Mikroskopické poruchy kortikálního vývojemozku a etiopatogenetický význam jejichdetekce u pacientů s temporální epilepsií přiskleróze hipokampu


Microscopic Disorders of Cortical Development of Brain and theEtiopathogenetic Relevance of their Detection in Patients with TemporalLobe Epilepsy due to Hippocampal Sclerosis

Hippocampal sclerosis represents a common structural basis of temporal lobe epilepsy. However,the etiological factors and mechanisms leading to its development still remain unexplained. Inour study, we present neuropathological findings in the resected hippocampus and the pole of thetemporal lobe in 15 patients with hippocampal sclerosis. „Initial precipitating injuries“ that arethought to cause the development of hippocampal sclerosis (febrile seizures in early childhood,head injury or meningoencephalitis) were present in the history of 12 patients. In the remaining 3cases, no predisposing factors were found. Attention was paid to the histopathological identificationof disturbed neuronal migration and differentiation in the temporal lobe. These defects wereobserved in 7 cases; in three of these, no predisposing factors were stated in the patients’ histories.We suggest that in these cases, hippocampal sclerosis arises due to previously undetecteddisorders of cortical development. A latent neocortical malformation may also contribute to thedevelopment of hippocampal sclerosis in patients with an initial precipitating injury in anamnesis.Histopathological examination of resected epileptic brain tissue can provide insights into theindividual pathogenesis of epileptic disorders, especially by the detection of microscopic disordersof cortical development.

Key words:
epilepsy – mesiotemporal sclerosis – cortical dysplasia


Autoři: J. Zámečník 1;  P. Kršek 2;  P. Marusič 3,5;  R. Druga 4;  V. Beneš 5;  M. Tichý 6;  V. Komárek 2
Působiště autorů: Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole, Praha 2Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN v Motole, Praha3Neurologická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha 4Pracoviště funkční anatomie 2. LF UK, Praha 5Neurochirurgická klinika ÚVN, 1. 1
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., , 2003, No. 4, p. 178-184
Kategorie: Články

Souhrn

Skleróza hipokampu je častým strukturálním podkladem epilepsie temporálního laloku. Přesnéetiologické faktory a mechanismy vedoucí k jejímu rozvoji však zůstávají stále neobjasněné.V naší studii uvádíme neuropatologické nálezy v resekátech hipokampu a pólu temporálního lalokuu 15 pacientů s hipokampální sklerózou. Predisponující faktory, které mohou souviset s rozvojemsklerózy hipokampu (febrilní záchvaty v raném dětství, kraniocerebrální poranění nebomeningoencefalitida), jsme nalezli v anamnéze u 12 pacientů. U ostatních 3 pacientů jsme žádnýznámý predisponující faktor nezjistili. Velkou pozornost jsme věnovali histopatologické identifikacivývojových poruch migrace a diferenciace neuronů v temporálním laloku. Pátrání přineslopozitivní výsledek v 7 případech, a to také u všech tří pacientů bez predisponující anamnézy. Jemožné, že v těchto případech vzniká skleróza hipokampu právě následkem předtím nezjištěnýchporuch vývoje mozkové kůry. Latentní porucha migrace a diferenciace neuronů se však můžepodílet na rozvoji sklerózy hipokampu také u pacientů s predisponujícími faktory v anamnéze.Histopatologické vyšetření tkáně po anteromeziální resekci temporálního laloku při sklerózehipokampu tedy může poskytnout důležité informace o individuální etiologii a patogenezi záchvatovitéhoonemocnění zejména detekcí mikroskopických poruch neokortikálního vývoje.

Klíčová slova:
epilepsie – meziotemporální skleróza – kortikální dysplazie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie


2003 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se