Angiogeneze v nádorech


Tumor Angiogenesis. Part II. Methods and Importance of Quantification;

The efforts to quantify tumor angiogenesis (AG) have been limited by the methods available. Onlysince introduction of immunohistochemistry, detection of early stages of capillary vessel formati-on is enabled.There were reports showing strong correlation between AG and behavior of the tumor (namelyformation of metastases, disease free interval, and overall survival) particularly in carcinomas ofthe breast, prostate, esophagus, stomach and colon.However, significance of these studies is strongly dependent on the methodological aspects, e.g.the choice of visualized endothelial antigen, microscopic magnification and selection of areaswith highest angiogenic activity (so called „hot spots”).We present a review of studies focused on AG and discuss pitfalls, which could bias the results.Current clinical applications as well as perspectives of future antiangiogenic treatment are alsodiscussed.

Key words:
angiogenesis - breast carcinoma - quantification - prognosis


Autoři: A. Ryška 1;  E. Hovorková 1;  M. Ludvíková 2
Působiště autorů: Fingerlandův ústav patologie, Fakultní nemocnice, Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., , 2000, No. 2, p. 71-80
Kategorie: Články

Souhrn

Pokusy kvantifikovat novotvořené cévy v nádorech nejsou žádnou novinkou, zpočátku však nará-žely na značné metodologické problémy. Teprve s nástupem imunohistochemie je možné vizuali-zovat kapiláry již v časných stadiích jejich vzniku.Řada prací prokazuje úzkou korelaci mezi angiogenezí (AG) (kvantifikovanou zpravidla jakopočet kapilár vztažený k určité ploše) a biologickými vlastnostmi (schopnost tvořit metastázy,délka remise, délka přežití) u některých nádorů, zejména karcinomu prsu, prostaty, jícnu, žalud-ku, tlustého střeva aj.Výpovědní hodnota jednotlivých studií je však do značné míry závislá na řadě metodických as-pektů, jako jsou volba detekovaného antigenu, zvětšení a zejména výběr partií nádoru s nejvýraz-nější AG (tzv. „hot spots”).V textu je podán přehled výsledků prací zabývajících se studiemi AG a jsou podrobně diskutovánaúskalí, která mohou v praxi ovlivnit jejich výsledky. Podán je rovněž stručný přehled možnýchklinických aplikací studií AG, zejména perspektivy antiangiogenetické terapie.

Klíčová slova:
angiogeneze - karcinom prsu - kvantifikace - prognóza

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se