Angiogenezev karcinomu prsu. Imunohistochemická studie 142případů


Angiogenesis inBreast Carcinoma. Immunohistochemical Study of 142Cases

Due to the fact that capillary vessels provide not only supply of nutritients to the tumor but alsorepresent a gate for lymphogenous and hematogenous metastatic spreading of the tumor, angiogenesis has gained increasing attention in recent years.The aim of the project was: 1. to study number of capillaries in the tumor and its relationship tothe metastatic potency and prognosis and 2. to analyse the differences in the quantity of thecapillaries between the groups of tumors with or without previously performed aspiration biopsy.142 cases of breast carcinoma diagnosed at the Fingerland’s Department of Pathology in the years1997-98 were examined. Endothelial cells were visualized immunohistochemically using an antibody against factor VIII (von Willebrand factor). Capillary vessels were counted at 200x magnification (using eyepiece graticule) in the areas of highest angiogenic activity (hot spots), usually atthe periphery of the tumor. The highest microvessel counts (HMC) were correlated with otherfactors (age, tumor size, grade, nodal status, expression of hormonal receptors, proliferative activity, p53, HER-2/neu). The differences between the tumors with and without previous aspirationbiopsy were analyzed. All patients were women aged 31-86 years (median 59). The size of tumorswas 4-70 mm (median 20 mm). Sixty cases have been previously examined by fine needle aspiration cytology; 72 cases were node-positive. HMC values varied from 26 to 185 (average 63.9, median60) per microscopic field (area 0,24 mm2). The HMC was significantly higher in node-positivetumors (median 57,5 versus 66; p=0.036). The capillary vessel counts did not correlate with otherparameters examined. Fine needle aspiration cytology does seem to increase the number of intratumoral capillary vessels only for a transitory period. We have also compared HMC/mm2in nor-mal breast tissue with counts in carcinoma. Interestingly, the values in normal lobules weresignificantly higher (median 565 versus 243; p

Key words:
breast carcinoma - angiogenesis - aspiration cytology - prognosis.


Autoři: A. Ryška;  E. Hovorková;  Z. Škrabková
Působiště autorů: Fingerladův ústav patologie, LF UK a FN, Hradec Králové Ústav biofyziky, UK v Praze, LF v Hradci Králové
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., , 2001, No. 3, p. 91-98
Kategorie: Články

Souhrn

Angiogeneze (AG) získává v posledních letech stále větší pozornost, neboť cévy, zejména kapiláry,nezajišťují pouze zásobení nádoru živinami, ale představují současně bránu pro lymfogenní a hematogenní metastazování nádoru. Cílem práce bylo studium vztahu počtu kapilár v nádoru 1.k jeho metastatické potenci a k ostatním známým prognostickým parametrům, 2. analýza rozdílův počtu kapilár mezi skupinou nádorů traumatizovaných předoperační aspirační biopsií a skupinou nádorů neaspirovaných. Bylo vyšetřeno celkem 142 případů karcinomu ženského prsu dia-gnostikovaných ve Fingerlandově ústavu patologie v letech 1997-8. Endotelie byly vizualizoványimunohistochemicky protilátkou proti von Willebrandovu faktoru. Kapiláry byly kvantifikoványpři zvětšení 200krát za použití okulárové mřížky v místech s nejvyšší angiogenní aktivitou (tzv.hot spots), zpravidla na periferii nádoru. Maximální naměřené hodnoty (AGmax) byly koreloványs dalšími parametry (věk, velikost nádoru, grade, postižení uzlin, exprese hormonálních receptorů, proliferační aktivita, p53, HER-2/neu). Byly analyzovány rozdíly mezi nádory s předchozí aspirací a bez ní. Věk pacientek se pohyboval mezi 31-86 roky (medián 59). Velikost nádorudosahovala 4-70 mm (medián 20 mm). 60 případů bylo vyšetřeno aspirační biopsií v rozmezí 1-270dní před operací (medián 9 dní). U 72 případů bylo prokázáno metastatické postižení uzlin. Hodnoty AGmax se pohybovaly v rozmezí 26-185 (průměr 63,9, medián 60) při velikosti plochy mřížky0,24 mm2.Tyto hodnoty byly signifikantně vyšší u pacientek s postiženými uzlinami (medián 57,5versus 66; p=0,036). Počet kapilár nekoreloval s ostatními parametry. Aspirační cytologie zvyšujemnožství intratumorálních cév, ale pouze v krátkodobém horizontu. Srovnávali jsme rovněž počtykapilár v nádorech s počty v lobulech normální prsní žlázy (počet cév/mm2). Hodnoty v normálnížláze byly překvapivě podstatně vyšší (medián 565 versus 243; p

Klíčová slova:
karcinom prsu - angiogeneze - aspirační cytologie - prognóza.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie


2001 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Chronická tromboembolická plicní hypertenze
nový kurz
Autoři: MUDr. David Ambrož

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MIMOŘÁDNĚ Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.