Úvodník


Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., 46, 2010, No. 4, p. 81
Kategorie: Úvodník

Milí kolegové,

tímto číslem se s vámi loučím jako vedoucí redaktor Česko-slovenské patologie. Po 11 letech jsem nabyl přesvědčení, že je vhodné, aby za mne přišel někdo mladší, technicky zdatný, s novými nápady, a proto jsem požádal výbor naší společnosti o uvolnění z funkce.

Dovolím si udělat jakousi inventuru časopisu za těch 11 let:

Všechny obdržené rukopisy byly posuzovány dvěma recenzenty; i práce doporučené k publikaci byly prakticky všechny vráceny autorům k úpravám – odborným i jazykovým. Posléze pak byly publikovány celkem 283 práce (tj. průměrně 6,4 práce na číslo).

Od roku 2000 jsme začali uveřejňovat reprezentativní fotografie od našich čtenářů pod titulkem „Jak se vám líbí?“ a od roku 2002 diagnostické případy „Jaká je vaše diagnóza?“.

Od roku 2005 je každé číslo uváděno přehledovým článkem od vyzvaného našeho předního odborníka v dané problematice.

Potěšující skutečností je, že trvale přibývá článků v angličtině od zahraničních i našich autorů.

Od roku 2005 volí členové redakční rady nejlepší práci publikovanou v minulém ročníku; jejímu autorovi je udělena Bednářova cena. (Prof. Blahoslav Bednář byl zakladatelem časopisu a jeho vedoucím redaktorem v letech 1965–1989.)

Pokud jde o formální stránku časopisu – od roku 2008 má novou titulní stranu, lepší papír a novou grafickou úpravu.

Pochopitelným přáním potenciálních autorů je, aby časopis získal tzv. impakt faktor. Musím sebekriticky přiznat, že mně se to nepodařilo. Jde však o úkol dosti obtížný! Jedním z kritérií pro udělení impakt faktoru je citovanost prací z daného časopisu, což je dáno hlavně jejich kvalitou. Čím bude větší nabídka rukopisů, tím bude vyšší kvalita publikovaných prací.

Potěšující skutečností však je, že v roce 2008 byl náš časopis zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik Rady vlády pro výzkum a vývoj, což je kategorie dosti významná – při evaluaci jednotlivých autorů i pracovišť.

Nezanedbatelnou problematikou je hospodaření Česko-slovenské patologie. V roce 2006 přestalo Ministerstvo zdravotnictví finančně podporovat periodika ČLS JEP a poprvé vyvstala otázka ekonomiky našeho časopisu. Za rok 2006, tehdy ještě společný časopis Čes.-slov. patol. a Soudní lék. vykázal ztrátu 145 tis. Kč a hrozil jeho zánik. Bylo zapotřebí urychleně podniknout kroky pro jeho záchranu. Pro zlepšení ekonomiky byla přijata následující opatření: povinné předplatné časopisu v členském příspěvku členů České společnosti patologů, každoroční příspěvek Slovenské společnosti patologů, zrušení odměn autorům i  recenzentům, příspěvky z výnosů našich odborných akci (sjezdy, semináře), příspěvky sponzorů a inzerentů, ale hlavně – od roku 2008 oddělení ekonomik našeho časopisu a Soudního lékařství (náklady se dělí v poměru 2:1).

Výsledkem je přechod do pozitivního hospodaření – v roce 2008 to je +60 tis. Kč a v roce 2009 +52 tis. Kč. Výnosy jsou převáděny na účet Společnosti patologů.

Náklad časopisu je v letošním roce 550 výtisků.

Výbor Společnosti patologů jmenoval novým vedoucím redaktorem k datu 1. ledna 2011 doc. Josefa Zámečníka. Vaše rukopisy proto již nyní zasílejte na adresu:

doc. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D., Ústav patologie a molekulární medicíny, 2. LF UK a FN v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha – Motol; e-mail: josef.zamecnik@lfmotol.cuni.cz.

Závěrem chci poděkovat svým spolupracovníkům, kteří se podíleli na tvorbě časopisu – zástupcům vedoucího redaktora prof. Josefu Špačkovi (2000–2003) a prof. Aleši Ryškovi (2004-2010) a rovněž sekretářce redakce paní Aleně Hejnové.

Přeji novému vedoucímu redaktorovi (a potažmo nám všem), aby časopis Česko-slovenská patologie přinášel kvalitní odborné poznatky a současně byl atraktivní četbou.

Ivo Šteiner


Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie

Číslo 4

2010 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se