VÝZNAMNÁ OSOBNOST ČESKÉ A SLOVENSKÉ UROLOGIE prof. MUDr. Jozef Šváb, CSc.


Vyšlo v časopise: Ces Urol 2017; 21(3): 255-256
Kategorie: Informace

V rámci XL. Slovenského radiologického kongresu v Bardějově (19.–20. 5. 2017) s tématikou uroradiologie byla zařazena sekce na počest prof. MUDr. Jozefa Švába, CSc., která vzpomenula 100 let od narození významného urologa, bardejovského rodáka, Čestného občana Bardejova.

Prof. J. Šváb (oslava 80. narozenin v Bardejově)
Fig. 1. Professor J. Šváb (his 80<sup>th</sup> birthday celebration in Bardejov)
Obr. 1. Prof. J. Šváb (oslava 80. narozenin v Bardejově) Fig. 1. Professor J. Šváb (his 80<sup>th</sup> birthday celebration in Bardejov)

Bylo nám ctí vyhovět osobnímu pozvání MUDr. Andreje Havrilly primáře Radiologického oddělení NsP Sv. Jakuba v Bardejově a společně s prim. MUDr. Ivo Novákem, Ph.D., se aktivně kongresu zúčastnit a promluvit o panu profesorovi, který byl prvním přednostou Urologické kliniky LF UK v Hradci Králové a naším prvním učitelem urologie. V Hradci Králové prožil prof. Šváb 40 let plodného života, váženého urologa a občana.

Prof. Šváb byl absolventem gymnázia v Prešově, studium medicíny začal na LF UK v Praze v roce 1937. Studium přerušil z důvodu uzavření vysokých škol v protektorátu Čech a Moravy v roce 1939 a studium dokončil na LF UK v Bratislavě v roce 1944. Po promoci krátce pracoval v Městské nemocnici v Bardejově, poté v Martině a od roku 1947 na Chirurgické klinice v Košicích, kde pod vedením prof. Kňazovického získal aprobaci v oboru urologie.

V roce 1951 byl rozkazem ministra obrany ČSR převelen do VLA (Vojenská lékařská akademie) J. E. Purkyně v Hradci Králové. Zde zprvu pracoval jako asistent urologického oddělení Chirurgické kliniky VLA pod vedením akademika J. Bedrny, po jeho smrti jako vedoucí lékař oddělení. V roce 1959 získal vědeckou hodnost CSc. a v roce 1960 se habilitoval do akademické obce LF UK vědeckou prací „resekční operace na ledvině“. Jeho zásluhou byla v roce 1962 v Hradci Králové zřízena první urologická klinika v Čechách a stal se jejím prvním přednostou. V roce 1968 byl jmenován profesorem chirurgie‑urologie.

Po federativním uspořádáním státu v roce 1969 stál u zrodu ČUS (České urologické společnosti), byl jejím prvním předsedou až do roku 1973 a poté členem výboru ČUS až do roku 1981. Spolupracoval s předními českými urology (prof. Kučerou, prof. Hradcem, prof. Uhlířem, doc. Pačesem) a s předními slovenskými urology (akademikem Zvarou, prof. Horňákem, prof. Drahovským, doc. Péčem).A) busta prof. Švába; B) Odhalení busty prof. Švába v Nemocnici Sv. Jakuba v Bardejově – doc. Morávek, prim. Havrilla, prim. Novák; C) Odhalení busty prof. Švába v Nemocnici Sv. Jakuba v Bardejově – ředitel nemocnice, primátor Bardejova, zástupci Slovenské urologické společnosti, čestní hosté kongresu
Fig. 2. A) The bust of prof. Šváb; B) The unveiling of the bust of prof. Šváb at St. Jacob Hospital in Bardejov – Assoc. prof. Morávek, senior consultant Havrilla, senior consultant Novák; C) The unveiling of the bust of prof. Šváb at St. Jacob Hospital in Bardejov – the hospital director, the mayor of Bardejov, members of the Slovak Urological Society, guests of honour of the Congress
Obr. 2. A) busta prof. Švába; B) Odhalení busty prof. Švába v Nemocnici Sv. Jakuba v Bardejově – doc. Morávek, prim. Havrilla, prim. Novák; C) Odhalení busty prof. Švába v Nemocnici Sv. Jakuba v Bardejově – ředitel nemocnice, primátor Bardejova, zástupci Slovenské urologické společnosti, čestní hosté kongresu Fig. 2. A) The bust of prof. Šváb; B) The unveiling of the bust of prof. Šváb at St. Jacob Hospital in Bardejov – Assoc. prof. Morávek, senior consultant Havrilla, senior consultant Novák; C) The unveiling of the bust of prof. Šváb at St. Jacob Hospital in Bardejov – the hospital director, the mayor of Bardejov, members of the Slovak Urological Society, guests of honour of the Congress

