ROČNÍK 45 (Česko-slovenská patologie)


Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., 45, 2009, No. 4, p. 62-63
Kategorie: Články

ČESKO-SLOVENSKÁ PATOLOGIE

ROČNÍK 45

OBSAH

Adamicová K., Fetisovová Ž., Výbohová D., Mellová Y., Chromej I.: Folliculitis perforans. Kazuistický prípad a diferenciálna diagnostika choroby 75

Adamkov M. viz Rajčáni J., Hybenová J., Moráveková E., Lauko L., Felcanová D., Benčat  M. 101

Babál P. viz Urbánová A., Janega P., Masárová K., Štefániková Z.  40

Bauerová L., Honsová E., Ryšavá R., Povýšil C.: Systémové amyloidózy v biopsiích ledvin 64

Benčat  M. viz Rajčáni J., Adamkov M., Hybenová J., Moráveková E., Lauko L., Felcanová D. 101

Bohuš P. viz Švajdler M. ml., Rychlý B., Šulla I., Moram M. 20

Čermák A. viz Vít V., Pacík D., Falková I. 46

Chromej I. viz Adamicová K., Fetisovová Ž., Výbohová D., Mellová Y. 75

Falková I. viz Vít V., Pacík D., Čermák A.  46

Felcanová D. viz Rajčáni J., Adamkov M., Hybenová J., Moráveková E., Lauko L., Benčat  M. 101

Fernandez-Flores A.: Imunohistologický průkaz mamaglobinu v diferenciální diagnostice mezi apokrinním karcinomem kůže a kožní metastázou karcinomu prsu (v angl.) 108

Fetisovová Ž. viz Adamicová K., Výbohová D., Mellová Y., Chromej I.  75

Feyereisl J. viz Zavadil M., Hejda V., Krofta L., Šafář P. 3

Hejda V. viz Zavadil M., Feyereisl J., Krofta L., Šafář P. 3

Holubec L. jr. viz Ludvíková M., Pešta M., Kalfeřt D. 94

Honsová E. viz Bauerová L., Ryšavá R., Povýšil C. 64

Hornychová H. viz Ryška A., Laco J., Hovorková E., Melichar B. 29

Hovorková E. viz Ryška A., Laco J., Hornychová H., Melichar B. 29

Hybenová J. viz Rajčáni J., Adamkov M., Moráveková E., Lauko L., Felcanová D., Benčat  M. 101

Janega P. viz Urbánová A., Masárová K., Štefániková Z., Babál P.  40

Jargin S.V.: Vzestup incidence tyreoidálního karcinomu dětí a dospívajících v důsledku havárie v jaderné elektrárně Černobyl: možné příčiny nadhodnocení (v angl.) 50

Jirásek T., Matěj R., Pock L., Knotková I., Mandys V.: Karcinom z Merkelových buněk – imunohistologická studie v souboru 11 pacientů 9

Kajo K., Macháleková K., Laca Ľ.: Nezvyčajná klinická prezentácia pečeňového yolk sac tumoru v periapendikálnej oblasti. Kazuistika a prehľad literatúry 113

Kalfeřt D. viz Ludvíková M., Pešta M., Holubec L. jr. 94

Knotková I. viz Jirásek T., Matěj R., Pock L., Mandys V. 9

Krofta L. viz Zavadil M., Feyereisl J., Hejda V., Šafář P. 3

Laca Ľ. viz Kajo K., Macháleková K. 113

Laco J., Šimáková E., Svobodová J., Ryška A.: Recidiva mucinózního karcinomu kůže napodobující primární mucinózní karcinom příušní slinné žlázy: popis diagnosticky obtížného případu 79

Laco J.: Kongenitální epulis z granulárních buněk: popis případu 117

Laco J. viz Ryška A., Hornychová H., Hovorková E., Melichar B. 29

Lauko L. viz Rajčáni J., Adamkov M., Hybenová J., Moráveková E., Felcanová D., Benčat  M. 101

Ludvíková M., Pešta M., Holubec L. jr., Kalfeřt D.: Nové aspekty patobiologie nádorů 94

Mačák J., Skálová A.: Angiosarkom příušní žlázy 69

Macháleková K. viz Kajo K., Laca Ľ. 113

Makovický Pa. viz Makovický Pe. 14

Makovický Pe., Makovický Pa.: Možnosti diagnostiky celiakie v bioptickej praxi 14

