Průkazmetaloproteináz v plicní tkáni u náhlé a násilnésmrti


Průkazmetaloproteináz v plicní tkáni u náhlé a násilnésmrti

V časných fázích chronické hypoxie dochází v experimentu v plicích k aktivaci alveolárních makrofágů a v nich ke zvýšené produkci matrixetaloproteináz-kolagenolytických enzymů. Jejichpřítomnost byla zjišťována v této studii v plicích náhle zemřelých kojenců (SIDS) a také u jedincůzemřelých násilnou smrtí včetně akutního a i protrahovaného zevního dušení. Pozitivita nálezůtěchto matrixinů, zejména MMP-9 (gelatinázy) byla zjištěna v alveolárních makrofázích nejen podéletrvajícím dušení, ale také u většiny náhle zemřelých kojenců. Tyto nálezy doplňují mozaikuzměn, které ukazují na skutečnost, že náhlé smrti kojence předchází období, při kterém byljedinec vystaven hypoxii.

Klíčová slova:
náhlá smrt kojence - chronická hypoxie - metaloproteinázy


Detection ofMetalloproteinases in Lung Tissue after Sudden andViolent Death

During early stages of chronic hypoxia under experimental conditions in the lungs alveolarmacrophages are activated and in the latter an increased amount of matrix-metalloproteinasecollagenolytic enzymes is produced. Their presence was assessed in the present study in the lungsof infants who died suddenly (SIDS) and also in subjects who died from a violent death incl. acuteand protracted external suffocation. The positive findings of these matrixins, in particular MMP-9(gelatinase) were assessed in alveolar macrophages not only after protracted suffocation but alsoin the majority of sudden infant deaths. These findings supplement the mosaic of changes whichindicate that sudden infant deaths are preceded by a period when the infant was exposed tohypoxia.

Key words:
sudden infant death - chronic hypoxia - metalloproteinases


Autoři: I. Bouška;  P. Toupalík;  P. Klír;  J. Ježková
Působiště autorů: Ústav soudního lékařství 2. LF UK a FNB Praha Subkatedra soudního lékařství IPVZ Praha
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., , 2001, No. 3, p. 39-41
Kategorie:

Souhrn

V časných fázích chronické hypoxie dochází v experimentu v plicích k aktivaci alveolárních makrofágů a v nich ke zvýšené produkci matrixetaloproteináz-kolagenolytických enzymů. Jejichpřítomnost byla zjišťována v této studii v plicích náhle zemřelých kojenců (SIDS) a také u jedincůzemřelých násilnou smrtí včetně akutního a i protrahovaného zevního dušení. Pozitivita nálezůtěchto matrixinů, zejména MMP-9 (gelatinázy) byla zjištěna v alveolárních makrofázích nejen podéletrvajícím dušení, ale také u většiny náhle zemřelých kojenců. Tyto nálezy doplňují mozaikuzměn, které ukazují na skutečnost, že náhlé smrti kojence předchází období, při kterém byljedinec vystaven hypoxii.

Klíčová slova:
náhlá smrt kojence - chronická hypoxie - metaloproteinázy

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se