Komplexní řešení panstriktury uretry u pacienta s lichen sclerosus


Autoři: David Míka 1,2;  Jan Krhut 1,2;  Radek Litvik 3
Působiště autorů: Urologická klinika FN Ostrava Poruba 1;  Katedra chirurgických oborů Ostravské univerzity, Ostrava 2;  Dermatovenerologická klinika FN Ostrava Poruba 3
Vyšlo v časopise: Ces Urol 2021; 25(1): 71-73
Kategorie: Z urologické praxe v obrazech

Lichen sclerosus je relativně vzácná zánětlivá dermatóza, která postihuje častěji kůži a sliznici anogenitální krajiny. Postižení glandu může vést ke stenóze ústí uretry nebo strikturám v jejím průběhu. Celkově se onemocnění podílí na vzniku asi 7 % striktur (1). Uvádíme případ 31letého pacienta se zhoršujícím se mikčním komfortem. Uroflowmetrie (UFM) zobrazila zcela plochou křivku s maximálním průtokem Qmax 3,2 ml/s, při mikč‑ ním objemu 181 ml a postmikčním reziduem 0 ml. Uretrocystografie (UCG) prokázala panstrikturu uretry (obrázek 1). Jako první krok jsme zavedli epicystostomii. Následně jsme provedli první dobu uretroplastiky – marsupializaci uretry s vyšitím perineální uretrostomie (obrázek 2) a biopsii ložisek z postiženého glandu a uretry. Histopatologické vyšetření verifikovalo lichen sclerosus. Po zhojení ran jsme odstranili katétr i epicystostomii a dermatologem byla nasazena lokální a celková léčba kortikosteroidy a celková léčba metotrexátem. Po devítiměsíční terapii došlo k výraznému zlepšení trofiky uretrální ploténky a tkání v okolí marsupializované uretry (obrázek 3–4) umožňující provedení druhé doby uretroplastiky. V průběhu operace byl stomatochirurgickým týmem paralelně odebrán dlouhý orální mukózní štěp z levé tváře a současně dolního rtu. Tubulizace uretrální ploténky a aplikace orálního mukózního štěpu byla provedena s využitím silikonového katétru 16 CH (obrázek 5–7) v anitibiotické cloně. V pooperačním průběhu došlo k dehiscenci glandární uretry s lehkou hypospadizací ústí. Tři týdny po operaci jsme katétr odstranili. Byla obnovena spontánní mikce se silným proudem moči. Dva roky po operaci (obrázek 8) je pacient subjektivně velmi spokojen, Qmax je 31,9 ml/s, při mikčním objemu 763 ml, reziduum 0 ml. Neudává poruchu erekce či ejakulace. S lehkou hypospadizací ústí je spokojen a nepožaduje další řešení stavu.

UCG prokazující panstrikturu uretry<br>
Fig. 1. UCG demonstrating panurethral stricture
Obr. 1. UCG prokazující panstrikturu uretry
Fig. 1. UCG demonstrating panurethral stricture

Perineální uretrostomie dle Blandyho<br>
Fig. 2. Perineal urethrostomy according to Blandy
Obr. 2. Perineální uretrostomie dle Blandyho
Fig. 2. Perineal urethrostomy according to Blandy

Uretrální ploténka tři měsíce po
dermatologické léčbě<br>
Fig. 3. Urethral plate three months
after dermatological treatment
Obr. 3. Uretrální ploténka tři měsíce po dermatologické léčbě
Fig. 3. Urethral plate three months after dermatological treatment

Uretrální ploténka šest měsíců
po dermatologické léčbě<br>
Fig. 4. Urethral plate six months
after dermatological treatment
Obr. 4. Uretrální ploténka šest měsíců po dermatologické léčbě
Fig. 4. Urethral plate six months after dermatological treatment

Aplikace bukálního štěpu dorzálně
inlay dle ASOPY<br>
Fig. 5. Dorsal inlay bucal mucosal
graftig according to ASOPA
Obr. 5. Aplikace bukálního štěpu dorzálně inlay dle ASOPY
Fig. 5. Dorsal inlay bucal mucosal graftig according to ASOPA

Kompletní tubulizace uretry
v rámci druhé doby uretroplastiky<br>
Fig. 6. Complete urethral tubulization
during second stage of urethroplasty
Obr. 6. Kompletní tubulizace uretry v rámci druhé doby uretroplastiky
Fig. 6. Complete urethral tubulization during second stage of urethroplasty

Pohled po ukončené druhé
době uretroplastiky<br>
Fig. 7. Final view after second stage
of urethroplasty
Obr. 7. Pohled po ukončené druhé době uretroplastiky
Fig. 7. Final view after second stage of urethroplasty

Vzhled dva roky po operaci<br>
Fig. 8. Final appearance two years
after surgery
Obr. 8. Vzhled dva roky po operaci
Fig. 8. Final appearance two years after surgery

Došlo: 27. 1. 2021

Přijato: 29. 1. 2021

Kontaktní adresa:

MUDr. David Míka

Urologická klinika FN Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava Poruba

e-mail: david.mika@fno.cz

Střet zájmů: Žádný.

Prohlášení o podpoře: Zpracování článku nebylo podpořeno žádnou společností.


Zdroje

1. Erickson B, Elliott S, Myers J, et al. Understanding the Relationship between Chronic Systemic Disease and Lichen Sclerosus Urethral Strictures. J Urol 2016; 195(2): 363–368.

Štítky
Dětská urologie Nefrologie Urologie

Článek vyšel v časopise

Česká urologie

Číslo 1

2021 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se