Zápis ze schůze výboru ČDS - Praha 22. 3. 2018


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 93, 2018, No. 4, p. 155-156

Přítomni: prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Duchková, doc. Ettler, doc. Kuklová, dr. Polášková, dr. Vocilková, prof. Resl, prim. Selerová, prof. Štork

Omluveni: prim. Bučková, prim. Drlík, doc. Pánková

Místo: Praha, FN Královské Vinohrady, Dermatovenerologická klinika

Čas: 12.00–14.00 hodin

Program

A) Projednáno

Kontrola zápisu ze  schůze výboru ČDS konané 8. 2. 2018 – zápis byl rozeslán e-mailem, připomínkován a schválen.

B) Nově projednáno

1. 14. kongres SDVS-ČDS v Jasné (31. 5.–2. 6. 2018)

Diskutovalo se opět o způsobu dopravy. Předběžná pozvánka je sesazena, vytištěna a bude se rozesílat jako příloha Referátového výběru. Je také vyvěšena na webu ČDS v kolonce „Odborné akce“.Členové ČDS jsou vyzýváni, aby se přihlásili na kongres.

2. Dopis prof. Hercogové

Ústředí České lékařské společnosti JEP obdrželo dopis prof. Hercogové adresované výboru ČDS s žádostí o schůzku. Výbor ČDS již podobnou aktivitu projednával na minulé schůzi a podmínil ji nejdříve vyřešením soudní žaloby prof. Hercogové na ČLS JEP.

3. Dopis zdravotním pojišťovnám (prof. Arenberger)

Výbor ČDS rozešle dopis zdravotním pojišťovnám s informací o výsledcích jednání v pracovní skupině MZ ČR. Pro ORL a náš obor bylo vyjednáno vyšší ocenění lékařských kódů v oboru na nositele výkonu z L1 a L2 na úroveň L3. Zdravotním pojišťovnám tím bude připomenuto, aby skutečně zvýšily úhradu za výkony.

4. Zhodnocení Dermaupdate 2018

Byl vyhodnocen jako velmi úspěšný. Diskutovalo se o účasti farmaceutických firem, účasti zahraničních přednášejících i formátu konference. Finanční uzávěrka dosud není dokončena.

5. Členské poplatky ILDS

Výbor ČDS obdržel e-mail s urgencí: naše platba byla provedena na nesprávný účet a v nižší výši z ústředí ČLS. Byla učiněna opravná opatření. ILDS bude pořádat sum­mit v Ho Či Minově Městě pro zástupce jednotlivých společností. Výbor ČDS zástupce nevyšle.

6. Výkony vykazované odbornosti dětské dermatologie (405)

Vzhledem k výpadku uvádění odbornosti 405 u některých výkonů naší odbornosti 404 výbor ČDS inicioval výzvu k nápravnému jednání. V současné době čekáme na odpověď MZ ČR.

7. DMD Zlín – rozeslání informací lékařům

DMD Zlín požádal o e-mailové adresy dermatovenerologů za účelem reklamního rozeslání informací o produktech. Výbor ČDS adresy neposkytuje. Doporučil firmě obrátit se na ústředí ČLS JEP a požádat je o (zpoplatněné) rozeslání.

8. ILDS žádá o zařazení ČDS do mezinárodní publikace dermatologických organizací

Výbor ČDS souhlasí. Vyplněním dotazníku pověřil prof. Arenbergera.

9. Návrh na změnu providera BioRepu

Vzhledem k velmi drahým výstupům z BioRepu uvažováno o změně. Novým kandidátem je Value Outcomes. Diskuse se týkala požadavků finančních, požadavků na bezpečnost dat i pružnost s tvorbou statistických výstupů.

Prof. Arenberger pověřen jednáním.

