Apoptóza a exprese bcl-2 proteinu u invazivníhoduktálního adenokarcinomu pankreatu


Apoptosis and Expression of bcl-2 Protein in Invasive DuctalAdenocarcinoma of the Pancreas

Apoptosis plays a central role in the development and/or progression of cancer. There are severalmethods for detection of apoptotic cells in tissue sections including light and electron microscopy,in situ nick end-labeling (ISEL), TdT-mediated dUTP nick-end labeling (TUNEL) and immunohistochemicaldetection of proteins associated with apoptosis. Apoptosis was assessed by the monoclonalantibody M30 CytoDEATH (M30), which is specific for neo-epitope in cytokeratin 18 thatbecomes available at an early caspase cleavage during apoptosis. Expression of bcl-2 protein wasevaluated, because bcl-2 protein plays an important role in the regulation of apoptosis. Twentysixinvasive ductal adenocarcinomas of the pancreas were studied immunohistochemically withantibodies M30 and bcl-2. The mean apoptotic index (AI, the percentage of apoptotic cells of thetotal tumor cells number) was 2.75%. High AI (>10%) was observed in 4 cases of the 26 pancreaticcarcinomas (15%). Protein bcl-2 was expressed in 3 cases (11,5 %). The AI did not correlate withthe expression of protein bcl-2. In conclusion, the detection of neo-epitope in cytokeratin 18 bymonoclonal antibody M30 can be used for quantification of apoptotic cells with immunohistochemicaltechniques in tissue sections. It is a new approach to evaluate apoptosis in pancreaticcarcinomas. The low positivity of bcl-2 expression in pancreatic adenocarcinomas suggests thatbcl-2 protein does not play a central role in pancreatic tumorigenesis and cancer progression.

Key words:
apoptosis – bcl-2 – pancreatic carcinoma – monoclonal antibody M30


Autoři: J. Brázdil 1;  Z. Lukáš 1;  M. Hermanová 1;  M. Pazourková 2;  M. Růžička 3;  B. Habanec 1;  L. Křen 1;  P. Dítě
Působiště autorů: Patologicko-anatomický ústav FN, Brno 2 Interní gastroenterologická klinika FN, Brno3 Chirurgické oddělení nemocnice Delta, Brno 1
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., , 2003, No. 4, p. 168-173
Kategorie: Články

Souhrn

Jedním z ukazatelů proliferační aktivity nádorů je apoptóza. Ke studiu apoptózy na tkáňovýchřezech je nyní používána řada metodik zahrnující světelnou a elektronovou mikroskopii, in situnick end-labeling (ISEL), TdT-mediated dUTP nick-end labeling (TUNEL) a imunohistochemickýprůkaz antigenů spojených s apoptózou. K průkazu apoptózy lze použít také monoklonální protilátkuM30 CytoDEATH (M30), která se váže na neo-epitopy vzniklé při štěpení cytokeratinu 18kaspázami v průběhu časných stadií apoptózy. K faktorům regulujícím apoptózu u řady nádorovýchonemocnění patří také protein bcl-2. V naší práci bylo imunohistochemicky vyšetřeno 26invazivních duktálních adenokarcinomů pankreatu pomocí protilátek M30 a bcl-2. Průměrnýapoptotický index (AI, procento apoptotických buněk z celkového počtu nádorových buněk) u vyšetřenýchkarcinomů pankreatu byl 2,75 %. Vysoký AI (>10 %) byl zaznamenán ve 4 případech(15 %). Exprese proteinu bcl-2 byla imunohistochemicky prokázána ve 3 případech (11,5 %). Korelacemezi AI a expresí proteinu bcl-2 nebyla prokázána. Ověřili jsme, že monoklonální protilátkuM30 proti neo-epitopu cytokeratinu 18 lze použít k průkazu apoptotických buněk na tkáňovýchřezech a v tomto směru představuje nový přístup, který dosud nebyl u pankreatických karcinomůaplikován. Nízká pozitivita exprese bcl-2 ukazuje, že bcl-2 protein pravděpodobně nehraje hlavníroli v kancerogenezi a progresi duktálních karcinomů pankreatu.

Klíčová slova:
apoptóza – bcl-2 – karcinom pankreatu – monoklonální protilátka M30

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie


2003 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se