Zánětlivá stromální reakce v epiteliálních neoplaziích děložního hrdla v korelaci s infekcí HPV


Inflammatory Stromal Reaction in Epithelial Neoplasias of the Uterine Cervix in Correlation with HPV Infection

260 cases of women with epithelial neoplasias of the uterine cervix were studied:
HPV infection was detected by DNA in situ hybridization and serology, simultaneously structure and intensity of stromal inflammatory reaction (SR) were evaluated (semiquantitatively) as well as standard clinical immunological parametres investigated by serology. Results proved the same character of SR in intraepithelial lesions and invasive carcinomas and the intensity of SR increasing in relati- on to the gravity of epithelial dysplasia. There was not found any significant difference in SR between cases with detected HPV infection and cases lacking it. Summarized immunological parametres were in limits of normal reference range.

Key words:
cervical intraepithelial neoplasia - cervical carcinoma - inflammatory stromal reaction - papillomaviruses


Autoři: M. Tichý 1;  V. Tichá 1;  Z. Kolář 1;  S. Brychtová 1;  J. Bystroň 2;  L. Kotršová 3;  E. Hamšíková 4;  J. Dušek 1;  V. Vonka 4
Působiště autorů: Ústav patologie LF UP, Olomouc, přednosta prof. MUDr. J. Dušek, CSc. 2 Oddělení klinické imunologie FN, Olomouc, vedoucí doc. MUDr. E. Weigl, CSc. 3 Porodnicko-gynekologická klinika FN, Olomouc, přednosta prof. MUDr. M. Kudela, CSc. 4 Ústav hematologie a 1
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., , 1998, No. 4, p. 142-148
Kategorie: Články

Souhrn

Bylo vyšetřeno celkem 260 případů pacientek s epiteliálními neoplaziemi děložního hrdla. Pomocí metodiky hybridizace DNA in situ a sérologickými testy byla detekována infekce lidskými papilo- maviry (HPV), současně imunohistochemickým vyšetřením hodnoceno složení a semikvantitativ- ně i intenzita lokální zánětlivé stromální reakce (SR), sérologickými testy klinické imunologie vyšetřovány standardní imunologické parametry. Výsledky potvrdily stejný charakter SR v intra- epiteliálních lézích a invazivních karcinomech a vzrůstající trend intenzity SR úměrný závažnos- ti epiteliální dysplazie. Nebyly zjištěny signifikantní rozdíly SR mezi případy s detekovanou infekcí HPV a případy, kde infekce HPV prokázána nebyla. Celkové imunologické parametry byly v mezích normálního referenčního rozpětí.

Klíčová slova:
cervikální intraepiteliální neoplazie - cervikální karcinom - zánětlivá stromální reakce - papilomaviry

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie


1998 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Familiární transthyretinová periferní polyneuropatie
Autoři: MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.

Diabetes mellitus a kardiovaskulární riziko, možnosti jeho ovlivnění
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se