Zápis ze schůze výboru ČDS
konané dne 3. března 2016


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 91, 2016, No. 3, p. 146
Kategorie: Česká a slovenská dermatovenerologie

Přítomni: prof. Arenberger, prim. Drlík, doc. Kuklová, doc. Pánková, prof. Resl, prim. Selerová, dr. Vocilková

Omluveni: prim. Benáková, prim. Bučková, prim Duchková, doc. Ettler, as. Frey, dr. Polášková, prof. Štork

Místo: Knihovna Dermatovenerologické kliniky 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 2, Praha

Čas: 9.30–12.00 hodin

Program

A) Projednáno

Kontrola zápisu z minulé schůze výboru ČDS konané 7. 1. 2016 – schválen s připomínkou prim. Benákové: Končí speciální léčebný program pro Retarpen a není dostupný ani jiný preparát stejného složení. Informaci s upozorněním na tento neuspokojivý stav připraví pro MZ ČR prof. Resl a prof. Arenberger formou dopisu.

B) Nově projednáno

1. Zhodnocení Dermatologického updatu 2016

Seminář byl hodnocen ze strany zúčastněných kladně. Celkem se zúčastnilo 414 českých dermatovenerologů.

2. Venerologie

Konstatováno, že VFN Praha 2 hlásí cca 70–80 % případů GO z celkového počtu v ČR zjištěných onemocnění, což je za rok 2015 cca 250 případů a za hospitalizace bylo v tomto ZZ léčeno ve stejném období cca 170 pacientů s LU. Obdobná čísla jsou i ve FNKV. Aktivitu zdravotnických zařízení v oblasti venerologie lze posuzovat zejména s ohledem na počet hlášených PN. Venerologická sekce chystá ve spolupráci s výborem ČDS doporučení pro terénní lékaře, jak postupovat v situaci, kdy je zjištěna HIV pozitivita při anonymním testování. Bude osloven JUDr. Mach se žádostí o právní stanovisko.

3. Evropská síť center vzácných onemocnění

Výbor ČDS nadále podporuje zapojení nominovaných center do Evropské sítě center vzácných onemocnění.

4. Žádost o zařazení do preventivního onkologického program

Žádost dr. Horáčkové z DERMA PDH Blansko o zařazení její ordinace do preventivního onkologického programu a schválení statutu pigmentové poradny – schváleno.

5. Nástavbové atestace

Na MZ ČR odevzdáno stanovisko výboru k nástavbovým atestacím z oboru korektivní dermatologie a dětská dermatovenerologie – výbor prosazuje jejich zachování.

6. Sazebník zdravotnických výkonů – angiologie

V sazebníku zdravotnických výkonů byl zrušen angiologický kód 12220. Byl nahrazen kódem 12235, opět autorská odbornost angiologie. Na návrh České angiologické společnosti nebylo navrženo jeho sdílení. Nasmlouvání se tak pojišťovny u některých zařízení brání. Výbor bude v této věci dále jednat, i když průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o problém jen u několika pracovišť.

7. Centra pro biologickou léčbu hidradenitis suppurativa

Výbor potvrzuje předchozí závěr ponechat možnost péče o tyto pacienty ve všech současných centrech pro biologickou léčbu. Pokud by tento návrh nebyl průchodný, pak alespoň na pracovištích, kde s touto léčbou jsou již zkušenosti, například v rámci klinických studií.

8. Odborné akce 2016

Odborné akce lze stále do seznamu roku 2016 doplňovat.

9. Léková agenda za uplynulé období

  • Hodnotící zpráva pro přípravek Hemangiol – odesláno na SÚKL.
  • Vyjádření k přípravku Stelara pro SÚKL.
  • Výbor bere na vědomí, že mezi antimykotika s úhradou jsou zařazeny tyto lokální léky: Batrafen, Micetal, Pevaryl a Imacort.

10. Telefonní paušál pro asistentku ČDS p. Čížkovou – schváleno.

11. Členství v ČDS

Výbor byl seznámen s přihláškami do ČDS ČLS JEP, se změnami v evidenci členů a s doprovodnou korespondencí. Hlasováním rozhodl takto: Adamcová Hana (Praha) – schváleno; Jászberényiová Simona (Praha) – schváleno; Koblížková Kateřina (Praha) – schváleno; Kratochvílová Monika (Praha) – nutno doplnit; Lešková-Andraščiková Katarína (Liberec) – schváleno; Lvová Veronika (Valašské Meziříčí) – schváleno; Niesnerová Marie (Olomouc) – schváleno; Ondráčková Soňa (Třebíč) – schváleno; Pokoráková Lenka (Šumperk) – schváleno; Polášková Jana (Bohdalovice) – schváleno; Stumpfová Alena (Ústí nad Labem) – schváleno; Zajíc Petr (Ostrava) – neschváleno; Schmiedbergerová Renata (Praha) – žádost o prominutí příspěvků neschválena.

12. Různé

  • a) Příspěvky do UEMS a ILDS budou za rok 2016 uhrazeny.
  • b) Z návrhů nových webových stránek ČDS byly k dalšímu jednání vybrány dvě varianty (1 a 6), výbor ČDS bude na těchto návrzích dále pracovat.

13. Příští schůze výboru ČDS: 7. 4. 2016

Zapsala: dr. Vocilková


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 3

2016 Číslo 3
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Hereditární TTR amyloidóza – vzácné, nebo jen neodhalené onemocnění? 2. díl
nový kurz
Autoři:

Současné možnosti v léčbě psoriázy

Svět praktické medicíny 4/2022 (znalostní test z časopisu)

COVID-19 up to date
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D., MUDr. Mikuláš Skála, prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D., prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Akutní difuzní bolest břicha může vést k diagnóze vzácného onemocnění
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se