1. ostravské urologicko-neurologické sympozium


Vyšlo v časopise: Ces Urol 2013; 17(3): 210
Kategorie: Zprávy

Sekce neurourologie, urodynamiky a urogynekologie při České urologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně uspořádala ve dnech 23. a 24. května 1. ostravské urologicko-neurologické sympozium, které se konalo v hotelu Park Inn v Ostravě. Tématem setkání byla problematika neurourologie.

Cílem sympozia bylo iniciovat širší mezioborovou spolupráci mezi urology a neurology. Oblast neurourologie je průsečíkem odborného zájmu nejen urologů a neurologů, ale i dalších odborností. I když se tento podobor u nás velmi dynamicky rozvíjí, určitě nemůžeme říci, že je urologická péče o pacienty s neurologickými chorobami optimální.

Sympozium bylo rozděleno na několik samostatných bloků, v nichž se konkrétním tématům věnovali urologové a neurologové z Lékařské fakulty OU a Fakultní nemocnice Ostrava, 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, Thomayerovy nemocnice Praha, 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, Úrazové nemocnice Brno a Krajské nemocnice Liberec. V úvodním ročníku sympozia dostala prostor problematika roztroušené sklerózy, Parkinsonovy choroby, cévních mozkových příhod, stenóz páteřního kanálu, herniací intervertebrálních disků a periferních neuropatií.

Pohled do jednacího sálu
Obr. 1. Pohled do jednacího sálu

Jednotlivé bloky se skládaly vždy z přehledových přednášek o dané problematice jak pohledu urologa, tak neurologa, případně neurochirurga a rozborů klinických kazuistik. Do jejich řešení bylo zapojeno prostřednictvím interaktivního hlasovacího systému i auditorium. Velký prostor byl věnován diskusi, která ve většině případů pokračovala i v předsálí po skončení jednotlivých bloků.

Celé sympozium probíhalo v uvolněné a přátelské atmosféře
Obr. 2. Celé sympozium probíhalo v uvolněné a přátelské atmosféře

Setkání provázela rozsáhlá neformální diskuse
Obr. 3. Setkání provázela rozsáhlá neformální diskuse

Sympozia se zúčastnila více než stovka registrovaných účastníků, kteří ve většině případů oceňovali především vysokou odbornou úroveň, ale zároveň neformální atmosféru celého setkání. Tu umocnil i společenský večer, který probíhal v areálu Hornického muzea v Ostravě, při němž měli účastníci možnost nahlédnout do ostravského podzemí a navštívit unikátní expozici báňského záchranářství.

Dík za zdar setkání patří především všem přednášejícím a diskutujícím, ale rovněž všem partnerům, kteří konání této u nás zatím neobvyklé akce podpořili. Po stránce organizační zajistila bezchybný průběh sympózia společnost J & M Agency.

Společné jednání urologů a neurologů přineslo mnoho zajímavých myšlenek a příznivý ohlas účastníků, který jej provázel, naznačuje, že má smysl v podobných setkáních pokračovat i do budoucna.

Za organizátory J. Krhut


Štítky
Dětská urologie Nefrologie Urologie

Článek vyšel v časopise

Česká urologie

Číslo 3

2013 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
nový kurz
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se