Úvodník


Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., 46, 2010, No. 4, p. 81
Kategorie: Úvodník

Milí kolegové,

tímto číslem se s vámi loučím jako vedoucí redaktor Česko-slovenské patologie. Po 11 letech jsem nabyl přesvědčení, že je vhodné, aby za mne přišel někdo mladší, technicky zdatný, s novými nápady, a proto jsem požádal výbor naší společnosti o uvolnění z funkce.

Dovolím si udělat jakousi inventuru časopisu za těch 11 let:

Všechny obdržené rukopisy byly posuzovány dvěma recenzenty; i práce doporučené k publikaci byly prakticky všechny vráceny autorům k úpravám – odborným i jazykovým. Posléze pak byly publikovány celkem 283 práce (tj. průměrně 6,4 práce na číslo).

Od roku 2000 jsme začali uveřejňovat reprezentativní fotografie od našich čtenářů pod titulkem „Jak se vám líbí?“ a od roku 2002 diagnostické případy „Jaká je vaše diagnóza?“.

Od roku 2005 je každé číslo uváděno přehledovým článkem od vyzvaného našeho předního odborníka v dané problematice.

Potěšující skutečností je, že trvale přibývá článků v angličtině od zahraničních i našich autorů.

Od roku 2005 volí členové redakční rady nejlepší práci publikovanou v minulém ročníku; jejímu autorovi je udělena Bednářova cena. (Prof. Blahoslav Bednář byl zakladatelem časopisu a jeho vedoucím redaktorem v letech 1965–1989.)

Pokud jde o formální stránku časopisu – od roku 2008 má novou titulní stranu, lepší papír a novou grafickou úpravu.

Pochopitelným přáním potenciálních autorů je, aby časopis získal tzv. impakt faktor. Musím sebekriticky přiznat, že mně se to nepodařilo. Jde však o úkol dosti obtížný! Jedním z kritérií pro udělení impakt faktoru je citovanost prací z daného časopisu, což je dáno hlavně jejich kvalitou. Čím bude větší nabídka rukopisů, tím bude vyšší kvalita publikovaných prací.

Potěšující skutečností však je, že v roce 2008 byl náš časopis zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik Rady vlády pro výzkum a vývoj, což je kategorie dosti významná – při evaluaci jednotlivých autorů i pracovišť.

Nezanedbatelnou problematikou je hospodaření Česko-slovenské patologie. V roce 2006 přestalo Ministerstvo zdravotnictví finančně podporovat periodika ČLS JEP a poprvé vyvstala otázka ekonomiky našeho časopisu. Za rok 2006, tehdy ještě společný časopis Čes.-slov. patol. a Soudní lék. vykázal ztrátu 145 tis. Kč a hrozil jeho zánik. Bylo zapotřebí urychleně podniknout kroky pro jeho záchranu. Pro zlepšení ekonomiky byla přijata následující opatření: povinné předplatné časopisu v členském příspěvku členů České společnosti patologů, každoroční příspěvek Slovenské společnosti patologů, zrušení odměn autorům i  recenzentům, příspěvky z výnosů našich odborných akci (sjezdy, semináře), příspěvky sponzorů a inzerentů, ale hlavně – od roku 2008 oddělení ekonomik našeho časopisu a Soudního lékařství (náklady se dělí v poměru 2:1).

Výsledkem je přechod do pozitivního hospodaření – v roce 2008 to je +60 tis. Kč a v roce 2009 +52 tis. Kč. Výnosy jsou převáděny na účet Společnosti patologů.

Náklad časopisu je v letošním roce 550 výtisků.

Výbor Společnosti patologů jmenoval novým vedoucím redaktorem k datu 1. ledna 2011 doc. Josefa Zámečníka. Vaše rukopisy proto již nyní zasílejte na adresu:

doc. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D., Ústav patologie a molekulární medicíny, 2. LF UK a FN v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha – Motol; e-mail: josef.zamecnik@lfmotol.cuni.cz.

Závěrem chci poděkovat svým spolupracovníkům, kteří se podíleli na tvorbě časopisu – zástupcům vedoucího redaktora prof. Josefu Špačkovi (2000–2003) a prof. Aleši Ryškovi (2004-2010) a rovněž sekretářce redakce paní Aleně Hejnové.

Přeji novému vedoucímu redaktorovi (a potažmo nám všem), aby časopis Česko-slovenská patologie přinášel kvalitní odborné poznatky a současně byl atraktivní četbou.

Ivo Šteiner


Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie

Číslo 4

2010 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se