Od počátku práce na urologickém oddělení Chirurgické kliniky VLA a poté na Urologické klinice LF UK a FN v Hradci Králové se věnoval zejména vývojovým anomáliím močových cest. Využil ilea k úpravě a náhradě močových cest a ovládl celou škálu otevřených i endourologických operací. V roce 1960 vydal monografii „Resekce ledvin“ a zavedl tuto metodu do praxe kliniky. Publikoval více než 70 odborných prací v domácích i zahraničních časopisech, přednášel na urologických konferencích a kongresech v Československu i v Evropě.

V roce 1961 spolu s prof. Procházkou, doc. Navrátilem a doc. Erbenem provedli první transplantaci ledviny v ČSR a v oblasti východní Evropy. O významu prof. Švába pro urologii a transplantologii promluvil v rámci kongresu prof. J. Breza, DrSc., přednosta Urologické kliniky UK v Bratislavě.

Prof. Šváb byl ve funkci přednosty Urologické kliniky FN a LF UK až do roku 1983. Měl zásluhy na vybudování sítě urologických oddělení ve východních Čechách (Náchod, Chrudim, Dvůr Králové nad Labem, Havlíčkův Brod, Svitavy) a na vybudování Oddělení dětské urologie v Hradci Králové. Zpočátku bylo společné s oddělením Dětské chirurgie (prof. Stefan) a od roku 1994 samostatné při Urologické klinice FN a LF UK (doc. Baše, CSc.). Současný primář oddělení MUDr. Novák, Ph.D., promluvil v rámci kongresu o významu prof. Švába pro dětskou urologii.

Za zásluhy o rozvoj urologie a Lékařské fakulty UK v Hradci Králové obdržel prof. Šváb Pamětní medaili akademika J. Bedrny (1965), Stříbrnou pamětní medaili LF UK v Hradci Králové (1981) a Zlatou pamětní medaili LF UK v Hradci Králové u příležitosti 80. narozenin (1996). K předání této medaile jsem byl delegován vedením LF UK na slavnostní schůzi Lékařské společnosti v rodném Bardejově, kam se ve stáří prof. Šváb s manželkou vrátili. U stejné příležitosti mu primátor města Bardejov udělil titul „Čestný občan města“.

Kongres se konal v překrásném prostředí Bardejovských Kúpelov. Byl spojen s nevšedními kulturními zážitky (pěvci – sólisté Slovenského Národního divadla).

V rámci vzpomínky na výročí 100 let od narození prof. Švába byla v NsP Sv. Jakuba v Bardejově odhalena busta pana profesora, byli jsme pozváni na prohlídku historického centra města, které je v seznamu Unesco (Světové kulturní dědictví) a poté jsme byli přijati k audienci u primátora města pana MUDr. Hanuščáka.

Prof. MUDr. Šváb, CSc., byl vynikajícím urologem, pracovitým, čestným a dobrým člověkem. Pro tyto vlastnosti se těšil oblibě nejen u svých spolupracovníků, vrstevníků na Lékařské fakultě a ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové, ale i urologů, kamarádů v Čechách a na Slovensku. Zemřel v rodném Bardejově 13. 5. 2005.

Čest jeho památce

doc. MUDr. Petr Morávek, CSc.

V Hradci Králové, 30. 9. 2017


Štítky
Dětská urologie Nefrologie Urologie

Článek vyšel v časopise

Česká urologie

Číslo 3

2017 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Antiseptika a prevence ve stomatologii
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Diagnostika a léčba deprese pro ambulantní praxi
Autoři: MUDr. Jan Hubeňák, Ph.D

Význam nemocničního alert systému v době SARS-CoV-2
Autoři: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D., prim. MUDr. Václava Adámková

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se