Doc. MUDr. Zdeněk Šindelka, CSc.


Autoři: Prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc.
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník 115, 2015, 2, s. 56
Kategorie: Nekrolog

Dne 15. 12. 2014 zemřel ve věku 83 roků pan docent MUDr. Zdeněk Šindelka, CSc., významný představitel brněnské univerzitní stomatologie druhé poloviny minulého století. Promoval na Lékařské fakultě v Brně jako jeden z prvních absolventů nově zřízeného pětiletého stomatologického směru v roce 1955 a získal titul promovaný zubní lékař. Po promoci pracoval na Slovensku v OÚNZ Nitra ve funkci obvodního zubního lékaře. Již v roce 1958 složil z oboru Stomatologie atestaci I. stupně. Na Slovensku také založil rodinu.


V roce 1961 byl konkurzním řízením přijat jako odborný asistent na II. stomatologickou kliniku v Brně, kterou v té době vedl prof. MUDr. Josef Švejda, DrSc. Od té doby se u doc. Šindelky intenzivně rozvíjelo další odborné, kvalifikační, pedagogické i výzkumné profesní působení. V letech 1962–1964 dostudoval všeobecný směr na LF UJEP a získal titul MUDr. V roce 1965 složil nástavbovou atestaci dětské stomatologie, vedl v té době dětské stomatologické oddělení kliniky. V roce 1967 obhájil kandidátskou disertační práci, v roce 1968 složil atestaci II. stupně v oboru Stomatologie, byl v té době oceněn bronzovou medailí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně. Při strukturálních změnách klinického fakultního pracoviště pracoval také jako vedoucí protetického stomatologického oddělení, potom jako vedoucí konzervačního a parodontologického oddělení, byl členem pedagogické komise Stomatologie LF UJEP, členem katedry kliniky.

Výzkumně se zaměřil na problematiku výzkumu tvrdých zubních tkání, na onemocnění zubní dřeně a její léčbu, problematiku prevence zubního kazu. Postupně publikoval až 40 původních prací, podílel se jako spoluautor na vydání knihy „Základy stomatologie“, přednášel v tuzemsku i v zahraničí. V roce 1982 byl jmenován docentem pro obor Stomatologie. Kontinuálně také vyučoval stomatologii na střední zdravotní škole. V letech 1994­–1996 působil ve funkci pedagogického zástupce přednosty II. stomatologické kliniky. Po odchodu do důchodu v 65 letech pracoval do svých 74 let jako revizní lékař Zdravotní pojišťovny MV.

Pan docent MUDr. Zdeněk Šindelka, CSc., se stal ve své dlouhodobé profesní činnosti významným představitelem akademické stomatologie Lékařské fakulty MU, a to především po stránce zdravotnicko-pedagogické, zvláště v odbornosti dětské stomatologie, kde se podílel na výuce stovek absolventů stomatologického směru i na systematickém výzkumu.

Při této rozsáhlé odborné činnosti byla pro pana docenta charakteristická péče a starost o rodinu, dvě dcery, vnuky, společenská aktivita s vysokou oblibou spolupracovníků, sportovní vyžití při reprezentaci kliniky ve stolním tenisu. Byl to výborný, uznávaný, čestný člověk. Bohužel v posledních letech musel bojovat s chronickými zdravotními potížemi. Tento boj ukončil 15. 12. 2014.

Na pana doc. MUDr. Zdeňka Šindelku budeme stále vzpomínat s vděčností a úctou.

Prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc.

bývalý jeho žák a dlouholetý spolupracovník,

odborný zástupce STK FNUSA,

proděkan pro ZL LF MU, Brno


Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství

Číslo 2

2015 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Familiární transthyretinová periferní polyneuropatie
Autoři: MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.

Diabetes mellitus a kardiovaskulární riziko, možnosti jeho ovlivnění
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se