Serózní mikrocystický adenom pankreatu:cytologický a histologický obraz


Serous Microcystic Adenoma of the Pancreas: Cytologic and HistologicFeatures. A Case Report

Cytologic and histologic features in a case of serous microcystic adenoma of the pancreas ina 61-year-old female are presented. In fine-needle aspiration materials, epithelial cells arrangedsingly, in small clusters and in monolayer sheets were found. The neoplastic cells had round tooval nuclei with finely distributed chromatin and inconspicuous nucleoli. Nuclear atypia andmitoses were not seen. The cytoplasm was moderately abundant and finely granular.Histologically, the encapsulated tumor was composed of multiple small cysts lined by a singlelayer of flat to cuboidal cells. The tumor cells contained clear cytoplasm with glycogen andcentrally located round to oval nuclei with inconspicuous nucleoli without any atypia. Mitoseswere absent. The intervening stromal septa were hypocellular. Immunohistochemically, the tumorcells revealed diffuse positivity of cytokeratins and epithelial membrane antigen. Proliferativeantigen Ki-67 was positive only in sporadic cells. No immunoreactivity for vimentin, carcinoembryonalantigen and S-100 protein was found. Chromogranin A and synaptophysin were expressedonly in Langerhans’ islets in the tumor capsula.In differential diagnosis, it is important to distinguish serous microcystic adenoma mainly fromlymphangioma, cavernous hemangioma, serous cystadenocarcinoma, mucinous cystadenoma orcystadenocarcinoma, solid and pseudopapillary epithelial tumour, acinar cell cystadenocarcinoma,renal cell carcinoma and mesothelioma.

Key words:
serous microcystic adenoma of the pancreas – cystic tumours – histology – fine-needleaspiration cytology


Autoři: M. Tomšová;  D. Pohnětalová
Působiště autorů: Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN, Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., , 2003, No. 4, p. 163-167
Kategorie: Články

Souhrn

Je popsán cytologický a histologický obraz u případu serózního mikrocystického adenomu pankreatu61leté ženy. V materiálu získaném tenkojehlovou aspirační cytologií byly přítomny epiteliálníbuňky, které byly volně rozptýlené a tvořily drobné skupiny až jednovrstevné plachty.Nádorové buňky měly kulatá až oválná jádra s jemně rozptýleným chromatinem a nenápadnýmijadérky. Nebyly zaznamenány jaderné atypie ani mitózy. Cytoplazma buněk byla bohatší a jemněgranulovaná.Histologicky se jednalo o dobře opouzdřený tumor tvořený drobnými cystami vystlanými jednouvrstvou plochých až kubických buněk. Cytoplazma nádorových buněk byla převážně světlá a obsahovalaglykogen. Centrálně uložená kulatá až oválná jádra s nenápadnými jadérky nevykazovalajaderné atypie, mitózy nebyly prokázány. Mezi cystami bylo chudě buněčné vazivové stroma.Imunohistochemicky nádorové buňky difuzně exprimovaly cytokeratin a epiteliální membránovýantigen. Proliferační antigen Ki-67 byl pozitivní ve zcela ojedinělých buňkách. Negativní bylprůkaz vimentinu, karcinoembryonálního antigenu a S-100 proteinu. Chromogranin A a synaptofyzinbyly pozitivní pouze v Langerhansových ostrůvcích v pouzdru nádoru. Diferenciálně diagnostickyje nutno odlišit zejména lymfangiom, kavernózní hemangiom, seróznícystadenokarcinom, mucinózní cystadenom či cystadenokarcinom, solidní a pseudopapilární epiteliálnítumor, cystadenokarcinom z acinárních buněk, světlobuněčný karcinom ledviny a mezoteliom.

Klíčová slova:
serózní mikrocystický adenom pankreatu – cystické tumory – histologie – tenkojehlováaspirační cytologie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie


2003 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se