Looking back at the 64th annual meeting of the Czech urological society in Ostrava


Vyšlo v časopise: Ces Urol 2018; 22(4): 291-294
Kategorie: Informace

Po šesti letech se Konference České urologické společnosti ČLS JEP vrátila opět do Ostravy.

Ve dnech 17.–19 října. 2018 se v multifunkční hale GONG v Dolní oblasti Vítkovic sešlo na této vrcholné domácí odborné urologické akci více než pět stovek urologů a více než dvě stovky zdravotních sester pracujících v našem oboru. Hned na úvod konference jsme si připomněli sté výročí od narození prof. Hradce a prof. Kučery, kteří přispěli významnou měrou k založení moderní české urologie. Při příležitosti konání konference se Výbor ČUS rozhodl ocenit prof. Jána Brezu za celoživotní zásluhy o obor urologie udělením nejvyššího vyznamenání – Medailí Eduarda Hradce. Čestným členstvím České urologické společnosti byl oceněn odborný přínos prim. Karla Mainera ze Vsetína a prim. Lumíra Domese z Kroměříže. A pak už se odborný program rozběhl na plné obrátky.

Výbor ČUS během
členské schůze, během níž
jsme si mimo jiné připomenuli
kulaté výročí narození
prof. Hradce a prof. Kučery<br>
Fig. 1. The Czech Urological
Society committee at the
members’ meeting during
which, among other things,
prof. Hradec’s and prof. Kučera’s
birth anniversaries were
commemorated
Obr. 1. Výbor ČUS během členské schůze, během níž jsme si mimo jiné připomenuli kulaté výročí narození prof. Hradce a prof. Kučery
Fig. 1. The Czech Urological Society committee at the members’ meeting during which, among other things, prof. Hradec’s and prof. Kučera’s birth anniversaries were commemorated

Profesor Jens Sonksen
z Dánska během své
přednášky<br>
Fig. 2. Professor Jens Sonksen
from Denmark during his
lecture
Obr. 2. Profesor Jens Sonksen z Dánska během své přednášky
Fig. 2. Professor Jens Sonksen from Denmark during his lecture

Velké pozornosti se
těšil přímý přenos z operačního
sálu<br>
Fig. 3. A live surgery broadcast
from the operating
theatre received extensive
attention
Obr. 3. Velké pozornosti se těšil přímý přenos z operačního sálu
Fig. 3. A live surgery broadcast from the operating theatre received extensive attention

Tradičně velký zájem
byl o praktické kurzy základů
laparoskopie<br>
Fig. 4. As usual, there was
great interest in practical training
in laparoscopy basics
Obr. 4. Tradičně velký zájem byl o praktické kurzy základů laparoskopie
Fig. 4. As usual, there was great interest in practical training in laparoscopy basics

Zajímavý odborný
program byl připraven i pro
zdravotní sestry pracující
v urologii<br>
Fig. 5. An interesting professional
programme was
prepared for nurses working
in urology
Obr. 5. Zajímavý odborný program byl připraven i pro zdravotní sestry pracující v urologii
Fig. 5. An interesting professional programme was prepared for nurses working in urology

Mezi četnými zahraničními hosty tradičně dominovali kolegové a přátelé ze Slovenska v čele s předsedou Výboru Slovenské urologické společnosti doc. Ivanem Minčíkem. Hojná účast rezidentů ze Slovenska dává naději, že se současné vynikající osobní vztahy a nadstandardní spolupráce mezi českými a slovenskými urology přenese i do další nastupující generace. Přivítali jsme mezi sebou i další významné zahraniční hosty – zejména člena exekutivy Evropské urologické společnosti prof. Jense Sonksena, předsedu Polské urologické společnosti prof. Piotra Chlostu a další, kteří ozdobili kongres svými „state of the art“ přednáškami na vynikající úrovni. Již tradiční součástí naší národní konference byl i kurz Evropské školy urologie, který byl věnován tentokráte správné indikaci, provedení a interpretaci výsledků urodynamického vyšetření. Měli jsme to štěstí, že tato témata prezentovali prof. Enrico Finazzi a prof. Paul Abrams, který je považován za jednoho z otců současné funkční urologie.

V rámci odborného programu bylo prezentováno celkem 126 sdělení. Novinkou byly letos přehledové prezentace na úvod jednotlivých bloků, v nichž lídři české urologie prezentovali vývoj v jednotlivých segmentech oboru za poslední období a zamýšleli se nad budoucími trendy. Tradičně nejočekávanější částí konference byly i letos přímé přenosy, v rámci nichž měli účastníci možnost sledovat operaci striktury močové trubice s užitím bukálního štěpu z Fakultní nemocnice Ostrava (operatér Dr. Míka, Ostrava). Přenos byl doplněn diskuzí členů panelu expertů, kteří komentovali nejenom postup výkonu na operačním sále, ale i prezentované kazuistiky.

Satelitní sympózia byla letos věnována především problematice karcinomu prostaty a léčbě symptomů dolních močových cest, edukační kurzy byly zaměřeny na konsekvence antiagregační a antikoagulační léčby v urologii a racionální diagnostiku mikrohematurie. Samostatný odborný program byl připraven i pro zdravotní sestry. Nedílnou součástí konference byla i doprovodná výstava, na níž se prezentovala řada farmaceutických firem a firem dodávajících zdravotnickou techniku.

Dalším výrazným rysem letošní konference byl nepochybně i důraz na využití moderních technologií nejen v oboru samotném ale i ve vzájemné komunikaci urologické obce. Všudypřítomný modrý ptáček jako symbol Twitteru a hashtagy #CUS18 a #uroczech nemohly uniknout pozornosti žádného z účastníků kongresu.

Na bohatý odborný program navazovaly samozřejmě i neformální diskuze, setkávání s kolegy a přáteli a navazování nových kontaktů.

Organizátory těší zejména to, že se celá konference nesla ve velmi přátelském, uvolněném a neformálním duchu. Troufám si říci, že 64. výroční konference ČUS v Ostravě úspěšně navázala na konference minulé a důstojně reprezentovala současnou úroveň našeho oboru.

Ostrava, 30. října 2018

Kontaktní adresa:

doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D.

Urologická klinika FN Ostrava

17. listopadu 1790 708 52 Ostrava-Poruba

e-mail: jan.krhut@fno.cz

Střet zájmů: Žádný

Foto: Archiv autora

Prohlášení o podpoře: Autor prohlašuje, že zpracování článku nebylo podpořeno farmaceutickou firmou.


Štítky
Dětská urologie Nefrologie Urologie

Článek vyšel v časopise

Česká urologie

Číslo 4

2018 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×