Malakoplakie transplantované ledviny


Malakoplakia in a Renal Transplant: a Case Report

Malakoplakia is an uncommon inflammatory condition rarely involving parenchyma of transplan-ted kidney. We report a 44-year-old female recipient of a cadaveric renal allograft treated withcyclosporin A and prednison. After transplantation, E. coli and Citrobacter bacteruria occuredand three years later decreased graft function developed. Percutaneous needle biopsy was perfor-med and diagnosis of malakoplakia was established. Histologically, interstitial sheets of plasmo-cytes and histiocytes with periodic acid-Shiff positive cytoplasm containing Michaelis-Gutmannbodies were present. Ultrastructurally, phagolysosomes containing membrane fragments and va-rious developmental stages of inclusions to fully developed Michaelis-Gutmann bodies werefound. The patient was treated with co-piperacillin and subsequently pefloxacin and renal functi-ons improved after six months follow-up. Our case suggests that malakoplakia represents anabnormal defective histiocytic response to the infection in the setting of immunosuppressivetherapy.

Key words:
malakoplakia-kidney transplantation - diagnosis, kidney disease - pathology - needle


Autoři: K. Hušek;  D. Sobotová
Působiště autorů: I. patologickoanatomický ústav MU, Brno
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., , 2000, No. 2, p. 65-70
Kategorie: Články

Souhrn

Malakoplakie patří mezi neobvyklá onemocnění parenchymu transplantované ledviny. 44letá pří-jemkyně kadaverózního ledvinného štěpu byla léčena cyklosporinem A a prednisonem. V potran-splantačním období byla zjištěna bakteriurie E. coli a Citrobacter. Po třech letech nastalo sníženífunkce štěpu a v punkční biopsii byla diagnostikována malakoplakie. Histologicky převládaly in-tersticiální infiltráty tvořené plazmocyty a histiocyty s eozinofilní PAS pozitivní cytoplazmous Michaelis-Gutmannovými inkluzemi. Elektronmikroskopicky obsahovaly histiocyty fagolyzoso-my s membránovými fragmenty a vývojová stádia inkluzí. Pacientka byla léčena co-piperacilli-nem a pefloxacinem a po šesti měsících došlo ke zlepšení ledvinných funkcí. Tento případnapovídá, že malakoplakie představuje abnormální a defektní reakci na infekci při imunosupre-sivní terapii.

Klíčová slova:
malakoplakie - transplantace ledviny - diagnóza, nemoci ledvin - patologie - punkč-

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se