Významné životní jubileum doc. MUDr. Vladimíra Študenta, Ph.D


Vyšlo v časopise: Ces Urol 2018; 22(1): 66-67
Kategorie: Laudatio

V roce 2018 se dožívá významného životního jubilea přednosta Urologické kliniky FN a LF UP Olomouc doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D. Narodil se 9. dubna 1958 v Olomouci. Po ukončení základní školy vystudoval Slovanské gymnázium v Olomouci. Dalším významným krokem bylo úspěšné studium a promoce na Lékařské fakultě v roce 1983. Byl vzorným studentem, i když v jeho rodině nebyli lékaři ani zdravotníci. Prvním zaměstnáním byla práce na chirurgickém oddělení v Hranicích na Moravě. Zásadním zlomem byla v té době povinná vojenská služba.

Z posádkové ošetřovny jednou doprovázel nemocného vojáka do Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) v Praze Střešovicích. Během krátké doby se mu podařilo získat místo na velmi prestižním urologickém oddělení ÚVN. Pod starostlivým vedením plk. primáře doc. MUDr. Lubomíra Hyršla, CSc., a jeho zástupce MUDr. Antonína Jelínka, CSc., se stal urologem a otevřel se mu svět moderní urologické operativy a vše s tím související. Se svými zkušenějšími kolegy prováděl i ty nejnáročnější operace, jako například retroperitoneální lymfadenektomie apod. Na onkologická konzilia tam tehdy docházely i tehdejší špičky onkologické společnosti. Diskutovaly nad nejsložitějšími případy a hledaly pro pacienty ta nejlepší řešení. Toto odborně velmi plodné období trvalo do roku 1986. V tomto roce se vrací do svého rodného města Olomouc. Hlavními důvody byla rodina a také volné místo na místní Urologické klinice.

Operatér v plné práci
Fig. 1. The surgeon working hard
Obr. 1. Operatér v plné práci Fig. 1. The surgeon working hard

Po svém nástupu na neméně renomovanou Urologickou kliniku FN Olomouc se plně zapojil do odborné i vědecké činnosti. Mimo jiné absolvoval celou řadu domácích i zahraničních stáží. Získal a úspěšně provedl grantové projekty, hodně operoval a postupně se vypracoval mezi přední urology svého pracoviště. Měl velké zásluhy na rozvoj minimálně invazivní chirurgie například laparoskopické nefrektomie nebo adrenalektomie. Výsledky své práce a celého pracoviště prezentoval na mnoha českých i zahraničních vědeckých sympoziích. Vystupoval například v sekci „Highlights“ na SIU nebo přednášel na kongresu AUA (Americké urologické společnosti) v Honolulu apod.

Doc. Študent na své alma mater
Fig. 2. Assoc. Prof. Študent at his alma mater
Obr. 2. Doc. Študent na své alma mater Fig. 2. Assoc. Prof. Študent at his alma mater

Velkým a zasloužilým oceněním jeho práce bylo v roce 2006 jmenování doc. Študenta přednostou Urologické kliniky FN Olomouc. Pod jeho vedením se Urologická klinika rozvíjí a patří k předním urologickým centrům nejen v České republice. Velkou zásluhu má doc. Študent také v rozvoji robotické chirurgie. Limity laparoskopie a přednosti robotického přístupu si prvně uvědomil na kongresu věnovaném robotické operativě v Praze 2008. Rok poté na podzim roku 2009 zahajuje činnost robotické centrum ve FN Olomouc. Toto centrum paří k nejaktivnějším a v současnosti provádí více než 300 operací ročně. Ne náhodou je také doc. Študent prezidentem odborné společnosti Robotické chirurgie. Jeho velkou zásluhou byla inovace podpory veziko‑uretrální anastomózy při robotické prostatektomii. Technika olomouckých autorů byla nazvána ARVUS a byla prezentována a později publikována na těch nejprestižnějších akcích jako byly kongresy EAU (Evropské urologické asociace), AUA a v časopise European Urology s „impakt faktorem“ >16.

Dovoluji si popřát doc. MUDr. Vladimírovi Študentovi, Ph.D., a to jistě nejen svým jménem, hodně zdraví, sil a pracovního elánu v jeho osobním i pracovním životě.

doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.

Urologická klinika LF UK a FN Hradec Králové


Štítky
Dětská urologie Nefrologie Urologie

Článek vyšel v časopise

Česká urologie

Číslo 1

2018 Číslo 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se