Patologie pankreatu. Rozbor sestavy172 resekátů


Pathology of Pancreas. Analysis of a Group of 172 Resection Specimens

New sophisticated surgical methods enabled interventions on pancreas which kept remainingwithout attention of gastrointestinal surgeons for a long time because of previously unsolvablereasons. Pancreatic resection specimens enter now the biopsy diagnostics the correct interpreta-tion of which needs a perfect technology of processing. Biopsy under CT monitoring, fibroscopicaltechniques combined with contrast investigation, biochemical, cytological and bioptic analyses ofsamples brought new diagnostic aspects into pancreatic disorders. The authors present a classifi-cation analysis based on their group of 172 resection specimens from 165 patients : tumor lesionsare represented by 52 specimens, inflammatory lesions by 112 specimens, 8 cases are of anothernature or are lacking in a clear diagnostic classification. Bioptic investigation can settle thediagnosis of very rare nosological entities which were distinguished before only in necropticmaterial (adult nesidioblastosis, Schwachman-Diamond syndrome associated with ductal carcino-ma of the head of pancreas, and others).

Key words:
pancreas - resection specimens - inflammations - tumors - rare diseases - biopticdiagnostics


Autoři: B. Habanec;  M. Růžička;  K. Dvořák;  K. Stračár;  L. Třetinová
Působiště autorů: II. patologicko-anatomický ústav LF MU a FDN, Brno, přednosta prof. MUDr. K. Dvořák, DrSc. Oddělení digestivní chirurgie FN, Brno - Bohunice, přednosta doc. MUDr. M. Růžička, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., , 1999, No. 2, p. 39-44
Kategorie: Články

Souhrn

Technické zvládnutí nových složitých chirurgických postupů dovoluje zákroky na pankreatu,který dlouho zůstával z mnoha dříve neřešitelných důvodů mimo pozornost gastrointestinálníhochirurga. Pankreatické resekáty se tak stávají předmětem bioptické diagnostiky, jejíž správnáinterpretace vyžaduje dokonalé technické zpracování. Bioptická vyšetření pod CT monitorizací,fibroskopické techniky spojené s kontrastními vyšetřeními, biochemické, cytologické a bioptickérozbory získaných vzorků vnesly do onemocnění pankreatu další nové diagnostické aspekty.Autoři na vlastní sestavě 172 resekátů od 165 pacientů podávají klasifikační rozbor: nádorováonemocnění jsou reprezentována 52 resekáty, zánětlivá onemocnění 112 resekáty a 8 případů bylojiného původu nebo zůstaly bez jasného diagnostického zařazení. Bioptická vyšetření tak dia-gnostikují velmi vzácné nozologické jednotky, které dříve byly rozpoznávány jen v materiálunekroptickém (adultní nesidioblastóza, Schwachman-Diamondův syndrom asociovaný s duktál-ním karcinomem hlavy pankreatu a další).

Klíčová slova:
pankreas - resekáty - záněty - nádory - vzácná onemocnění - bioptická diagnostika

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie


1999 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se