K šedesátinám prof. MUDr. Taťjany Dostálové, DrSc., MBA


Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník 115, 2015, 4, s. 81
Kategorie: Laudatio

Profesorka MUDr. Taťjana Dostálová, DrSc., MBA, přednostka Stomatologické kliniky dětí a dospělých 2. LF UK a FNM v Praze, oslavila 21. října 2015 své 60. narozeniny.


Naše jubilantka promovala na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze v oboru stomatologie v roce 1979. Ihned po promoci nastoupila jako samostatná odborná pracovnice Klinické skupiny Výzkumného ústavu stomatologického v Praze. V roce 1982 úspěšně absolvovala atestaci I. stupně v oboru stomatologie. Po sedmi letech dosáhla vědecké hodnosti kandidáta lékařských věd. Roku 1992 byla jmenována odbornou asistentkou IPVZ, o rok později vedoucí Klinicko-experimentální skupiny VUS. V roce 1994 složila specializační atestaci v oboru Stomatologická protetika. O pět let později již pracovala na Stomatologické klinice 1. LF UK v Praze jako odborná asistentka. V roce 2000 habilitovala prací „Snímací protetika, moderní klinické postupy“ a o rok později, když dosáhla vědecké hodnosti doktora lékařských věd, již byla vedoucí lékařkou protetického oddělení Stomatologické kliniky 1. LF UK. Dalším velmi úspěšným rokem byl rok 2004, kdy dosáhla titulu MBA (Master of Business Administration) a jmenování profesorkou 1. LF UK v oboru stomatologie. Od roku 2006, tedy již deset let, úspěšně vede Stomatologickou kliniku dětí a dospělých 2. LF UK a FNM v Praze jako její přednostka. O její snaze celoživotního vzdělávání svědčí další atestace z Klinické stomatologie v roce 2012.

Profesorka Dostálová se může s uspokojením ohlédnout za vykonanou prací lékařky, pedagožky a vědecko-výzkumné pracovnice. Jako členka předsednictva České společnosti protetické stomatologie je i členkou mnoha dalších odborných společností: American Society for Laser Medicine and Surgery, International Society of Optical Engeneering, European Prosthodontic Association. Její vědecko-výzkumná činnost má široký rozsah, kterého důkazem je řada vědeckých ocenění: cena za nejlepší příspěvek v roce 1996 na konferenci BIOS‘96 – International Symposium on Biomedical Optics in Medicine – International Biomedical Optic 1996; cena za nejlepší příspěvek v časopisech Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství; cena za nejlepší příspěvek na sympoziu 2004 Laser Florence International Academy Laser Medicine and Surgery; cena za nejlepší příspěvek EPA 2005 – Outstanding poster presentation award; cena za poster PDD 2005 – Interaktivní zubní kříž; cena za poster Pražské dentální dny 2006; IT@NETWORKING AWARDS 2009; cena za nejlepší poster na sympoziu 2012 Laser Florence International Academy Laser Medicine and Surgery; cena za nejlepší poster Densply Implants, sympozium Praha 2015.

Profesorka Dostálová patří k pracovníkům, kteří se o výsledky své práce umí podělit. Je autorkou čtyř monografií, na 51 monografiích se podílela. Její publikační činnost je bohatá: původní práce ve vědeckých a odborných časopisech: Web of science 119; Scopus 145; Patent 3; Citační ohlas (Web of SCI) 670, Scopus 815. Byla a je koordinátorkou dvaceti výzkumných projektů, z toho jsou tři s mezinárodní účastí. Svůj odborný přehled zkušeného odborníka dokazuje jako členka redakčních rad mnohých časopisů (Quintessenz; Quintessenz – Zubní laboratoř; Photomedicine and Laser Surgery; European Journal for Biomedical Informatics), ale i jako znalkyně v oboru Stomatologická protetika, členka oborové komise doktorského studijního programu 1.a 2. LF UK: Biomedicíncká informatika, Experimentální chirurgie. Profesorka Dostálová je známa svou pomocí mladým lékařům, které aktivně podporuje jako školitelka v doktorandském programu.

Výčet všech odborných aktivit profesorky Dostálové je svým rozsahem tak bohatý, že je s podivem, že jí vůbec zbývá nějaký čas pro rodinu a celoživotní koníček – cestování po souši i po moři.

My všichni přejeme profesorce Dostálové, aby si do dalších let zachovala svůj neutuchající elán a svěžest, pevné zdraví a stále dobrou náladu. A dále jí přejeme v její další činnosti mnoho úspěchů.

Za všechny spolupracovníky M. Hubáček

Redakce obou časopisů se připojuje ke gratulaci spolupracovníků kliniky a přeje jubilantce především pevné zdraví, neutuchající zájem o stomatologickou protetiku a v neposlední řadě i pohodu a mnoho radosti v osobním životě. Ad multos annos.


Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství

Číslo 4

2015 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Diabetická neuropatie a její léčba
nový kurz
Autoři: MUDr. Michal Dubský, Ph.D.

Mnohočetný myelom: Úvodní léčba netransplantovatelných pacientů
Autoři:

Proč v prevenci zubního kazu kartáček nestačí?
Autoři: doc. MUDr. Romana Koberová – Ivančaková, CSc.

Hypersenzitivita dentinu jako příznak poškození tvrdých zubních tkání
Autoři: MUDr. Erika Lenčová, Ph.D.

Cesta pacienta s CHOPN
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se