Mandys V. viz Jirásek T., Matěj R., Pock L., Knotková I.  9

Mandys V.: Neuroendokrinní nádory trávicího ústrojí – historie a současnost 57

Masárová K. viz Urbánová A., Janega P., Štefániková Z., Babál P. 40

Matěj R. viz Jirásek T., Pock L., Knotková I., Mandys V.  9

Melichar B. viz Ryška A., Laco J., Hornychová H., Hovorková E. 29

Mellová Y. viz Adamicová K., Fetisovová Ž., Výbohová D., Chromej I. 75

Moram M. viz Švajdler M. ml., Bohuš P., Rychlý B., Šulla I.  20

Moráveková E. viz Rajčáni J., Adamkov M., Hybenová J., Lauko L., Felcanová D., Benčat  M. 101

Pacík D. viz Vít V., Čermák A., Falková I. 46

Pešta M. viz Ludvíková M., Holubec L. jr., Kalfeřt D. 94

Pock L. viz Jirásek T., Matěj R., Knotková I., Mandys V. 9

Povýšil C. viz Bauerová L., Honsová E., Ryšavá R. 64

Rajčáni J., Adamkov M., Hybenová J., Moráveková E., Lauko L., Felcanová D., Benčat M.: Detekcia regulačného proteínu p16/INK4A v dysplastickom dlaždicovom epiteli krčka maternice ako diagnostický nástroj prevencie karcinómu 101

Rychlý B. viz Švajdler M. ml., Bohuš P., Šulla I., Moram M. 20

Ryšavá R. viz Bauerová L., Honsová E., Povýšil C. 64

Ryška A. viz Laco J., Šimáková E., Svobodová J. 79

Ryška A., Laco J., Hornychová H., Hovorková E., Melichar B.: Co je nového v diagnostice a klasifikaci karcinomu prsu 29

Šafář P. viz Zavadil M., Feyereisl J., Hejda V., Krofta L. 3

Šimáková E. viz Laco J., Svobodová J., Ryška A.  79

Skálová A. viz Mačák J. 69

Štefániková Z. viz Urbánová A., Janega P., Masárová K., Babál P. 40

Šulla I. viz Švajdler M. ml., Bohuš P., Rychlý B., Moram M. 20

Švajdler M. ml., Bohuš P., Rychlý B., Šulla I., Moram M.: Postradiačná dediferenciácia meningeómu do chondroblastického osteosarkómu 20

Švec A.: PAG: Možný nádorový supresor a jak to bylo na počátku. Od imunní signalizace k nádorové transformaci 35

Svobodová J. viz Laco J., Šimáková E., Ryška A. 79

Urbánová A., Janega P., Masárová K., Štefániková Z., Babál P.: Imunohistochemická detekcia proteínu ZAP-70 a jej význam v diagnostike B-CLL 40

Vít V., Pacík D., Čermák A., Falková I.: Naše zkušenosti s metodou fluorescenční in situ hybridizace při detekci uroteliálního karcinomu (v angl.) 46

Výbohová D. viz Adamicová K., Fetisovová Ž., Mellová Y., Chromej I. 75

Zavadil M., Feyereisl J., Hejda V., Krofta L., Šafář P.: Histologická diferenciální diagnostika hydatidózních mol a hydropických abortů 3

ÚVODNÍK

Šteiner I.: Pláč českého jazyka 93

DOPIS REDAKCI

Honsová E.: Jak v praxi zlepšit diagnostiku systémových amyloidóz 85

Elleder M. 86

HISTORIE PATOLOGIE

Prof. Hlava v Pardubicích 112

JAKÁ JE VAŠE DIAGNÓZA?

19, 23, 49, 53, 83, 89, 100, 119

OSOBNÍ ZPRÁVY

In memoriam Ladislav Sokol (Helena Baumőhlová, Ivo Šteiner) 45

Doc. MUDr. Viera Povýšilová, CSc. – ohlédnutí za životní dráhou (R. Kodet) 88

PLÁN AKCÍ IPVZ – JARO 2010

107

JAK SE VÁM LÍBÍ?

Daum O.: Osud patologie 28

Sokol  L., Kudělka L.: Kapr před Vánocemi 54

Dušková J.: Jaro v Litomyšli 90

Ryšková Z.: Letní hodování 120


Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie

Číslo 4

2009 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Využití sitagliptinu a vildagliptinu a jejich kombinací s metforminem v léčbě DM 2. typu
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Vachek, MHA

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Léčba neuropatické bolesti – manuál, kdy léčit a kdy poslat ke specialistovi
Autoři: MUDr. Dana Halbichová

Depresivní porucha v gerontopsychiatrii
Autoři: doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se