Karcinoidy gastrointestinálního traktu: významhodnocení diferenciačních a proliferačníchmarkerů


Carcinoids of Gastrointestinal Tract: Significance of Differentiation andProliferation Markers

The group of 35 carcinoid tumours obtained from 34 patients was reviewed according to recenthistopathological criteria. Consequently, evaluation of the Grimelius staining and immunohistochemicaldetection of chromogranin A (CgA), Leu-7 (CD-57), synaptophysin, neuron-specific enolase(NSE), (-III tubulin, Ki-67 and proliferating cell nuclear antigen (PCNA) was performed. Themajority of tumours (29, i.e. 83 %) were classified as typical carcinoids composed predominantly ofmixed solid and trabecular or solid and tubular growth patterns. Six tumours (17 %) revealedmore prominent cytological abnormalities corresponding with the diagnosis of atypical carcinoid.The majority of tumours (31, i. e. 93.9 %) showed granular cytoplasmic positivity in Grimeliusstaining and diffuse cytoplasmic positivity of NSE (34, i. e. 97.1 %). All of the 32 stained tumoursamples showed positive immunoreactivity for synaptophysin. A high percentage of tumours (32,i. e. 91.4 %) revealed also a positive reaction with antibody TU-20 detecting (-III tubulin, a markerof an early stage of neuronal differentiation. Thirty-four tumours (97.1 %) showed granular cytoplasmicpositivity for both markers of neuroendocrine granules (CgA and Leu-7). One tumour(2.9 %) was positive only for Leu-7. Tumour cells revealed predominantly low proliferative activityevaluated by PCNA and Ki-67 immunodetection. Higher degree of proliferation was observedespecially in atypical carcinoids.

Key words:
gastrointestinal carcinoids – histology – immunohistochemistry – differentiation markers– proliferation


Autoři: T. Jirásek 1;  V. Mandys 1,2
Působiště autorů: Ústav patologie 3. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha2Teratologická laboratoř, Ústav experimentální medicíny AV ČR, Praha 1
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., , 2003, No. 2, p. 47-53
Kategorie: Články

Souhrn

V souboru 35 karcinoidních nádorů gastrointestinálního traktu získaných od 34 nemocných jsmeprovedli v paralelních řezech morfologické hodnocení nádorů v preparátech barvených hematoxylinema eozinem, hodnocení argyrofilie nádorových buněk v preparátech obarvených Grimeliovoumetodou a imunohistochemickou detekci chromograninu-A (CgA), Leu-7 (CD-57),synaptofysinu, neuron specifické enolázy (NSE), -III tubulinu, antigenu Ki-67 a PCNA (proliferatingcell nuclear antigen). Většina nádorů (29, tj. 83 %) odpovídala morfologicky karcinoidůmtypickým, převážně se smíšenými solidně-trabekulárními nebo trabekulárně-tubulárními strukturami.U pěti solidně uspořádaných primárních nádorů (14,3 %) vykazovaly buňky větší cytologickénepravidelnosti; tyto nádory jsme klasifikovali jako karcinoidy atypické. Většina vyšetřenýchnádorových vzorků (31, tj. 93,9 %) vykazovala granulární cytoplazmatickou pozitivitu v Grimeliověbarvení a difuzní cytoplazmatickou pozitivitu NSE (34, tj. 97,1 %). Všechny vyšetřené vzorky(celkem 32) vykazovaly pozitivitu synaptofysinu. Velká většina nádorů (32, tj. 91,4 %) pozitivněreagovala s protilátkou TU-20, která detekuje (-III tubulin, považovaný za časný marker neuronálnídiferenciace. Většina nádorů (34, tj. 97,1 %) vykazovala granulární cytoplazmatickou pozitivituobou použitých markerů neuroendokrinních granul (CgA a Leu-7); jen jeden nádor (tj. 2,9 %)byl specificky pozitivní pouze v barvení s jedním z těchto markerů. Nádory vykazovaly převážněnízkou proliferační aktivitu hodnocenou pomocí detekce PCNA (v 60 % nádorů bylo pozitivníchméně než 1 % nádorových buněk nebo byla detekce negativní) a Ki-67 (85,7 % vyšetřených nádorůvykazovalo pozitivitu Ki-67 v méně než 1 % nádorových buněk nebo byla detekce negativní). Většíprocento proliferujících nádorových buněk jsme zastihli především v karcinoidech atypických.

Klíčová slova:
gastrointestinální karcinoidy – histologie – imunohistochemie – diferenciační markery– proliferační aktivita

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie


2003 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se