Fluorescence a bioluminiscence kůže


Fluorescence and Bioluminescence of the Skin

According to Stokes law by absorption of photons from emitting radiation longer wave lengthradiation, fluorescence, is stimulated. The phenomenon of fluorescence resembles others such asphosphorescence, chemi-, tribo-, electro-, lyo-, bioluminescence. In dermatology it is used since 1925,Wood’s lamp was discovered in 1903. There exists primary fluorescence of the healthy skin as wellas many pathological processes which are listed in tables and attention is drawn to some lesscommonly used diagnostic possibilities. Frequently also secondary fluorescence is used, i.e. various(incl. intravital) fluorochromes (most frequently fluorescein). This makes possible e.g. the diagnosisof scabies, pigment affections (vitiligo), some contact allergens. There is wide use of immunofluorescentlaboratory and microscopic methods. Last but not least, fluorescence is used for detection ofdrugs, in particular antibiotics (tetracycline, doxycycline) and other chemical substances (dihydroxyacetone).Fluorescence is used also to check the use of preventive preparations for skin protection.It is undergoing brisk development in the therapeutic and diagnostic application of photodynamicallyactive substances in particular porphyrin derivatives. New highly sensitive optoelectronicelements make it possible to introduce spectrofluorimeters into practice.

Key words:
skin fluorescence - Wood’s lamp - primary and secondary fluorescence - applicationof fluorescence - photodynamic diagnosis and therapy - assessment and recording of fluorescence -bioluminescence


Autoři: V. Resl ;  P. Cetkovská ;  T. Fikrle
Působiště autorů: Kožní klinika LF UK, Plzeň přednosta prof. MUDr. Vladimír Resl, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, , 2002, No. 5, p. 221-226
Kategorie: Články

Souhrn

Absorpci fotonů emitujícího záření je podle Stokesova zákona excitováno záření o delší vlnovédélce, nazývané fluorescencí. Jev je podobný i dalším, jako fosforescenci, chemi-, krystalo-, tribo-,elektro-, lyo-, bioluminiscenci apod. V dermatologii se používá od r. 1925, Woodova lampa bylaobjevena v r. 1903. Existuje primární fluorescence kůže zdravé i mnohých patologických procesů,které jsou přehledně uvedeny v tabulkách a je upozorněno na některé méně často užívané diagnostickémožnosti. Zde se často využívá i sekundární fluorescence, tj. různé (i intravitální) fluorochromy(nejčastější je fluorescein). Tak je umožněna např. diagnostika svrabu, pigmentovýchafekcí (vitiligo), některých kontaktních alergenů. Široké pole je ve využití imunofluorescenčníchmetod jak laboratorních, tak mikroskopických.Vneposlední řadě je to použití fluorescence k detekciléků, zejména antibiotik (tetracyklin, doxycyklin) a dalších chemických látek (dihydroxyaceton).Rovněž se fluorescence uplatňuje při kontrole používání preventivních prostředků k ochraně kůže.Bouřlivého rozvoje doznává při terapeutické a diagnostické aplikaci fotodynamicky aktivních látek,především derivátů porfyrinů. Nové vysoce citlivé optoelektronické prvky dovolují i do praxezavádět spektrofluorimetry.

Klíčová slova:
fluorescence kůže - Woodova lampa - primární a sekundární fluorescence - využitífluorescence - fotodynamická diagnostika a terapie - měření a registrace fluorescence - bioluminiscence

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se