Apoptóza a exprese bcl-2 proteinu u invazivníhoduktálního adenokarcinomu pankreatu


Apoptosis and Expression of bcl-2 Protein in Invasive DuctalAdenocarcinoma of the Pancreas

Apoptosis plays a central role in the development and/or progression of cancer. There are severalmethods for detection of apoptotic cells in tissue sections including light and electron microscopy,in situ nick end-labeling (ISEL), TdT-mediated dUTP nick-end labeling (TUNEL) and immunohistochemicaldetection of proteins associated with apoptosis. Apoptosis was assessed by the monoclonalantibody M30 CytoDEATH (M30), which is specific for neo-epitope in cytokeratin 18 thatbecomes available at an early caspase cleavage during apoptosis. Expression of bcl-2 protein wasevaluated, because bcl-2 protein plays an important role in the regulation of apoptosis. Twentysixinvasive ductal adenocarcinomas of the pancreas were studied immunohistochemically withantibodies M30 and bcl-2. The mean apoptotic index (AI, the percentage of apoptotic cells of thetotal tumor cells number) was 2.75%. High AI (>10%) was observed in 4 cases of the 26 pancreaticcarcinomas (15%). Protein bcl-2 was expressed in 3 cases (11,5 %). The AI did not correlate withthe expression of protein bcl-2. In conclusion, the detection of neo-epitope in cytokeratin 18 bymonoclonal antibody M30 can be used for quantification of apoptotic cells with immunohistochemicaltechniques in tissue sections. It is a new approach to evaluate apoptosis in pancreaticcarcinomas. The low positivity of bcl-2 expression in pancreatic adenocarcinomas suggests thatbcl-2 protein does not play a central role in pancreatic tumorigenesis and cancer progression.

Key words:
apoptosis – bcl-2 – pancreatic carcinoma – monoclonal antibody M30


Autoři: J. Brázdil 1;  Z. Lukáš 1;  M. Hermanová 1;  M. Pazourková 2;  M. Růžička 3;  B. Habanec 1;  L. Křen 1;  P. Dítě
Působiště autorů: Patologicko-anatomický ústav FN, Brno 2 Interní gastroenterologická klinika FN, Brno3 Chirurgické oddělení nemocnice Delta, Brno 1
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., , 2003, No. 4, p. 168-173
Kategorie: Články

Souhrn

Jedním z ukazatelů proliferační aktivity nádorů je apoptóza. Ke studiu apoptózy na tkáňovýchřezech je nyní používána řada metodik zahrnující světelnou a elektronovou mikroskopii, in situnick end-labeling (ISEL), TdT-mediated dUTP nick-end labeling (TUNEL) a imunohistochemickýprůkaz antigenů spojených s apoptózou. K průkazu apoptózy lze použít také monoklonální protilátkuM30 CytoDEATH (M30), která se váže na neo-epitopy vzniklé při štěpení cytokeratinu 18kaspázami v průběhu časných stadií apoptózy. K faktorům regulujícím apoptózu u řady nádorovýchonemocnění patří také protein bcl-2. V naší práci bylo imunohistochemicky vyšetřeno 26invazivních duktálních adenokarcinomů pankreatu pomocí protilátek M30 a bcl-2. Průměrnýapoptotický index (AI, procento apoptotických buněk z celkového počtu nádorových buněk) u vyšetřenýchkarcinomů pankreatu byl 2,75 %. Vysoký AI (>10 %) byl zaznamenán ve 4 případech(15 %). Exprese proteinu bcl-2 byla imunohistochemicky prokázána ve 3 případech (11,5 %). Korelacemezi AI a expresí proteinu bcl-2 nebyla prokázána. Ověřili jsme, že monoklonální protilátkuM30 proti neo-epitopu cytokeratinu 18 lze použít k průkazu apoptotických buněk na tkáňovýchřezech a v tomto směru představuje nový přístup, který dosud nebyl u pankreatických karcinomůaplikován. Nízká pozitivita exprese bcl-2 ukazuje, že bcl-2 protein pravděpodobně nehraje hlavníroli v kancerogenezi a progresi duktálních karcinomů pankreatu.

Klíčová slova:
apoptóza – bcl-2 – karcinom pankreatu – monoklonální protilátka M30

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie


2003 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se