10. Venerologie

Prof. Resl na pokyn předsedy vypracoval soupis aktivit venerologické sekce za funkční období výboru – prezentace bude umístěna na www.derm.cz v sekci venerologické. Od minulého zápisu z výboru ČDS odeslána na MZ 9. verze Metodického pokynu STI (vnější připomínkové řízení). Byly vypracovány podklady jako výchozí zdroj řešení otázek:

 • a) pornoherci – prevence STI
 • b) nakládání s rychlotesty a screeningovými testy při diagnostice STI
 • c) nutná budoucí lepší formulace personální kvalifikace NRL pro syfilis – požadovat kvalifikaci nejen atestovaného mikrobiologa, ale i atestaci z dermatovenerologie s dlouhou klinickou praxí. Výhodné je iniciovat současné zřízení i NRL pro kapavku.
 • d) NZIS (Národní zdravotnický informační registr).

11. Léková agenda (prim. Benáková)

Od minulé schůze výboru přišly ze SÚKLu žádosti o stanoviska ke zprávám k následujícím léčivům/skupinám:

 • emoliencia s ureou (Excipial lipo- a hydrolotio) a s parafínem (Balneum Hermal, Linola, Lipobase, Oilatum): zachování stávajícího stavu, tj. indikace u středně těžkých až těžkých dermatóz s plošně rozsáhlou xerodermií a u hand-foot syndromu. Limitace E/DER, ONK, PED. Pro stanovení úhrady SÚKLem je třeba souhlasu všech ZP.
 • bez připomínek – omalizumab (Xolair) u chronické urtikárie: návrh na umožnění indikace od středně těžké CU (UAS 7 =16 a více), pokud je současně přítomný angioedém.
 • souhlasíme – ixekizumab (Taltz): návrh výrobce je zařadit lék do 1. linie biologik (nyní je indikován až po selhání antiTNF). SÚKL proti argumentuje vyšší nákladovou efektivitou léku. Čeká se na vyjádření všech ZP (cenové ujednání atp.)
 • bereme na vědomí Picato: SÚKL žádosti o úhradu nevyhověl z níže uvedených důvodů. – bereme na vědomí – v indikaci léčba aktinické keratózy nejsou vzhledem k vysokému dopadu na rozpočet splněny podmínky pro stanovení úhrady léčivého přípravku PICATO z hlediska veřejného zájmu na zajištění kvality a dostupnosti hrazených služeb, fungování systému zdravotnictví a jeho stability v rámci finančních možností systému veřejného zdravotního pojištění.“

12. Noví členové

Anežka Šulcová (Pardubice), Karolína Bortelová (Brno), Radka Žaloudková (Pardubice), Andrea Bednářová (Olomouc), Markéta Cholevíková (Orlová-Lutyně)

 • snížení příspěvků (ČLS, nikoli ČDS): Eva Stoklásková (Frýdek-Místek), Hana Mičaníková (Frýdek-Místek)

změna adresy: Pavel Rafčík (Orlová), Marie Jandová (Pardubice), Černohorská Jitka (Opava), Radmila Konkoĺová (Praha), Barbora Stuchlíková (Praha), Jarmila Ortová (Markvartice), Erika Prunyiová (Kolín)

zrušení členství: Dana Konopásková (Praha), Jana Marešová (Praha), Jiří Lužný (Lanškroun), Tereza Beránková (Dobřichovice), Anna Nováková (Cheb)

13. Různé

 • a) web ČDS: na výbor ČDS přišla další nabídka na providerské služby. Výbor t. č. nepovažuje za nutné měnit webmastera.
 • b) Allergan nabídla spolupráci při organizování vzdělávacích seminářů v estetické dermatologii-sou-hlas.
 • c) Časopis Čs. Derm.: končí sponzorování tisku a distribuce Čs. Dermatologie pro Slovensko (odstoupil sponzor Galderma). Naposledy bylo distribuováno č. 1/2018. Prof. Arenberger projedná s výborem SDVS, jak nastalou situaci řešit. Číslo 2/2018 bude darem ČDS ČLS JEP slovenským kolegům.

14. Příští schůze výboru ČDS: 31. 5. 2018.

Zapsal doc. Ettler.


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×