Exprese genu nm 23 v plicních karcinomech


Expression of Gene nm 23 in Lung Carcinomas

Gene nm 23 may have an antimetastatic function but relevant data in the literature are ambigu- ous even in the same types of malignant tumors. In a group of 77 lung carcinomas there was not found any relation of gene nm 23 expression to the histologic type of tumor or the level of its differentiation and to the finding of metastases in resected lung materials either. Adenocarcino- mas showed a negative relation of nm 23 expression to later occurence of metastases and to a decreased survival of patients which squamous, neuroendocrine and undifferentiated carcino- mas did not. Unexpected low expression or negativity of nm 23 in tumors of little progression and rare high positivities in some lung carcinomas with metastases could be explained by gene nm 23 mutations or inactivation. Results of the study do not encourage the usage of nm 23 as a reliable prognostic marker in lung carcinomas.

Key words:
gene nm 23 - lung carcinomas - metastases - survival


Autoři: T. Miřejovský ;  N. V. Nhung ;  P. Miřejovský ;  L. Melínová *
Působiště autorů: Hlavův I. patologickoanatomický ústav 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. P. Miřejovský, DrSc. * Pneumologická klinika 1. LF UK, Praha - Veleslavín, přednosta doc. MUDr. B. Šťastný, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., , 1998, No. 4, p. 136-138
Kategorie: Články

Souhrn

Gen nm 23 má podle některých studií antimetastatickou funkci, výsledky zkoumání antimetasta- tického efektu jsou však podle literatury rozporuplné, a to i u stejných typů maligních nádorů. V sestavě 77 plicních karcinomů jsme neprokázali vztah exprese genu nm 23 k histologickému typu nádoru ani ke stupni diferenciace nádoru. Nezjistili jsme ani souvislost exprese nm 23 s výskytem metastáz v operačních resektátech plicních karcinomů. Ve skupině adenokarcinomů jsme však pozorovali určitou negativní vazbu exprese nm 23 na vývoj pozdějších metastáz a na snížené přežívání pacientů. U dlaždicobuněčných, neuroendokrinních a nediferencovaných karci- nomů nebyla tato vazba pozorována. Nečekaně nízké pozitivity nebo i negativity nm 23 u málo pokročilých nádorů a sporadické vysoké pozitivity u některých plicních karcinomů s metastáza- mi mohou být vysvětleny mutacemi genu nm 23 nebo jeho inaktivací. Výsledky studie neumožňují využít nm 23 jako spolehlivý prognostický marker u plicních karcinomů.

Klíčová slova:
gen nm 23 - plicní karcinomy - metastázy - přežití

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie


1998 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se