Rozdílnostiv imunohistochemických nálezech při úrazovýcha hypoxických změnách CNS


Differences inImmunohistochemical Findings in Traumatic andHypoxic Changes of the CNS

The authors made in a group of deceased subjects with craniocerebral injuries and subjects withprotracted hypoxia without mechanical brain injury immunohistochemical investigations of neuron-specific enolase and beta-amyloid protein precursor. Neuron-specific enolase (NSE) is produced by nerve cells and is a suitable marker of neuron as well as axon damage. While the bodies ofintact nerve cells display immunoreactivity with the anti-NSE antibody, in damaged neuronsalready within two hours after injury a marked drop of this protein substance was observed aftermechanical injury as well as after protracted hypoxia. In axons altered by injury the authorsobserved the presence of NSE already within several tens of minutes after injury while hypoxia ofthe brain without mechanical injury did not produce any or only a very weak reaction of axonson examination with anti-NSE without a topographic link to the axonal lesion. Beta-amyloidprotein precursor (beta-APP) is a low molecular protein the normal values of which are notdetectable in axons by standard immunochemistry. In axons altered by injury the authors observed an increased incidence of this protein substance while in cerebral hypoxia without mechanical injury of the CNS only in rare instances a positive reaction with anti-beta-APP antibody wasfound.

Key words:
immunohistochemistry - neuron-specific enolase - beta-amyloid protein precursor -diffuse axonal injury - hypoxia


Autoři: P. Toupalík;  I. Bouška;  Chadová
Působiště autorů: Ústav soudního lékařství 2. LF UK a FNB Praha
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., , 2001, No. 3, p. 34-36
Kategorie: Články

Souhrn

V souboru zemřelých s kraniocerebrálním poraněním a osob s protrahovanou hypoxií bez mechanického poranění mozku byla prováděna imunohistochemická detekce neuron-specifické enolázya b-amyloid prekursor proteinu. Neuron-specifická enoláza (NSE) je produkována nervovými buňkami a je vhodným markerem poškození jak neuronů, tak i axonů. Zatímco těla nepoškozenýchnervových buněk vykazují imunoreaktivitu s protilátkami anti-NSE, v poškozených neuronechbyl pozorován již během 2 hodin po úrazu markantní pokles této bílkovinné substance, a to jakpři mechanickém traumatu, tak i v případě protrahované hypoxie. V úrazově změněných axonechjsme pozorovali přítomnost NSE již několik desítek minut po úrazu, zatímco hypoxie mozku bezmechanického traumatu nevykazovala žádnou nebo jen velmi slabou reakci axonů při vyšetřenís anti-NSE bez topografické vazby na axonální léze. b - amyloid prekursor protein (b - APP) jenízkomolekulární bílkovina, jejíž normální hodnoty nejsou v axonech detekovatelné standardníimunohistochemií. V úrazově změněných axonech jsme pozorovali zvýšený výskyt této bílkovinnésubstance, zatímco u hypoxie mozku bez mechanického poranění CNS byla zjišťována jen ojediněle pozitivita reakce s protilátkou anti-b-APP.

Klíčová slova:
imunohistochemie - neuron-specifická enoláza - b-amyloid prekursor protein - difuzní axonální poranění - hypoxie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie


2001 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se