Laudatio prof. MUDr. Jiřímu Mazánkovi, DrSc.


Autoři: R. Foltán
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník 113, 2013, 3, s. 63
Kategorie: Laudatio

Dne 21. dubna letošního roku se prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc., dožívá 70 let. Rodák z Poděčel blízko Chrudimi absolvoval stomatologický směr FVL UK v roce 1965. Po absolvování vojenské služby pracoval dva roky jako stomatolog v Nymburce. V roce 1968 nastoupil na tehdejší I. stomatologickou kliniku FVL UK pod vedením profesora MUDr. Jaroslava Tomana, DrSc., a od té doby se datuje jeho úspěšná akademická i medicínská kariéra. Časem se mezi ním a prof. Tomanem vyvinulo velmi silné přátelské pouto, které bylo zcela jistě, vedle lásky k oboru ústní, čelistní a obličejové chirurgie, další hnací silou v jeho velmi plodné profesionální životní dráze.


Během usilovné práce na klinice a po absolvování stáží na klinice plastické chirurgie u prof. Buriana a dále na klinikách maxilofaciální chirurgie především ve Francii, Velké Británii a USA dosáhl v roce 1983 titulu kandidáta lékařských věd a v roce 1988 habilitoval a dosáhl i vědeckého titulu doktora lékařských věd. V roce 1990 se pak na 1. LF UK stal profesorem v oboru stomatologie.

Napsal nebo byl spoluautorem více než 175 vědeckých článků v odborných časopisech, osmi monografií a podílel se na tvorbě deseti učebnic. Během své vědecké práce úspěšně řešil více než 20 grantových a rozvojových projektů a je hlavním školitelem několika obhájených doktorských prací. Jeho nejcitovanější práce jsou z oboru orofaciální onkologie, kde bezesporu patří mezi přední odborníky v celé České republice.

Od roku 1998 byl jmenován přednostou I. stomatologické kliniky a po sloučení I. a II. stomatologické kliniky se stal v roce 2001 jejím prvním přednostou. Působil opakovaně jako proděkan pro stomatologický směr a během svého působení se výraznou měrou zasadil o vybudování nového typu výukového zázemí v Kateřinské ulici 32, která se tak stala moderní výukovou základnou pro výuku zubního lékařství a jednoznačně snese porovnání s nejmodernějšími univerzitami v celé Evropě. Nešťastnou shodou okolností na něj také dolehl nelehký úkol rekonstruovat objekt kliniky v ulici U Nemocnice 2, který byl zničen požárem. I s touto nepřízní osudu se, s pracovitostí jemu vlastní, vypořádal velmi úspěšně a vytvořil jedno z nejlépe vybavených oddělení maxilofaciální chirurgie v celé ČR. Toto pracoviště je také největší a představuje přirozené celorepublikové super-specia-lizované a super-konziliární centrum v oboru ústní, čelistní a obličejové chirurgie, kde stále aktivně pracuje jako emeritní profesor.

Osud tohoto oboru mu neustále leží na srdci, proto se s plným nasazením také věnuje práci ve výboru České společnosti maxilofaciální chirurgie, je předsedou akreditační komise MZ ČR pro obor orální a maxilofaciální chirurgie, zasedá v několika vědeckých a grantových komisích, v čestné radě České stomatologické komory a je soudním znalcem a členem několika zahraničních odborných společností.

Výčet jeho aktivit je neuvěřitelně široký a jsem si jist, že jsem nevyjmenoval zdaleka vše, za což se jubilantovi omlouvám. Co je však na prof. Mazánkovi úchvatné, je fakt, že i přes obrovský přesah jeho aktivit si neustále dokáže nalézt dostatek času na své pacienty. Věnuje se jim s nesmírnou pozorností. Za to je jimi také vysoce hodnocen, protože cítí, že pro něj nikdy nepředstavují jen soubor výsledků vyšetření a diagnóz, ale vždy je vnímá jako lidské bytosti, které se na lékaře obracejí ve svých nejtěžších chvílích, kdy potřebují nejen vysoce odborný zákrok, ale také vlídné lidské slovo a pochopení.

Osobnost a práce profesora Mazánka pozitivně ovlivnila profesionální kariéru celých generací stomatologů a ústních a obličejových chirurgů nejen v České republice, ale i v okolních zemích. Svou mnohdy skrytou, poctivou, cílevědomou a usilovnou prací pedagogickou, vědecko-výzkumnou i léčebně-preventivní přispěl k rozvoji oboru maxilofaciální chirurgie jako nikdo z jeho současníků a jsem rád, že můžu být této epoše přítomen.

Vážený pane profesore, rád bych Vám těmito několika řádky poděkoval nejen osobně, ale i za celý kolektiv Vašich současných a bývalých spolupracovníků, současně i jménem všech českých stomatologů za Váš život a Vaše dílo, optimismus, přátelství a dobrou náladu, kterou kolem sebe rozdáváte. Přejeme Vám to nejlepší, hodně zdraví, štěstí, životního elánu, a také abyste našel dostatek času i na svůj oblíbený sport a myslivost.

Pulchra res est homo, si homo est.

S úctou

René Foltán

Ke gratulaci se připojuje i redakce našich časopisů a přeje jubilantovi a dlouholetému členu redakční rady, aby ještě dlouho a v plném zdraví mohl pracovat nejen na operačním sále, ale též si v dalších letech užíval všechno krásné a pozitivní, co život přináší.Gratulace posílají formou dedikovaných článků  též četní autoři. Jejich práce budou postupně publikovány i v příštích číslech.               

Redakce


Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství

Číslo 3

2013 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se