Pořizování obrazů o velmi vysokém rozlišenímetodou skládání


Pořizování obrazů o velmi vysokém rozlišenímetodou skládání

Při získávání mikroskopických obrazů o velmi vysokém rozlišení metodou skladu výslednéhoobrazu z jednotlivých dílů jsme narazili na některé problémy. Mezi nimi byla nutnost refokusacemezi jednotlivými dílky. S tím souvisely problémy se spojením obrazů, které si vzájemně zcelaneodpovídaly a oblast spojení byla zřetelná. Byl vyvinut program překonávající některé problémypři spojování obrazových dílků, který pracuje se všemi díly naráz a hledá optimální pořadí spojenídílů. Jednotlivé dílky spojuje strmým gradientem, který probíhá po náhodně generované křivce.Program dává dobré výsledky i při spojení obrazů s pozadím či otvory ve snímané tkáni.Metoda postupného snímání a následné montáže obrazu byla využita i pro snímání sbírky kožníchlymfomů ve spolupráci s Institutem pro dermatologii Univerzitní nemocnice v Curychu. Taktovzniklá digitální sbírka je veřejně k dispozici jako kapitola šesté verze Hypertextového atlasudermatopatologie na www.muni.cz/atlases.

Klíčová slova:
digitální mikrofotografie - počítačová analýza obrazu - interaktivní atlas - dermatopatologie- hypertext


Acquiring Microscopic Images of Very High Resolution by a Method ofComposing

Composing microscopic images of very high resolution from several parts posed some problems.One of them was the necessity to adjust the focusing level when moving from one part to another.Re-focusing lead to problems with joining the image parts, which did not correspond exactly, andthe area of image fusion was noticeable. A computer program was developed to overcome theseproblems. Our program worked with all the image parts together to find their optimal order forimage fusion. Individual image parts were joined using a steep gradient running along a randomlygenerated curve. This method gave good results even in images with background or holes in thetissue. The method of composing large images from individual parts was used for digitizing theskin lymphoma collection of the Institute of Dermatology, University Hospital, Zürich. This collectionof digital images is a part of the 6th version of Hypertext atlas of Dermatopathology atwww.muni.cz/atlases.

Key words:
digital microphotography - image analysis - interactive atlas - dermatopathology -hypertext


Autoři: J. Feit1;  V. Ulman, KempfW.2 3;  H. Jedličková4
Působiště autorů: Patologicko-anatomický ústav FN Brno 2Fakulta informatiky, Masarykova Univerzita, Brno 3Institut Dermatologie, Univerzitní nemocnice, Curych 4Dermatovenerologická klinika, FN U Sv. Anny, Brno1
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., , 2004, No. 2, p. 78-82
Kategorie:

Souhrn

Při získávání mikroskopických obrazů o velmi vysokém rozlišení metodou skladu výslednéhoobrazu z jednotlivých dílů jsme narazili na některé problémy. Mezi nimi byla nutnost refokusacemezi jednotlivými dílky. S tím souvisely problémy se spojením obrazů, které si vzájemně zcelaneodpovídaly a oblast spojení byla zřetelná. Byl vyvinut program překonávající některé problémypři spojování obrazových dílků, který pracuje se všemi díly naráz a hledá optimální pořadí spojenídílů. Jednotlivé dílky spojuje strmým gradientem, který probíhá po náhodně generované křivce.Program dává dobré výsledky i při spojení obrazů s pozadím či otvory ve snímané tkáni.Metoda postupného snímání a následné montáže obrazu byla využita i pro snímání sbírky kožníchlymfomů ve spolupráci s Institutem pro dermatologii Univerzitní nemocnice v Curychu. Taktovzniklá digitální sbírka je veřejně k dispozici jako kapitola šesté verze Hypertextového atlasudermatopatologie na www.muni.cz/atlases.

Klíčová slova:
digitální mikrofotografie - počítačová analýza obrazu - interaktivní atlas - dermatopatologie- hypertext

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie


2004 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Imunodeficience
nový kurz
Autoři:

Aktuální trendy v léčbě roztroušené sklerózy
Autoři: MUDr. Eva Němá, Ph.D.

Mukopolysacharidóza typ II – Hunterův syndrom
Autoři:

Přenašečky hemofilie – nepřehlížíte je náhodou?
Autoři:

Valproát v léčbě bipolární afektivní poruchy
Autoři: MUDr. Pavel Doubek, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se