Možnosti imunohistochemického odlišeníleiomyocelulárních nádorů a nádorůs myogenní diferenciací


The Role of Immunohistochemistry in Distinguishing Smooth MuscleTumours from Mesenchymal Tumours with Myoid Differentiation

The expression of alpha smooth muscle actin, muscle specific actin, desmin, h-caldesmon, andcalponin was studied immunohistochemically in the following soft tissue and bone tumours andtumour-like lesions: muscle fibromatosis, inflammatory pseudotumours, chondroblastoma, enchondroma,chondrosarcoma, fibrous dysplasia, ossifying myositis, osteoblastoma, convential osteosarcoma,leiomyoma and leiomyosarcoma. Tumours and tumour-like lesions withmyofibroblastic cells, osteoblasts and chondroblasts frequently exhibited intensive immunoreactivityfor the muscle markers, and therefore, some of them may occasionally be confused withleiomyoma and leiomyosarcoma. Calponin does not help to differentiate various mesenchymaltumours expressing muscle markers, because it also stains intensively myofibroblasts, osteoblastsand chondroblasts. We confirmed that h-caldesmon was expressed intensely in leiomyomas andleiomyosarcomas, and never in the other tumours examined, with the exception of three chondroblastomas.The results have shown that h-caldesmon is a rather specific and sensitive markerfor smooth muscle tumours, but it can also stain some actin positive myochondroblasts. It ispossible that the positivity of h-caldesmon in some chondroblastomas is due to their completemyogenic transdifferentiation, and so we use the term myochondroblasts and myochondrocytesfor designation of such S-100 protein, actin, and h-caldesmon positive cells.

Key words:
actin – calponin – h-caldesmon – mesenchymal tumours – bone – soft tissue – myochondroblasts


Autoři: C. Povýšil ;  V. Ciprová ;  P. Dundr ;  M. Horáková
Působiště autorů: Ústav patologie 1. LF UK a VFN, Praha Interní oddělení Strahov 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., , 2003, No. 2, p. 64-68
Kategorie: Články

Souhrn

Sledovali jsme expresi alfa aktinu, svalového aktinu, desminu, h-caldesmonu a calponinu u následujícíchnádorovitých a nádorových lézí kostí a měkkých tkání: myofibroblastické procesy – fibromatózysvalů, zánětlivé pseudotumory; chondroplastické procesy – chondroblastomy,intraosální chondromy, chondrosarkomy; osteoplastické procesy – osifikující myozitidy, osteoidníosteomy, osteosarkomy; nádory hladké svaloviny – leiomyomy dělohy, leiomyosarkomy kostí a leiomyosarkomydělohy. Nádory a nádorovité léze často exprimují svalové markery, a proto je někdyobtížné jejich odlišení od leiomyocelulárních nádorů. Calponin přitom nepřispěje k odlišení různýchmezenchymových nádorů exprimujících svalové markery, neboť pozitivně znázorní myofibroblasty,chondroblasty i osteoblasty. Mohli jsme však potvrdit, že h-caldesmon je intenzivněexprimován leiomyomy a leiomyosarkomy a nikdy, s výjimkou ojedinělých chondroblastomů, nebylzřetelně pozitivní v jiných vyšetřených nádorech. Výsledky naší studie potvrdily, že h-caldesmonje dosti specifický marker pro nádory hladké svaloviny, avšak může být pozitivnív některých aktin pozitivních myochondroblastech. Nelze vyloučit, že pozitivita h-caldesmonuv některých chondroblastomech je výsledkem kompletní transdiferenciace, a proto je, podle našehonázoru, možno pro označení jejich aktin pozitivních buněk používat termín myochondroblasta myochondrocyt.

Klíčová slova:
actin – calponin – h-caldesmon – mezechymální nádory – kosti – měkké tkáně –myochondroblasty

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie


2003 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se