Laudatio prof. MUDr. Jiřímu Mazánkovi, DrSc.


Autoři: R. Foltán
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník 113, 2013, 3, s. 63
Kategorie: Laudatio

Dne 21. dubna letošního roku se prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc., dožívá 70 let. Rodák z Poděčel blízko Chrudimi absolvoval stomatologický směr FVL UK v roce 1965. Po absolvování vojenské služby pracoval dva roky jako stomatolog v Nymburce. V roce 1968 nastoupil na tehdejší I. stomatologickou kliniku FVL UK pod vedením profesora MUDr. Jaroslava Tomana, DrSc., a od té doby se datuje jeho úspěšná akademická i medicínská kariéra. Časem se mezi ním a prof. Tomanem vyvinulo velmi silné přátelské pouto, které bylo zcela jistě, vedle lásky k oboru ústní, čelistní a obličejové chirurgie, další hnací silou v jeho velmi plodné profesionální životní dráze.


Během usilovné práce na klinice a po absolvování stáží na klinice plastické chirurgie u prof. Buriana a dále na klinikách maxilofaciální chirurgie především ve Francii, Velké Británii a USA dosáhl v roce 1983 titulu kandidáta lékařských věd a v roce 1988 habilitoval a dosáhl i vědeckého titulu doktora lékařských věd. V roce 1990 se pak na 1. LF UK stal profesorem v oboru stomatologie.

Napsal nebo byl spoluautorem více než 175 vědeckých článků v odborných časopisech, osmi monografií a podílel se na tvorbě deseti učebnic. Během své vědecké práce úspěšně řešil více než 20 grantových a rozvojových projektů a je hlavním školitelem několika obhájených doktorských prací. Jeho nejcitovanější práce jsou z oboru orofaciální onkologie, kde bezesporu patří mezi přední odborníky v celé České republice.

Od roku 1998 byl jmenován přednostou I. stomatologické kliniky a po sloučení I. a II. stomatologické kliniky se stal v roce 2001 jejím prvním přednostou. Působil opakovaně jako proděkan pro stomatologický směr a během svého působení se výraznou měrou zasadil o vybudování nového typu výukového zázemí v Kateřinské ulici 32, která se tak stala moderní výukovou základnou pro výuku zubního lékařství a jednoznačně snese porovnání s nejmodernějšími univerzitami v celé Evropě. Nešťastnou shodou okolností na něj také dolehl nelehký úkol rekonstruovat objekt kliniky v ulici U Nemocnice 2, který byl zničen požárem. I s touto nepřízní osudu se, s pracovitostí jemu vlastní, vypořádal velmi úspěšně a vytvořil jedno z nejlépe vybavených oddělení maxilofaciální chirurgie v celé ČR. Toto pracoviště je také největší a představuje přirozené celorepublikové super-specia-lizované a super-konziliární centrum v oboru ústní, čelistní a obličejové chirurgie, kde stále aktivně pracuje jako emeritní profesor.

Osud tohoto oboru mu neustále leží na srdci, proto se s plným nasazením také věnuje práci ve výboru České společnosti maxilofaciální chirurgie, je předsedou akreditační komise MZ ČR pro obor orální a maxilofaciální chirurgie, zasedá v několika vědeckých a grantových komisích, v čestné radě České stomatologické komory a je soudním znalcem a členem několika zahraničních odborných společností.

Výčet jeho aktivit je neuvěřitelně široký a jsem si jist, že jsem nevyjmenoval zdaleka vše, za což se jubilantovi omlouvám. Co je však na prof. Mazánkovi úchvatné, je fakt, že i přes obrovský přesah jeho aktivit si neustále dokáže nalézt dostatek času na své pacienty. Věnuje se jim s nesmírnou pozorností. Za to je jimi také vysoce hodnocen, protože cítí, že pro něj nikdy nepředstavují jen soubor výsledků vyšetření a diagnóz, ale vždy je vnímá jako lidské bytosti, které se na lékaře obracejí ve svých nejtěžších chvílích, kdy potřebují nejen vysoce odborný zákrok, ale také vlídné lidské slovo a pochopení.

Osobnost a práce profesora Mazánka pozitivně ovlivnila profesionální kariéru celých generací stomatologů a ústních a obličejových chirurgů nejen v České republice, ale i v okolních zemích. Svou mnohdy skrytou, poctivou, cílevědomou a usilovnou prací pedagogickou, vědecko-výzkumnou i léčebně-preventivní přispěl k rozvoji oboru maxilofaciální chirurgie jako nikdo z jeho současníků a jsem rád, že můžu být této epoše přítomen.

Vážený pane profesore, rád bych Vám těmito několika řádky poděkoval nejen osobně, ale i za celý kolektiv Vašich současných a bývalých spolupracovníků, současně i jménem všech českých stomatologů za Váš život a Vaše dílo, optimismus, přátelství a dobrou náladu, kterou kolem sebe rozdáváte. Přejeme Vám to nejlepší, hodně zdraví, štěstí, životního elánu, a také abyste našel dostatek času i na svůj oblíbený sport a myslivost.

Pulchra res est homo, si homo est.

S úctou

René Foltán

Ke gratulaci se připojuje i redakce našich časopisů a přeje jubilantovi a dlouholetému členu redakční rady, aby ještě dlouho a v plném zdraví mohl pracovat nejen na operačním sále, ale též si v dalších letech užíval všechno krásné a pozitivní, co život přináší.Gratulace posílají formou dedikovaných článků  též četní autoři. Jejich práce budou postupně publikovány i v příštích číslech.               

Redakce


Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství

Číslo 3

2013 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se