Možná úskalí interpretaceanalyticko-toxikologických nálezůpsychoaktivních látek


The Problems in the Interpretation of Analytical Findings of PsychoactiveSubstances in Toxicology

Toxicological examination of biological samples of a certain case is a complex task which de-mands knowledge not only of modern analytical methods but also of the fate and effects ofxenobiotics in organism. The evidence of unknown drugs and poisons in biological material isa difficult matter due to the broad variety of harmful substances and their unlimited possiblemixtures, due to variable concentrations in a broad unpredictable range. In toxicology, there isthe important question of the completness of evidence and correctness of chemical identificationof individual substances. Generally, the validation of qualitative methods is less developed thanthe validation of quantitative methods. The evidence of unknown harmful substances in biologi-cal samples requires often the individual consideration about optimal attitude to a nonstandardtoxicological case and prevent from application of uniform procedures in fixed combinations.

Key words:
toxicological analyses - toxicological evidence of unknown substances - detection andidentification of poisons in biological material - validation of analytical methods


Autoři: M. Balíková
Působiště autorů: Ústav pro toxikologii a soudní chemii, 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta Ing. E. Nováková, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., , 1999, No. 2, p. 25-28
Kategorie: Články

Souhrn

Toxikologické vyšetření biologických vzorků určitého případu je komplexní úkol vyžadující zna-losti nejen z moderních metod analytické chemie, ale i o osudu a účincích cizorodých látek v orga-nismu. Průkaz neznámých nox v biologickém materiálu je obtížný úkol zejména díky širokévarietě v úvahu přicházejících nox a jejich neomezeným kombinacím, díky jejich různému zastou-pení v rozmezí několika řádů koncentrací, které nelze předem předvídat. Jde zejména o problémúplnosti detekce všech nox a správnosti chemické identifikace individuálních substancí. Validacemetod kvalitativních je obecně méně rozvinutá než validace metod kvantitativních. Průkaz ne-známých nox v biologických vzorcích často vyžaduje individuální rozvahu o optimálních způso-bech řešení nestandardního toxikologického případu a nelze jednoduše použít postupy předemdané.

Klíčová slova:
toxikologické analýzy - toxikologický průkaz neznámých nox - detekce a identifika-ce jedů v biologickém materiálu - validace analytických metodv

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie


1999 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se