Stanovení amfetaminu a metamfetaminu


Assessment of Amphetamine and Metamphetamine in Human Hair by the

The authors present a procedure of concurrent identification and quantification of amphetamineand metamphetamine in human hair. The method involves rinsing of the hair (distilled water 55°C, 0.1 M hydrochloric acid, distilled water to neutral reaction , methanol) drying in air, homoge-nization by cutting (1-2 mm long), alkaline hydrolysis (20 mg hair, 1 ml 1M sodium hydroxide, 55°C, 120 min.), neutralization with 1 M hydrochloric acid to pH=7, extracting benzoylation with2,3,4,5,6-pentafluorobenzoyl chloride (0.3 ml 1 M sodium hydroxide, 4 ml cyclohexane, 30 ul cyclo-hexylamine in cyclohexane of a concentration of 20 ng/ul - internal standard, 50 ul aqueoussolution of triethylamine hydrochloride concentration of 100 mg/ml - reaction catalyst and 10 ul ofderivation agent 2,3,4,5,6-pentafluorobenzoyl chloride dilution 1:10 , shaking for 5 mins. by handand leaving to stand for 10 mins. ), centrifugation (5 mins., 3000 rotations/min.), collection of 2 mlcyclohexane layer, its evaporation at 40 °C in nitrogen atmosphere and dilution with 100 ulcyclohexane.The derivated exctract was subjected to analysis by the GC-MS method. The proce-dure was used for segmentation analysis of hair of two subjects abusing metamphetamine forprolonged periods. The revealed concentrations varied within the range of 0.99-5.25 mg/kg meta-mphetamine and 0.13-0.73 mg/kg amphetamine.

Key words:
hair analysis - extractive pentafluorobenzoylation - gas chromatography -mass spec-


Autoři: J. Lázničková ;  M. Dědičová ;  F. Vorel
Působiště autorů: Soudnělékařské oddělení, Nemocnice, České Budějovice
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., , 2000, No. 2, p. 26-29
Kategorie: Články

Souhrn

Uveden postup při současné identifikaci a kvantifikaci amfetaminu a metamfetaminu v lidskýchvlasech. Metoda zahrnuje promytí vlasů (postupně destilovaná voda teploty asi 50 °C, 0,1M kyseli-na chlorovodíková, destilovaná voda do neutrální reakce, metanol), usušení na vzduchu, homoge-nizaci rozstříháním (1 - 2 mm délky), alkalickou hydrolýzu (20 mg vlasů, 1 ml 1M hydroxidusodného, 55 °C, 120 min.), neutralizaci 1M kyselinou chlorovodíkovou na pH = 7, extraktivníbenzoylaci s 2,3,4,5,6-pentafluorobenzoylchloridem (0,3 ml 1M hydroxidu sodného, 4 ml cyklohexa-nu, 30 ml cyklohexylaminu v cyklohexanu koncentrace 20 ng/ml - vnitřní standard, 50 ml vodnéhoroztoku trietylaminhydrochloridu koncentrace 100 mg/ml - katalyzátor reakce a 10 ml derivatizač-ního činidla 2,3,4,5,6-pentafluorobenzoylchloridu ředění 1:10, třepání 5 min. v ruce a 10 min. pone-chání v klidu), odstředění (5 min., 3000 ot./min.), odebrání 2 ml cyklohexanové vrstvy, jejíodpaření při 40 °C v dusíkové atmosféře a naředění 100 ml cyklohexanu. Derivatizovaný extraktbyl podroben analýze metodou GC-MS. Uvedený postup byl použit k segmentační analýze vlasůdvou osob dlouhodobě zneužívajících metamfetamin. Nalezené koncentrace se pohybovaly v roz-mezí 0,99 - 5,25 mg/kg metamfetaminu a 0,13 - 0,73 mg/kg amfetaminu.

Klíčová slova:
analýza vlasů - extraktivní pentafluorobenzoylace - plynová chromatografie - hmo-

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie


2000 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se