Zápis ze schůze výboru ČDS
konané dne 3. března 2016


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 91, 2016, No. 3, p. 146
Kategorie: Česká a slovenská dermatovenerologie

Přítomni: prof. Arenberger, prim. Drlík, doc. Kuklová, doc. Pánková, prof. Resl, prim. Selerová, dr. Vocilková

Omluveni: prim. Benáková, prim. Bučková, prim Duchková, doc. Ettler, as. Frey, dr. Polášková, prof. Štork

Místo: Knihovna Dermatovenerologické kliniky 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 2, Praha

Čas: 9.30–12.00 hodin

Program

A) Projednáno

Kontrola zápisu z minulé schůze výboru ČDS konané 7. 1. 2016 – schválen s připomínkou prim. Benákové: Končí speciální léčebný program pro Retarpen a není dostupný ani jiný preparát stejného složení. Informaci s upozorněním na tento neuspokojivý stav připraví pro MZ ČR prof. Resl a prof. Arenberger formou dopisu.

B) Nově projednáno

1. Zhodnocení Dermatologického updatu 2016

Seminář byl hodnocen ze strany zúčastněných kladně. Celkem se zúčastnilo 414 českých dermatovenerologů.

2. Venerologie

Konstatováno, že VFN Praha 2 hlásí cca 70–80 % případů GO z celkového počtu v ČR zjištěných onemocnění, což je za rok 2015 cca 250 případů a za hospitalizace bylo v tomto ZZ léčeno ve stejném období cca 170 pacientů s LU. Obdobná čísla jsou i ve FNKV. Aktivitu zdravotnických zařízení v oblasti venerologie lze posuzovat zejména s ohledem na počet hlášených PN. Venerologická sekce chystá ve spolupráci s výborem ČDS doporučení pro terénní lékaře, jak postupovat v situaci, kdy je zjištěna HIV pozitivita při anonymním testování. Bude osloven JUDr. Mach se žádostí o právní stanovisko.

3. Evropská síť center vzácných onemocnění

Výbor ČDS nadále podporuje zapojení nominovaných center do Evropské sítě center vzácných onemocnění.

4. Žádost o zařazení do preventivního onkologického program

Žádost dr. Horáčkové z DERMA PDH Blansko o zařazení její ordinace do preventivního onkologického programu a schválení statutu pigmentové poradny – schváleno.

5. Nástavbové atestace

Na MZ ČR odevzdáno stanovisko výboru k nástavbovým atestacím z oboru korektivní dermatologie a dětská dermatovenerologie – výbor prosazuje jejich zachování.

6. Sazebník zdravotnických výkonů – angiologie

V sazebníku zdravotnických výkonů byl zrušen angiologický kód 12220. Byl nahrazen kódem 12235, opět autorská odbornost angiologie. Na návrh České angiologické společnosti nebylo navrženo jeho sdílení. Nasmlouvání se tak pojišťovny u některých zařízení brání. Výbor bude v této věci dále jednat, i když průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o problém jen u několika pracovišť.

7. Centra pro biologickou léčbu hidradenitis suppurativa

Výbor potvrzuje předchozí závěr ponechat možnost péče o tyto pacienty ve všech současných centrech pro biologickou léčbu. Pokud by tento návrh nebyl průchodný, pak alespoň na pracovištích, kde s touto léčbou jsou již zkušenosti, například v rámci klinických studií.

8. Odborné akce 2016

Odborné akce lze stále do seznamu roku 2016 doplňovat.

9. Léková agenda za uplynulé období

  • Hodnotící zpráva pro přípravek Hemangiol – odesláno na SÚKL.
  • Vyjádření k přípravku Stelara pro SÚKL.
  • Výbor bere na vědomí, že mezi antimykotika s úhradou jsou zařazeny tyto lokální léky: Batrafen, Micetal, Pevaryl a Imacort.

10. Telefonní paušál pro asistentku ČDS p. Čížkovou – schváleno.

11. Členství v ČDS

Výbor byl seznámen s přihláškami do ČDS ČLS JEP, se změnami v evidenci členů a s doprovodnou korespondencí. Hlasováním rozhodl takto: Adamcová Hana (Praha) – schváleno; Jászberényiová Simona (Praha) – schváleno; Koblížková Kateřina (Praha) – schváleno; Kratochvílová Monika (Praha) – nutno doplnit; Lešková-Andraščiková Katarína (Liberec) – schváleno; Lvová Veronika (Valašské Meziříčí) – schváleno; Niesnerová Marie (Olomouc) – schváleno; Ondráčková Soňa (Třebíč) – schváleno; Pokoráková Lenka (Šumperk) – schváleno; Polášková Jana (Bohdalovice) – schváleno; Stumpfová Alena (Ústí nad Labem) – schváleno; Zajíc Petr (Ostrava) – neschváleno; Schmiedbergerová Renata (Praha) – žádost o prominutí příspěvků neschválena.

12. Různé

  • a) Příspěvky do UEMS a ILDS budou za rok 2016 uhrazeny.
  • b) Z návrhů nových webových stránek ČDS byly k dalšímu jednání vybrány dvě varianty (1 a 6), výbor ČDS bude na těchto návrzích dále pracovat.

13. Příští schůze výboru ČDS: 7. 4. 2016

Zapsala: dr. Vocilková


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 3

2016 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se