarším a zároveň najváženejším nestorom slovenskej patológie. Slovenskí, ale aj českí patológovia obdivovali jeho erudíciu a suverénnosť v bioptickej – najmä onkologickej diagnostike. Je azda iróniou osudu, že práve on zomrel na malígne ochorenie, ktorému vo svojej bioptickej práci patológa venoval celý svoj život.

Za svoju dlhoročnú prácu dostal v r. 1989 Zlatú medailu LF UK a v r. 1990 Zlatú medailu Slovenskej lekárskej spoločnosti. Okrem odbornej práce patológa bolo všeobecne dobre známe a  rešpektované jeho celoživotne rozvíjané jazykovedné zameranie a prekladateľská činnosť, ktorým dokumentoval svoju lásku k rodnému jazyku. Menej známa je skutočnosť, že bol vášnivým tvorcom krížoviek, ktoré publikoval v rôznych časopisoch a ktorými veľmi rád potrápil aj najbližších spolupracovníkov. Statočnosť, spoľahlivosť, zmysel pre detail a pre zodpovednosť v každej odbornej práci a rozvíjanie dobrých medziľudských vzťahov na pracovisku boli jeho charakteristické črty, ktoré ľuďom okolo neho imponovali. Jeho jemný sarkastický humor sa navždy zapísal do pamäte ľudí, ktorí mali možnosť s ním žiť a spolupracovať. Pre slovenských a českých patológov bol a ostal doc. MUDr. Boris Ondruš, CSc., človek vysokých odborných a morálnych kvalít. Vďaka pán docent za nespočetné množstvo rád pri riešení bioptických a nekroptických rébusov, ktoré ste tak rád rozdával mladším kolegom.

Ľudovít Danihel a kolektív

Ústavu pat.anat. LF UK a UNB


Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie

Číslo 1

2015 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Pacient na antikoagulační léčbě v akutní situaci
nový kurz
Autoři: MUDr. Jana Michalcová

Kopřivka a její terapie
Autoři: MUDr. Petra Brodská

Uroinfekce v primární péči
Autoři: MUDr. Marek Štefan

Roztroušená skleróza a plánování těhotenství
Autoři: MUDr. Radek Ampapa

Alergenová imunoterapie v léčbě inhalačních alergií
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se