Diagnostika časných fází difuzního axonálního poranění s využitím imunohistochemických metod


Diagnosis of Early Phase Diffuse Axonal Injury by Immunohistochemical Methods

Histologic and immunohistochemical investigation of the brain aimed at diagnosis of diffuse axonal injury (DAI) was performed in a group of 12 persons deceased of craniocerebral injury. Traumatic axonal change was visualized by immunohistochemical positivity of ubiquitin, low-mo- lecular neurofilaments, beta-amyloid precursor protein and neuron-specific enolase. In addition, H-E stain and silver impregnation of axons according to Palmgren were performed. Diffuse axonal injury was found in 7 cases (58 %). In persons surviving more than 12 hours, morphological diagnossis of DAI was based on the finding of so called retraction balls. In person deceased in the first hours after injury, the retraction balls had not been formed yet and DAI was diagnosed according to histochemistry of axonal lesion. The earliest diagnosis of DAI was estab- listed 2 hours after injury when axonal lesion showed an immunohistochemical positivity with anti-neuron- specific enolase. In a control group of 6 sudden death cases, axonal oedema was also found but lacking immunohis- tochemical positivity. Immunohistochemical proof, specially of neuron-specific enolase, seems to be inevitable for dia- gnosis of early phase DAI when the traumatic etiology of axonal deformities is to be distinguished from possible artificial lesions.

Key words:
diffuse axonal injury - immunohistochemistry - beta-amyloid perkursor protein - neuron-specific-enolase - low-molecular neurofilament - ubiquitin


Autoři: P. Toupalík
Působiště autorů: Ústav soudního lékařství 2. LF UK, Praha, přednosta prof. MUDr. Ivan Bouška, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., , 1998, No. 4, p. 50-54
Kategorie: Články

Souhrn

V souboru 12 zemřelých po kraniocerebrálním poranění bylo provedeno histologické a imunohis- tochemické vyšetření mozku se zaměřením na diagnostiku difuzního axonálního poranění (Diffu- se axonal injury, DAI). V traumaticky změněných axonech byla zjišťována imunohistochemická pozitivita ubiquitinu, nízkomolekulárních neurofilament, b-amyloid prekurzor proteinu a neuron - specifické enolázy (NSE). Mimoto bylo prováděno barvení H-E a stříbření na axony metodou dle Palmgrena. Difuzní axonální poranění bylo zjištěno v 7 případech, tj. v 58 %. U postižených s dobou přežití více než 12 hodin byla morfologická diagnóza DAI založena na průkazu tzv. axonálních retrakč- ních kuliček. U zemřelých v prvních hodinách po úrazu, kdy ještě nebyly vytvořeny retrakční kuličky, bylo difuzní axonální poranění diagnostikováno na základě imunohistochemického prů- kazu výše uvedených markerů v úrazově změněných axonech. Nejčasněji se podařilo určit dia- gnózu DAI u zemřelého 2 hodiny po úrazu, kdy axonální léze vykazovaly pozitivitu při imunohistochemickém vyšetření s protilátkou proti neuron-specifické enoláze. V kontrolní skupině 6 náhle zemřelých osob byla zjištěna rovněž přítomnost axonálních otoků, avšak tyto nejevily pozitivitu při imunohistochemickém vyšetření. Imunohistochemický průkaz zejména neuron-specifické enolázy se jevil jako nezbytný pro stano- vení diagnózy časných fází difuzního axonálního poranění, kdy bylo nutné odlišit úrazovou etiolo- gii axonálních deformit od případných změn arteficiálních.

Klíčová slova:
difuzní axonální poranění - imunohistochemie - b-amyloid prekurzor protein - neuronspecifická enoláza - nízkomolekulární neurofilamenta - ubiquitin

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie


1998 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se