Imunohistochemické nálezy na CNS u náhlésmrti kojenců


Immunohistochemical Findings in CNS at Infant Sudden Death

In a group of 7 infants suddenly dying at the age up to 1 year a histological and immunohistoche-mical investigation was performed aimed to prove passible chronic hypoxic and latent traumaticchanges. Presence of ubiquitin and neuron-specific enolase (NSE) was detected in axon andneurons. In six suddenly dying infants an immunohistochemical positivity was found with antibo-dies against ubiquitin in brain stem neurons. Antibodies against NSE showed positivity of thewhite matter was lacking in the detection both of ubiquitin and NSE.Among 12 persons dying of craniocerebral injury an intensive NSE immunopositivity was foundin traumatized axons of 7 cases and ubiquitin positivity in 5 cases while brain stem neurons didnot show any ubiquitin positivity. Brain stem neurons at sudden death were strongly NSE positi-ve in 5 case, weakly positive in 3 cases and negative in 4 deceased.The combined proof of ubiquitin and NSE in neurons and axons at infant sudden death appears tohe advantageous because it combines the detection of traumatic changes and chronic hypoxiclesions as well.

Key words:
infant sudden death - immunohistochemistry - neuron - specific enolase - ubiquitin


Autoři: P. Toupalík;  I. Bouška
Působiště autorů: Ústav soudního lékařství 2. LF UK, Praha, přednosta prof. MUDr. I. Bouška, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., , 1999, No. 2, p. 17-20
Kategorie: Články

Souhrn

V souboru 7 náhle zemřelých dětí ve věku do 1 roku bylo provedeno histologické a imunohistoche-mické vyšetření mozku se zaměřením na průkaz případných chronických hypoxických a latent-ních traumatických změn. V axonech a neuronech byla prokazována přítomnost ubiquitinua neuron-specifické enolázy (NSE). U 6 náhle zemřelých byla v neuronech mozkového kmene pro-kázána pozitivita neuronů při imunohistochemickém vyšetření s protilátkami proti ubiquitinu.Imunohistochemické vyšetření s protilátkou anti-NSE bylo pozitivní ve 4 případech a ve 3 přípa-dech byly zjištěny výpadky NSE v neuronech kmene. Při vyšetření bílé hmoty nebyla zjištěnapozitivita nervových vláken, a to jak při průkazu ubiquitinu, tak i NSE.U 12 zemřelých po kraniocerebrálním poranění byla v 7 případech zjištěna intenzivní imunopozi-tivita NSE v traumaticky změněných axonech a v 5 případech vykazovaly úrazově změněné axonypozitivitu při vyšetření s protilátkami proti ubiquitinu, zatímco neurony mozkového kmene nevy-kazovaly při imunohistochemickém vyšetření pozitivitu ubiquitinu. Vyšetření s protilátkou anti-NSE v neuronech kmene u násilné smrti bylo silně pozitivní v 5 případech, slabě pozitivní ve 3případech a negativní u 4 zemřelých.Kombinace průkazu ubiquitinu a neuron-specifické enolázy v neuronech a axonech se v případěnáhlé smrti kojence jeví jako výhodná, neboť kombinuje detekci změn úrazových a chronickýchhypoxických.

Klíčová slova:
náhlá smrt kojence - imunohistochemie - neuron-specifická enoláza-ubiquitin

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie


1999 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se