Patologie pankreatu. Rozbor sestavy172 resekátů


Pathology of Pancreas. Analysis of a Group of 172 Resection Specimens

New sophisticated surgical methods enabled interventions on pancreas which kept remainingwithout attention of gastrointestinal surgeons for a long time because of previously unsolvablereasons. Pancreatic resection specimens enter now the biopsy diagnostics the correct interpreta-tion of which needs a perfect technology of processing. Biopsy under CT monitoring, fibroscopicaltechniques combined with contrast investigation, biochemical, cytological and bioptic analyses ofsamples brought new diagnostic aspects into pancreatic disorders. The authors present a classifi-cation analysis based on their group of 172 resection specimens from 165 patients : tumor lesionsare represented by 52 specimens, inflammatory lesions by 112 specimens, 8 cases are of anothernature or are lacking in a clear diagnostic classification. Bioptic investigation can settle thediagnosis of very rare nosological entities which were distinguished before only in necropticmaterial (adult nesidioblastosis, Schwachman-Diamond syndrome associated with ductal carcino-ma of the head of pancreas, and others).

Key words:
pancreas - resection specimens - inflammations - tumors - rare diseases - biopticdiagnostics


Autoři: B. Habanec ;  M. Růžička ;  K. Dvořák ;  K. Stračár ;  L. Třetinová
Působiště autorů: II. patologicko-anatomický ústav LF MU a FDN, Brno, přednosta prof. MUDr. K. Dvořák, DrSc. Oddělení digestivní chirurgie FN, Brno - Bohunice, přednosta doc. MUDr. M. Růžička, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., , 1999, No. 2, p. 39-44
Kategorie: Články

Souhrn

Technické zvládnutí nových složitých chirurgických postupů dovoluje zákroky na pankreatu,který dlouho zůstával z mnoha dříve neřešitelných důvodů mimo pozornost gastrointestinálníhochirurga. Pankreatické resekáty se tak stávají předmětem bioptické diagnostiky, jejíž správnáinterpretace vyžaduje dokonalé technické zpracování. Bioptická vyšetření pod CT monitorizací,fibroskopické techniky spojené s kontrastními vyšetřeními, biochemické, cytologické a bioptickérozbory získaných vzorků vnesly do onemocnění pankreatu další nové diagnostické aspekty.Autoři na vlastní sestavě 172 resekátů od 165 pacientů podávají klasifikační rozbor: nádorováonemocnění jsou reprezentována 52 resekáty, zánětlivá onemocnění 112 resekáty a 8 případů bylojiného původu nebo zůstaly bez jasného diagnostického zařazení. Bioptická vyšetření tak dia-gnostikují velmi vzácné nozologické jednotky, které dříve byly rozpoznávány jen v materiálunekroptickém (adultní nesidioblastóza, Schwachman-Diamondův syndrom asociovaný s duktál-ním karcinomem hlavy pankreatu a další).

Klíčová slova:
pankreas - resekáty - záněty - nádory - vzácná onemocnění - bioptická diagnostika

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie


1999 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se