Editorial


Vyšlo v časopise: Ces Urol 2018; 22(1): 9-10
Kategorie: Editorial

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

píši tento editoval v době, kdy se ohlížíme za nedávnou 67. Výroční konferencí ČUS, která se konala společně s 17. ročníkem Středoevropské konference EAU (CEM) na konci října 2017 v Plzni. Osobně si myslím, že obě akce proběhly na vysoké odborné i společenské úrovni. Absolutorium si zaslouží zejména prof. Hora se svým týmem, který přípravě věnoval těžko představitelné množství času a nejvíce „nesl kůži na trh“. Navíc v situaci, kdy se CEM společně s národní konferencí konal vůbec poprvé a zkušenosti s tímto formátem chyběly jak lokálním organizátorům, tak organizátorům z centrály EAU.

Troufám si říci, že nakonec všechno „klaplo“ na výtečnou a akce významnou měrou přispěla ke zvýšení renomé české urologie ve středoevropském, ale i celoevropském měřítku. A organizátorům dalšího ročníku CEM se v hlavách nepochybně už teď honí myšlenky o hodně vysoko nastavené laťce…

Já bych se ale s Vámi rád podělil především o pár myšlenek a postřehů, které mne napadly v souvislosti s českou částí konference, na jejíž přípravě jsem se podílel.

Prvním a velmi příjemným zjištěním je neustálý růst kvality abstrakt, která přihlašujeme na konferenci. Za těch šest let, co se účastním práce vědeckého výboru našich konferencí, je patrné jejich markantní zlepšení nejen po stránce formální, ale zejména obsahové. Letos již odpovídala naprostá většina přihlášených abstrakt doporučením, která byla uveřejněna v České urologii (Ces Urol 2016; 20(1): 33–38) a členové vědeckého výboru tak měli při jejich posuzování poměrně lehkou práci. Odmítnuto bylo jen několik abstrakt, která nesplňovala ty nejzákladnější požadavky (důsledné zaslepení autorů pro hodnotitele, jasně interpretovatelnou metodiku a výsledky, korektní formulace závěrů), v několika málo případech byla důvodem odmítnutí snaha o tzv. „salámování“, tedy o rozdělení výsledků získaných na jednom souboru během jednoho časového období do několika prezentací. Proti tomu bojují organizátoři všech kongresů na světě a v duchu tohoto trendu budeme postupovat do budoucna i my. Jako velmi důležitá a citlivá se ukazuje být stránka posouzení abstrakt z hlediska vědecké nezávislosti prezentovaného obsahu. Vědecký výbor na jedné straně chce během výroční konference umožnit výměnu názorů a zkušeností s postupy a technikami, které jsou moderní a zatím nemají jasnou oporu v „evidence based medicine“, na druhé straně však z pochopitelných důvodů chceme eliminovat z vědeckého programu sdělení se zřetelným komerčním podtextem. Jedním z opatření, směřujícím k zabezpečení adekvátní odborné úrovně a nezávislosti vědeckého programu, je deklarace případného konfliktu zájmů u všech přihlášených abstrakt, kterou bude vědecký výbor vyžadovat od příštího roku. Dalším úkolem pro vědecký výbor je zamyslet se nad tím, jak v budoucnu co nejobjektivněji posuzovat úroveň přihlašovaných videí a zvolit proporcionální prostor pro jejich prezentaci. Objevily se totiž názory, že časová dotace na prezentaci videí je ve srovnání s časem věnovaným prezentaci mnohdy velmi rozsáhlých a kvalitních prací formou diskutovaných posterů neúměrně dlouhá.

A když je řeč o růstu kvality abstrakt přihlášených na českou část konference, nelze nezmínit i celkem 63 prací českých autorů přijatých k prezentaci na CEM, což o kvalitě nepochybně vypovídá.

Dalším nesmírně potěšujícím poznatkem byl vysoký počet prací přihlášených do soutěže ČUS o nejlepší vědeckou publikaci. Zejména v kategorii článků publikovaných v časopisech s „impact faktorem“ museli hodnotitelé obtížně vybírat nejlepší z celkem deseti velmi kvalitních prací. Doufejme, že se v příštích letech dočkáme minimálně stejné publikační úrody.

A ještě jeden milý postřeh jsem si z Plzně odvezl. Pokud jste zavítali na sesterskou sekci, budete se mnou asi souhlasit, že zásadní změna se odehrála za poslední roky i zde. Naše kolegyně totiž učinily nevídaný skok ve svých odborných i prezentačních dovednostech a posunuly se od dříve běžných dlouhých a mnohdy monotónních sdělení na obecná témata k podstatně kratším, lépe strukturovaným sdělením s velmi zajímavým odborným obsahem. Běžte se na příští konferenci na sesterskou sekci podívat a možná budete překvapeni, jak skvělé spolupracovnice máme. A někdy jim to zapomínáme říci a poděkovat…

A tak ve mně v souvislosti s konferencí budí rozpaky vlastně jen jediná věc. Není mi totiž jasné, proč jen velmi malá část z kvalitních přihlášených abstrakt je následně „přetavena“ do podoby odborného článku. Vždyť abstrakt je základní kostrou každé publikace a doplnit k již existujícímu abstraktu poněkud širší úvod a adekvátní diskuzi by rozhodně neměl být ani odborný, ani zásadní časový problém. Když jsem pročítal sborník abstrakt konference, našel jsem tam minimálně dvě desítky potenciálních původních prací do České urologie a další alespoň desítku prací, které by mohly mířit ještě podstatně výš. Jen udělat ten poslední krok.

A na závěr mi dovolte, abych Vás už teď pozval na další výroční konferenci, která se uskuteční ve dnech 17.–19. 10. 2018 v Ostravě. Uděláme vše proto, aby nebyla o nic horší, než ta letošní plzeňská.

doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D.

Urologická klinika FN Ostrava

7. 12. 2017


Štítky
Dětská chirurgie Dětská urologie Chirurgie všeobecná Nefrologie Urologie

Článek vyšel v časopise

Česká urologie

Číslo 1

2018 Číslo 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak na primární i sekundární osteoporózu − prakticky a v kostce
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Rosa

Léčba roztroušené sklerózy

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se